Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 01/07/2014

Изготвен НАЦРТ Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство

Соодветна рамка за превентивно делување, спречување и намалување на последиците од семејно насилство е регулирано во националната легислатива и тоа во Закон за семејство, Законот за социјалната заштита и Кривичниот законик, сметано од 2004 година….


 
 

Објавено: 01/07/2014

СОВЕТУВАЊE нa тeмa: ,, Службеност и определување на надомест за службеноста”

Согласно Kаталогот за задолжителна континуирана обука  за судии, јавни обвинители, претседатели на судови и јавни обвинители на јавните обвинителства „Павел Шатев“ организира советување на „Службеност и определување надомест на службеноста“, што ќе се одржи на…


 
 

Објавено: 28/06/2014

Практикум за обука на професионалци кои постапуваат во случаи на семејно насилство и насилство врз жена

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка  со  УНДП и со финансиска поддршкана Кралството Холандија “, на 30 јуни (понеделник) 2014 година, во посториите на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, со почеток во 11:00 часот, ќе…


 
 

Објавено: 28/06/2014

Советување нa темa: „ Сослушување на деца во судска постапка “

Ве известуваме дека Академијата за судии и јавни обвинители во соработка со Канцеларијата на УНИЦЕФ,   организира советување на тема: „ Сослушување на деца во судска постапка “ што ќе се одржи на 30 јуни и…


 
 

Објавено: 26/06/2014

Советување на тема: “Кривично правниот аспект на нотарското работење“

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка со Нотарската комора на Република Македонија организира советување на тема “Кривично правниот аспект на нотарското работење“, што ќе се одржи на 28 јуни 2014 година (сабота), во Битола, во хотел…


 
 

Објавено: 25/06/2014

Се предлага Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство

Нормативна рамка за превентивно делување, спречување и намалување на последиците од семејно насилство е регулирано во националната легислатива, и тоа во Закон за семејството и Кривичниот законик, сметано од 2004 година. Со оглед дека семејното…


 
 

Објавено: 24/06/2014

Обука на судии – печат и медиуми вклучени во судски постапки Организирана во рамките на договорот за соработка помеѓу Француската амбасада и Академијата за судии и јавни обвинители

Во рамките на договорот за соработка помеѓу Француската амбасада и Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, на 24 и 25 јуни организираат обука за судиите од Република Македонија кои водат постапки во врска…


 
 

Објавено: 20/06/2014

Предлог измени во Законот за финансиски друштва

Согласно Законот за финансиски друштва, Министерството за финансии издава дозволи и врши надзор над работењето на финансиски друштва. Со Законот е уредена документацијата што треба да се достави кон барањето за основање на финансиско друштво…


 
 

Објавено: 20/06/2014

Предлог измени во Законот за јавните набавки

Законот за јавните набавки  започна да се применува од 1 јануари 2008 година. Во периодот на негова примена беа донесени неколку измени и дополнувања со кои се извршија низа на прилагодувања и подобрувања на законскиот…


 
 

Објавено: 18/06/2014

Советувања на тема ”Сослушување на деца во судска постапка”

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка со Канцеларијата на УНИЦЕФ, и Адвокатската комора на Република Македонија, организира советувања на тема  ”Сослушување на деца во судска постапка”. Ќе се одржат 4 советувања наменети за…


Партнери на Правдико