Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 20/01/2017

Ставена во функција новата веб страница на Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП

Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права ја стави во функција новата веб страница http://biroescp.gov.mk,во која се содржани сите релевантни информации во врска со надлежностите на Бирото како и сите…


 
 

Објавено: 18/01/2017

До 15 февруари поднесете извештај за уплатениот данок по задршка

Домашните правни лица, домашните физички лица – регистрирани за вршење на дејност, странските правни лица или странските физички лица (нерезиденти) со постојана деловна единица во Република Македонија кои вршат исплати на приходи кон странско правно…


 
 

Објавено: 18/01/2017

Промовиран новиот проект за масовна проценка на недвижностите

На вчерашната прес-конференција на Агенцијата за катастар на недвижности се изврши промоција на новиот проект за масовна проценка на недвижностите. Обемот на трансакции регистрирани во Регистарот на цени и закупнини на Агенцијата, како и за движењето…


 
 

Објавено: 16/01/2017

Конференција: „Заштита на децата-жртви во правните постапки“

Aкадемијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка и со финансиска поддршка на канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје организира конференција на тема „Заштита на децата-жртви во правните постапки“ која ќе се одржи на…


 
 

Објавено: 16/01/2017

Поднесување на годишна даночна пријава и пријавување на приходи во УЈП

Задолжително поднесете Годишна даночна пријава (образец ПДД-ГДП) најдоцна до 15-ти Март 2017 година, доколку во изминатата 2016 година, освен плата или пензија или приход од земјоделска/самостојна дејност, сте оствариле и дополнителни приходи од:


 
 

Објавено: 15/01/2017

УЈП објави нова листа на должници со неплатени долгови до 31.12.2016 година

Управата за јавни приходи објавува Листа на должници бр.1/2017 за долгови доспеани до 30.09.2016 и неплатени до 31.12.2016 година по основ на ДДВ, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување,…


 
 

Објавено: 13/01/2017

Советување: „Потрошувачко право согледано преку Законот за заштита на потрошувачите и поврзаноста со другите закони“

Aкадемијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Потрошувачко право согледано преку Законот за заштита на потрошувачите и поврзаноста со другите закони“ што е предвидено да се одржи на 3 јануари…


 
 

Објавено: 12/01/2017

Поднесување на годишни извештаи за иплатени приходи на физички лица за 2016

I. до 25 јануари – Издавање на збирни пресметки на граѓаните за исплатените приходи, платениот персонален данок и придонеси за 2016 година! Фирмите и работодавците како исплатители на приходи имаат обврска најдоцна до 25 јануари…


 
 

Објавено: 11/01/2017

Права на барателите на азил и мигрантите : збирка пресуди на Европскиот суд за човековите права со коментар

Република Македонија географски се наоѓа на крстопатот каде се среќаваат Истокот и Западот, Северот и  Југот и од тие причини, секое позначајно миграциско придвижување од или кон Европа, оставило печат на тлото на нашата земја….


 
 

Објавено: 11/01/2017

Конкурс за именување на нотари

Врз основа на член 10 од Законот за нотаријатот (“Службен весник на РМ” бр.55/07, 86/08, 139/09 и 135/11) и член 2 од Правилникот за бројот и распоредот на службените седишта на нотарите во Република Македонија…


Партнери на Правдико