Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 10/07/2017

Ќе се бара зголемување на бројот на емисиите на обврзници за денационализација

Процесот на денационализација заврши во првостепена постапка, но дел од решенијата не се конечни, односно по истите сеуште се водат управни спорови или се вратени од судовите на повторно постапување. За да се овозможи исплата…


 
 

Објавено: 10/07/2017

Предложени измени во Законот за извршување

Со донесувањето на Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ број 72/16 и 142/16) на 12 април 2016 година и неговото влегување на  сила на 1 јануари 2017 година се уреди поповолен статус на должниците…


 
 

Објавено: 10/07/2017

Oбука за Законот за кривичната постапка што ќе се одржи во Битола

Адвокатската комора на РМ (АКРМ) во соработка и со финансиска поддршка на Амбасадата на САД во Скопје, Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите (ИНЛ), во рамките на заедничкиот проект „Обука на адвокатите на…


 
 

Објавено: 09/07/2017

Што содржат предлог измените во Кривичниот законик

Извршниот Комитет на Европската фудбалска асоцијација (УЕФА), на 29.06.2015 година, на својот состанок одржан во Прага, Република Чешка, донесе одлука градот Скопје и Фудбалската федерација на Македонија да бидат организатори на Европскиот фудбалски СУПЕР КУП…


 
 

Објавено: 22/06/2017

Советување: „Структура на писмена изработка на судска пресуда и решенија“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“организира на советување на тема „Структура на писмена изработка на судска пресуда и решенија“ што ќе се одржи на 4 јули (вторник) 2017 година во просториите на Академијата. Советувањето…


 
 

Објавено: 22/06/2017

Советување: „Инструменти за судска соработка во кривична и граѓанска материја“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Инструменти за судска соработка во кривична и граѓанска материја на 11 јули 2017 година во просториите на Академијата, со почеток во 9:00 часот….


 
 

Објавено: 22/06/2017

(ФОТО) Свечено доделување на лиценци за адвокати во јунска сесија 2017 година

На свеченоста се обрати заменик претседателот на Адвокатската комора на РМ (АКРМ), г. Боро Тасевски, кој во името на Адвокатската комора на РМ на новите адвокати им посака многу успех во работата и им порача да…


 
 

Објавено: 22/06/2017

УЈП: Да се издаваат фискални сметки!

Субјектите кои вршат промет на добра и услуги за кои плаќањето се врши во готово, задолжително да издаваат фискални сметки на потрошувачите, на начин пропишан со Законот за регистрирање на готовинскиот промет. Според првичните анализи…


 
 

Објавено: 15/06/2017

Предложени измени во Законот за земјоделство и рурален развој

Со законот за изменување и дополнување на законот за земјоделство и рурален развој Службен весник бр.25/15 покрај веќе претходно предвидените услови (земјоделските стопанства да немаат парични обврски спрема Министерството за земјоделство) за користење на подршка…


 
 

Објавено: 13/06/2017

Обука за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци

На 05.07.2017 година (среда) со почеток во 10.00 часот во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци ќе се одржи: „Обука за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци“. Вашите барања за…


Партнери на Правдико