Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 22/06/2017

Советување: „Структура на писмена изработка на судска пресуда и решенија“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“организира на советување на тема „Структура на писмена изработка на судска пресуда и решенија“ што ќе се одржи на 4 јули (вторник) 2017 година во просториите на Академијата. Советувањето…


 
 

Објавено: 22/06/2017

Советување: „Инструменти за судска соработка во кривична и граѓанска материја“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Инструменти за судска соработка во кривична и граѓанска материја на 11 јули 2017 година во просториите на Академијата, со почеток во 9:00 часот….


 
 

Објавено: 22/06/2017

(ФОТО) Свечено доделување на лиценци за адвокати во јунска сесија 2017 година

На свеченоста се обрати заменик претседателот на Адвокатската комора на РМ (АКРМ), г. Боро Тасевски, кој во името на Адвокатската комора на РМ на новите адвокати им посака многу успех во работата и им порача да…


 
 

Објавено: 22/06/2017

УЈП: Да се издаваат фискални сметки!

Субјектите кои вршат промет на добра и услуги за кои плаќањето се врши во готово, задолжително да издаваат фискални сметки на потрошувачите, на начин пропишан со Законот за регистрирање на готовинскиот промет. Според првичните анализи…


 
 

Објавено: 15/06/2017

Предложени измени во Законот за земјоделство и рурален развој

Со законот за изменување и дополнување на законот за земјоделство и рурален развој Службен весник бр.25/15 покрај веќе претходно предвидените услови (земјоделските стопанства да немаат парични обврски спрема Министерството за земјоделство) за користење на подршка…


 
 

Објавено: 13/06/2017

Обука за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци

На 05.07.2017 година (среда) со почеток во 10.00 часот во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци ќе се одржи: „Обука за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци“. Вашите барања за…


 
 

Објавено: 13/06/2017

Tркалезна маса на тема „Улогата на судечкиот судија во доказната постапка“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира дводневна тркалезна маса на тема „Улогата на судечкиот судија во доказната постапка“ што ќе се одржи на 6-7 јули 2017 година во Скопје (точната локација на…


 
 

Објавено: 13/06/2017

Oбука за Законoт за одредување на видот и одмерување на висината на казната – Струмица

Адвокатската комора на РМ (АКРМ) во соработка и со финансиска поддршка на Амбасадата на САД во Скопје, Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите (ИНЛ), во рамките на заедничкиот проект „Обука на адвокатите…


 
 

Објавено: 13/06/2017

Советување: „Постапување на надлежните институции во рамките на остварување на правата на заштита на жртвите

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Постапување на надлежните институции (ЦСР, МВР, здравствени установи) во рамките на остварување на правата на заштита на жртвите (мерки за заштита) што ќе…


 
 

Објавено: 13/06/2017

Предложени измени во Законот за работни односи

Измените на ова законско решение се како поддршка на граѓанската иницијатива за продолжување на породилното отсуство, која беше доставена од страна на овластен предлагач во Собранието на Република Македонија, но за жал оваа иницијатива беше отфрлена…


Партнери на Правдико