Правдико

Правдико Информатор

REPORTERS  The Berlaymont Building

Министрите за надворешни на ЕУ подготвуваат заклучоци за Македонија

Во вторник, министрите за надворешни работи на земјите-членки на ЕУ ќе усвојат заклучок во кој ќе се изрази сериозна загриженост за политичката ...

Прочитај повеќе...

Screenshot_3

ФЗОМ: Електронско поднесување на барања за ин витро

Фондот за здравствено осигурување на Македонија воведува нова електронска услуга која се однесува на осигурените лица кои сакаат да остварат право на ...

Прочитај повеќе...

ujp

УЈП со привремени локации за пристап до услугите

Ги информираме сите даночни обврзници и сметковотствени бироа дека од 20 април 2015 година започнуваат градежни активности за реновирање на приземјето на ...

Прочитај повеќе...

adv

Советување на тема “Концепт на еднаквост и антидискриминација”

Академијата за судии и јавни обвинители “Павел Шатев” во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Адвокатската комора на Република Македонија, ...

Прочитај повеќе...

ljuboten

Убиство во Љуботен

Џ. М. (31) од село Раштански Пат бил убиен доцна синоќа со огнено оружје во инцидент кој се случил во селото Љуботен ...

Прочитај повеќе...

17042015095013_federal-death-penalty-flag-with-noose

Се помалку Американци ја поддржуваат смртната казна, покажа истражување на центарот „Пју“

Иако мнозинството Американци се уште ја поддржуваат смртната казна, овој дел од американската популација го достигна своето најниско ниво во последните четири ...

Прочитај повеќе...

ilija-nikolovski-penzioner

Пензионерите бараат задолжителна конфискација на нелегално стекнатиот имот

Партијата на обединети пензионери и граѓани на Македонија (ПОПГМ) ги отфрла како неприфатливи иницијативите изнесени во јавноста, политичко-правнататa криза во државата да ...

Прочитај повеќе...

download

Договор за полициска соработка меѓу Македонија и Словенија

Во текот на вчерашниот ден министерката за внатрешни работи м-р Гордана Јанкулоска оствари билатерална средба со министерката за внатрешни работи  на Република ...

Прочитај повеќе...

discriminacion

Kомисија за заштита од дискриминацијa: Грaѓaнитe најчесто се жалат на дискриминација во делот на работните односи

Комисијата за заштита од дискриминација денеска го презентираше Годишниот извештај за 2014 година. Според податоците од извештајот, зголемен e бројот на претставките кои ...

Прочитај повеќе...

Rodrigo Rato

Уапсен поранешниот директор на ММФ

Поранешниот шеф на Меѓународниот монетарен фонд и шпански министер за економија, Родриго Рато е уапсен  за даночно затајување и перење пари, соопштија ...

Прочитај повеќе...

REPORTERS  The Berlaymont Building

Министрите за надворешни на ЕУ подготвуваат заклучоци за Македонија

1
Screenshot_3

ФЗОМ: Електронско поднесување на барања за ин витро

2
ujp

УЈП со привремени локации за пристап до услугите

3
adv

Советување на тема “Концепт на еднаквост и антидискриминација”

4
ljuboten

Убиство во Љуботен

5
17042015095013_federal-death-penalty-flag-with-noose

Се помалку Американци ја поддржуваат смртната казна, покажа истражување на центарот „Пју“

6
ilija-nikolovski-penzioner

Пензионерите бараат задолжителна конфискација на нелегално стекнатиот имот

7
download

Договор за полициска соработка меѓу Македонија и Словенија

8
discriminacion

Kомисија за заштита од дискриминацијa: Грaѓaнитe најчесто се жалат на дискриминација во

9
Rodrigo Rato

Уапсен поранешниот директор на ММФ

10

Граѓанско Право

subscribe contract

Постапка за промена на личното име

Личното име е лично право на граѓанинот. Граѓанинот се служи со личното име, што му е запишано во матичната книга на родените и се состои од име и презиме, а самото име или презиме може да…

Last Will and Testament

Кои форми на тестамент постојат во македонското законодавство?

Според Законот за наследување на РМ полноважен е оној тестамент кој е составен во форма утврдена во закон и под условите предвидени со закон.Следствено на ова формата е доста важен елемент за еден тестамент да…

property-division

Постапка за делба на заеднички предмет или имот

Како една од вонпарничните постапки предвидени во Законот за вонпарнична постапка, во делот на утредување на имотните односи, регулирана е постапјата за делба на заеднички предмет или имот. Во постапката за делба на заеднички предмети или…

Кривично Право

navijaci-huligani-fudbal-1376178991-351063

Предвидени глоби за недостојно однесување и насилство на спортски натпревари

Со донесувањето на Законот за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари се создаде законска рамка во која се  уредуваат прашањата што се однесуваат на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари, мерките за…

Screenshot_1

Несовесното вршење на службата како кривично дело

Службеното лице во извршувањето на јавните овластувања и должности е должно да  постапува во согласност со Уставот, законите  и  ратификуваните  меѓународни договори. Во своето работење службеното лице е должно да ги  почитува  начелата на законитост,…

police-warrant-search-interrogation-privacy-Canada-law-Condo.ca_

Во кои случаи полицијата може да влезе во туѓ дом без писмена наредба

Примената на полициските овластувања мора да биде сразмерна на потребата заради која се преземаат.Од полициските овластувања се применуваат само оние со кои со најмалку штетни последици и во најкраток временски период ќе се оствари целта….

Работни односи / Социјална заштита

iStock_000004377298Small-1

Право на испратнина во случај на отказ од деловни причини

Работодавачот може да го откаже договорот за вработување, само ако постои основана причина за отказ поврзана за однесувањето на работникот , поради кршење на работниот ред и дисциплина или работните обврски или ако причината е…

pari-korupcija_20141020112910

Право на паричен надоместок во случај на невработеност

Секој работник додека е во работен однос, задолжително е осигуран во случај на невработеност. Истота така во случај на невработеност може да се осигуруваат и брачните другари на државјаните на Република Македонија на работа во…

SetWidth960-WORKPLACE_REL_Hero

Што предвидува новиот Закон за трансофрмација во редовен работен однос

Со овој закон се регулира трансформирањето во работен однос на неопределено работно време на лицата ангажирани со договор за волонтирање, договор на дело и/или авторски договор или друг договор со кој лицето е ангажирано за…

Управно право / Правосудство

75DECAB6C543AA43A875B21E7A6DDBDA

Потребни услови за добивање дозвола за колекционерско оружје

Според Законот за оружје под поимот колекционерско оружје се подразбира оригинално оружје од Б и Ц категорија, кое е конструирано во период од 1898 до 1945 година и потекнува од значајни историски настани. За оружја под Б…

1447_b

Во кои случаи класификацијата на информации престанува

Според законот за класифицирани информации, под поимот класифицирана информација се подразбира информација која се заштитува од неовластен пристап или употреба и која се определува со степен на класификација. Со класификација на информацијата се определува степенот на заштита…

2246121_orig

Кои ќе бидат надлежностите на новиот Совет за утврдување одговорност на судиите

Со донесување на новиот Закон за Совет за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија ќе започне да се формира едно ново тело кое ќе има за цел да врши еден…

Трговско право / Стопанство

meeting-iStock

Постапка за добивање статус на организација од јавен интерес

Организациите можат да се стекнат со статус од јавен интерес ако вршат дејности од јавен интерес, спроведување на програми и проекти на централно и/или локално ниво, самостојно или во соработка со органите на државната управа…

xcxcxcxc

Кога се поведува стечајна постапка?

Стечајната постапка има за цел колективно намирување на доверителите на стечајниот должник со впаричување на должниковиот имот и распределба на остварените средства  на доверителите или со склучување на посебен договор за порамнување на побарувањата утврдени…

3afaceri

Прокурата како sui generis полномошно

Прокурата е посебно трговско полномошно кое се дава на начин определен со изјавата за основање на трговското друштво од едно лице, со договорот за друштвото, односно со статутот.  Прокурата се дава секогаш во писмена форма. Прокурист…

ЕУ / Меѓународно право

hag

Меѓународниот суд на правдата во Хаг

Меѓународниот суд на правдата (МСП) е главен судски орган на Обединетите нации (ОН). Тoj е основан во јуни 1945 година од страна на Повелбата на Обединетите нации и отпочна со работа во април 1946 година….

timthumb

Основни правила за безвизно патување

Колку време можат патниците да останат во Шенген зоната? Граѓаните од  Македонија кои поседуваат биометриски пасош можат да останат во Шенген зоната максимум до 90 дена од датумот на влез во период од шест месеци (180 дена)….

article-2085420-0F6B9D2400000578-695_634x320

Кој ја застапува РМ пред Европскиот суд за човекови права?

Eвропскиот суд за заштита на човековите права е меѓународен суд со седиште во Стразбур. Бројот на судии е еднаков на бројот на земји – членки на Советот на Европа што ја ратификувале Конвенцијата за заштита…

Вести

Партнери на Правдико