Правдико

Правдико Информатор

strucni statii 2

Субјекти над кои не може да се спроведе стечајна постапка

Стечајот е правен институт на колективна принуда, рамномерно и правично намирување на доверителите, генерално извршување на имотот на стечајниот должник, штом ќе ...

Прочитај повеќе...

2

Издавање и користење на безбедносен сертификат за класифицирани информации

Класифицирана информација е информација којашто се заштитува од неовластен пристап или употреба и којашто се определува со степен на класификација. „Информација од интерес ...

Прочитај повеќе...

The-International-_2166929b

(Видео) Историја за формирањето на Меѓународниот кривичен суд

Меѓународниот Кривичен Суд (МКС) е основан како постојан трибунал за гонење на лица за геноцид, злосторства против човештвото, воени злосторства и за ...

Прочитај повеќе...

7D897660EA99CE45BCE029DE2EDEA6A8

Полицијата ќе може да користи и гумени куршуми

Пратениците вчера вечер ги изгласаа измените во Законот за полиција со кои се дозволува употреба на гумени куршуми за спречување инциденти во ...

Прочитај повеќе...

njemcov

Што изјави Немцов во последното интервју?

"Вистина е дека нашата влада одамна е жигосана како непријател. Ни на сон јас не би се обидел  да организирам Мајдан во ...

Прочитај повеќе...

Assange 903

Асанж: Може сум осуден на смрт

Лондон - Основачот на Викиликс Џулијан Асанж изрази загриженост дека американската влада никогаш нема да го остави на мира и дека неговата ...

Прочитај повеќе...

0,,17674538_303,00

Турција станува полициска држава?

Турската влада планира да донесе нов закон за демонстрации. Иако опозицијата стравува дека тоа е уште еден чекор кон полициска држава, премиерот ...

Прочитај повеќе...

krivolak

Македонија и САД ги јакнат воените врски

Во обид за забрзување на својот влез во НАТО, Македонија планира да спроведе заеднички воени вежби со Соединетите Американски Држави. Земјата е подготвена ...

Прочитај повеќе...

fzo

Именувани новите директори на ФЗОМ

Фондот за здравствено осигурување на Македонија (ФЗОМ) сака да извести за промена во раководниот кадар на ФЗОМ. Владата на Република Македонија ги именуваше ...

Прочитај повеќе...

strucni statii 2

Субјекти над кои не може да се спроведе стечајна постапка

1
2

Издавање и користење на безбедносен сертификат за класифицирани информации

2
The-International-_2166929b

(Видео) Историја за формирањето на Меѓународниот кривичен суд

3
7D897660EA99CE45BCE029DE2EDEA6A8

Полицијата ќе може да користи и гумени куршуми

4
njemcov

Што изјави Немцов во последното интервју?

5
Assange 903

Асанж: Може сум осуден на смрт

6
0,,17674538_303,00

Турција станува полициска држава?

7
krivolak

Македонија и САД ги јакнат воените врски

8
fzo

Именувани новите директори на ФЗОМ

9

Граѓанско Право

i-conservatorshipsand

Во кои случаи може да се бара одземање на деловната способност

Полнолетството се стекнува со наполнување 18 години од животот, кога полнолетното лице се здобива со деловна способност(општа) . Според законот лицето кое се стекнало со деловна способност, е способно со свои изјави на волја да…

strajk-prosvetara_660x330

Правото на штрајк како уставно загарантирано право

Правото на штрајк претставува уставно загарантирано демократско право, кое работникот го остварува преку организиран прекин на работата, заради остварување на своите права и интереси од работен однос. Правото на штрајк е утврдено со Уставот на РМ, Законот за работни односи,…

download

На што треба да внимавате кога јавно ветувате награда

Со јавен оглас стореното ветување награда на оној што ќе изврши опре­де­лено дејствие, ќе постигне некој успех, ќе се најде во определена ситуација или, ако ветувањето е сторено под некој друг услов, го обврзува ветувачот…

Кривично Право

fateni-85-pijani-vozachi-172198

Кога полицијата може да врши преглед на возило и багаж

Од страна на полицискиот службеник се врши сопирање, легитимирање, преглед, односно претрес на лице, превозно средство и багаж кој лицето го носи со себе, кога тоа е неопходно заради пронаоѓање на предмети за напад или…

n_65345_1

Случаи во кои може да се применуваат ПИМ мерки

Посебните истражни мерки, или попознати како ПИМ мерки, се дел од кривичната постапка кои се користат за обезбедување на докази кои неможат поинаку да се обезбедат и се потребни за непречено водење на кривичната постапка….

bankrupt

Лажен стечај како кривично дело

Стечајната постапка има за цел колективно намирување на доверителите на стечајниот должник со впаричување на должниковиот имот и распределба на остварените средства  на доверителите. Она што како главен проблем се јавува денес, е злоупотребување на…

Работни односи / Социјална заштита

pari-korupcija_20141020112910

Право на паричен надоместок во случај на невработеност

Секој работник додека е во работен однос, задолжително е осигуран во случај на невработеност. Истота така во случај на невработеност може да се осигуруваат и брачните другари на државјаните на Република Македонија на работа во…

SetWidth960-WORKPLACE_REL_Hero

Што предвидува новиот Закон за трансофрмација во редовен работен однос

Со овој закон се регулира трансформирањето во работен однос на неопределено работно време на лицата ангажирани со договор за волонтирање, договор на дело и/или авторски договор или друг договор со кој лицето е ангажирано за…

630getty_Happyasianworker

Кога работниот однос може да се стави во мирување?

Мирувањето на правата и обврските од работниот однос претставува случај кога работникот поради определени случаи не е на работа, при што тие права и обврски за одреден временски период не се остваруваат (мируваат). При мирување…

Управно право / Правосудство

2

Издавање и користење на безбедносен сертификат за класифицирани информации

Класифицирана информација е информација којашто се заштитува од неовластен пристап или употреба и којашто се определува со степен на класификација.

0,,16207272_401,00

Правни лица кои се должни да имаат приватно обезбедување

Приватно обезбедување претставува заштита на лица и имот што се врши од страна на правни лица кои имаат дозвола за приватно обезбедување. Правните лица кои имаат дозвола за приватно обезбедување преземаат мерки и активности  заради спречување…

loan_application_documents

Услови за регистрирање фондација

Фондацијата е правно лице формирана за остварување на цел со стекнување и управување на имот и средства во согласност со  закон. Фондацијата се основа со имотна маса која изнесува најмалку 10.000 евра во денарска противвредност…

Трговско право / Стопанство

xcxcxcxc

Кога се поведува стечајна постапка?

Стечајната постапка има за цел колективно намирување на доверителите на стечајниот должник со впаричување на должниковиот имот и распределба на остварените средства  на доверителите или со склучување на посебен договор за порамнување на побарувањата утврдени…

3afaceri

Прокурата како sui generis полномошно

Прокурата е посебно трговско полномошно кое се дава на начин определен со изјавата за основање на трговското друштво од едно лице, со договорот за друштвото, односно со статутот.  Прокурата се дава секогаш во писмена форма. Прокурист…

interest-rate-time

Кога се должи и како се пресметува казнената камата

Должникот кој ќе задоцни со исполнувањето на парична обврска долгува, покрај главнината, и казнена камата. Стасаноста на обврската за плаќање на казнена камата се определува согласно со правилата на Законот за облигациони односи што се однесуваат на…

ЕУ / Меѓународно право

timthumb

Основни правила за безвизно патување

Колку време можат патниците да останат во Шенген зоната? Граѓаните од  Македонија кои поседуваат биометриски пасош можат да останат во Шенген зоната максимум до 90 дена од датумот на влез во период од шест месеци (180 дена)….

article-2085420-0F6B9D2400000578-695_634x320

Кој ја застапува РМ пред Европскиот суд за човекови права?

Eвропскиот суд за заштита на човековите права е меѓународен суд со седиште во Стразбур. Бројот на судии е еднаков на бројот на земји – членки на Советот на Европа што ја ратификувале Конвенцијата за заштита…

coe-building.1328281434

Совет на Европа – водечка организација за човекови права

Советот на Европа е водечка организација за човековите права на континентот.Таа има 47 држави членки, од кои 28 се истовремено и членки на Европската унија. Сите држави  членки на Советот на Европа ја потпишаа Европската конвенција за човекови…

Вести

Партнери на Правдико