Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 11/04/2017

Повик за теоретска и практична обука на професионални набљудувачи

Коалицијата на граѓански организации „Сите за правично судење“ во соработка и со финансиска поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, а во рамките на проектот “Law is written, justice is practiced” организира теоретска и практична…


 
 

Објавено: 11/04/2017

УЈП ја објави листата на должници со неплатени долгови до 31.03.2017 година

Управата за јавни приходи објавува Листа на должници бр.4/2017 за долгови доспеани до 31.12.2016 и неплатени до 31.03.2017 година по основ на ДДВ, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување,…


 
 

Објавено: 11/04/2017

Пријавете се на обука од областа на форензиката наменета за адвокати

Адвокатската коморана РМ продолжува со реализација на обуки од областа на форензиката. Следната обука ќе се одржи  на 20 април 2017 година (четврток) од 14:00 часот до 17.00 часот, во канцеларијата на Адвокатската комора на РМ во…


 
 

Објавено: 10/04/2017

Советување: ,,Одговорност на управителите за надоместна штета согласно ЗТД со примери од судската практика”

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,,Одговорност на управителите за надомест на штета согласно ЗТД со примери од судската практика’’,  кое ќе се одржи на 13 април 2017 година…


 
 

Објавено: 10/04/2017

Царинска управа: Измени во начинот на превоз на стока за Турција со ТИР карнет

Царинската управа известува дека почнувајќи од 25.04.2017 год. превозниците кои превезуваат стока за Република Турција со ТИР карнет задолжително ќе мора да поднесат информација (пред-декларација) пред пристигнувањето на возилото во царинската територија на Република Турција…


 
 

Објавено: 07/04/2017

Информативен настан: Права и обврски кои произлегуваат од Законот за даночна и царинска политика.

Во насока на подобрување  и полесно имплементирање на законите во Република Македонија преку ПРОЕКТОТ НА УСАИД „ПАРТНЕРСТВО ЗА ПОДОБРА БИЗНИС РЕГУЛАТИВА“, ќе се организира информативен настан на тема: ПРАВА И ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ЗАКОНОТ…


 
 

Објавено: 05/04/2017

Возен ред на мобилните даночни шалтери за април 2017

Користете ги даночните услуги на „Мобилните даночни шалтери“. Со трите специјално опремени комбиња, даночниците секој месец ги посетуваат населените места каде Управата нема постојани даночни канцеларии, како и локации кои дополнително можат да се утврдат…


 
 

Објавено: 05/04/2017

Централен регистар со нов интегриран производ – Потврда од залог и лизинг

Централниот регистар на Република Македонија ги информира граѓаните дека од 04.04.2017 година, преку системот за е -потврди и интернет дистрибутивниот систем на Централен регистар на Република Македонија, се воведува можност за користење на новиот производ – потврда…


 
 

Објавено: 05/04/2017

Годишен мониторинг бриф за извршувањето на одлуките на ЕСЧП за 2016 година

По донесувањето на пресуда или друга одлука од страна на Европскиот суд за човекови права (во понатамошниот текст: ЕСЧП), стапува на сила процесот на извршување, како задолжителна обврска на државите. Одговорно тело кое го спроведува…


 
 

Објавено: 03/04/2017

Листа на резултати од тестот за судии поротници

Врз основа на член 32 став 1 алинеја 16 од Законот за Академија за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ број 20/2015) и член 20 став 1 алинеја 17 од Статутот на…


Партнери на Правдико