Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 09/01/2017

УЈП: Во најкраток рок да се плати персоналниот данок на доход

Доколку граѓаните не извршиле плаќање на утврдените даночни обврски за персонален данок на доход за 2015 година и за претходни години врз основа на годишна даночна пријава или за 2016 година врз основа на аконтативна даночна пријава, тоа да го сторат во најкраток можен рок, порачуваат од Управата за јавни приходи (УЈП).


 
 

Објавено: 09/01/2017

Бремените жени и хронично болните денеска и утре да не одат на работа

Бремените жени и хронично болните лица над 60 години денеска и утре да бидат ослободени од работа,  а за работните на отворено да се реорганизира работното време, поради екстремно ниските температури кои можат да бидат…


 
 

Објавено: 05/01/2017

УЈП:Правните и физичките лица да поднесат пријава за регистрација за ДДВ

Даночните обврзници (правни и физички лица) кои во претходната календарска година (заклучно со месец Декември 2016 година) од вршење на оданочива стопанска дејност оствариле вкупен промет повисок од 1.000.000 денари имаат обврска да поднесат Пријава…


 
 

Објавено: 03/01/2017

Нов образец за ДДВ-01

Од 1-ви Јануари 2017 година сите даночни обврзници кои имаат обврска да поднесат Пријава за регистрација за данокот на додадена вредност (образец ДДВ-01) истото треба да го направат со поднесување на новиот образец ДДВ-01 објавен…


 
 

Објавено: 03/01/2017

Возен ред на мобилните даночни шалтери за месец јануари 2017

Користете ги даночните услуги на „Мобилните даночни шалтери“. Со трите специјално опремени комбиња, даночниците секој месец ги посетуваат населените места каде Управата нема постојани даночни канцеларии, како и локации кои дополнително можат да се утврдат…


 
 

Објавено: 03/01/2017

Пресметка на плата за 2017 – нова верзија за клиентски софтвер “МПИН”

Стапки на придонесите од задолжително социјално осигурување Врз основа на член 9 од Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на РМ“,бр.180/2014), стапките по кои се пресметуваат…


 
 

Објавено: 26/12/2016

УЈП: Земјоделците да поднесат барање за паушално оданочување

Доколку приходот од земјоделска дејност во 2016 година не надминува 1.300.000 денари, имате можност данокот на доход да го плаќате паушално. Без разлика дали земјоделието претставува ваша основна дејност или истата ја вршите како дополнително…


 
 

Објавено: 26/12/2016

За договори над 10.000 евра задолжителен адвокатски печат и потпис

Од 1-ви јануари 2017 година ќе започне примената на новиот Закон за нотаријатот, кој донесе голем број новини и реформи во нотарската професија. Меѓу поважните новини во новиот закон е делот на воведување задолжителен потпис…


 
 

Објавено: 19/12/2016

Извештај од Регистарот на цени и закупнини на недвижности за период од 4.2016-6.2016

Во вториот квартал од 2016 година, во Регистарот на цени и закупнини се запишани вкупно 5.922 трансакции. Доколку направиме споредба со истиот квартал од минатата година кога беа регистрирани 4.633 трансакции, оваа година бележиме пораст…


 
 

Објавено: 19/12/2016

Прирачник за новиот ЗКП – Забрзани постапки

Во овој прирачник опфатен е делот од Законот за кривична постапка кој се однесува на Одделот „Д“ : „Забрзани постапки“. Прирачникот е наменет за обука на сите учесници во постапката, судиите, јавните обвинители и адвокатите….


Партнери на Правдико