Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 02/01/2018

Се подготвува нов Закон за управување со отпад

Министерството за животна средина и просторно планирање започна со изработка на нов закон за управување со отпад. При анализа на состојбата со управување со отпадот во Република Македонија како главни проблеми за управување со отпадот…


 
 

Објавено: 01/01/2018

Речник на правни поими (второ издание)

Второто издание на речникот на правни поими претставува збир на дефиниции  на правни поими и фрази од македонското законодавство, внимателно избрани со цел нивно полесно разбирање и употреба во секојдневниот говор и работа. Со дополнителни…


 
 

Објавено: 28/12/2017

Се подготвуваат измени во Закон за извршување на санкциите

Причините за донесување на овој Предлог-закон произлегуваат од потребата на измена на законската регулатива во системот на извршување на санкции. Исто така потребата за донесување на законот произлезе од Националната Стратегија за развој на пенитенцијарниот…


 
 

Објавено: 28/12/2017

Предлог-законот за амнестија пред собраниска комисија

На дневен ред на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците денеска е јавна расправа по предлог-законот за амнестија. Со овој закон треба да бидат ослободени од издржување казна затвор приближно 670 правосилно осудени…


 
 

Објавено: 25/12/2017

Што содржат предлог измените во Законот за полиција

Со Законот за полиција (,,Службен весник на Република Македонија” бр.114/06, 6/09, 145/12, 41/14 и 33/15), нормaтивно правно се уредуваат полициските работи, организацијата на Полицијата, полициските овластувања и правата и обврските што произлегуваат од работниот однос…


 
 

Објавено: 25/12/2017

Се подготвуваат измени во Законот за градежните производи

Во Националната програма за усогласување со законодавството на ЕУ, во делот на Поглавјето 3.01 – Слободно движење на стоки, предвидено е усогласување со Регулативата (ЕУ) бр.305/2011 за утврдување на усогласените услови за ставање на пазар…


 
 

Објавено: 21/12/2017

УЈП со нова услуга: ,,Закажи средб@”

Услугата „Закажи средб@“ можете да ја користите он-лајн или преку Инфо центарот на УЈП. Новата услуга на УЈП, во моментов е достапна само за користење на даночните услуги на Регионалната дирекција Скопје, а истата ќе…


 
 

Објавено: 19/12/2017

Едукативно видео за правото на пристап до личните податоци

Дирекцијата за заштита на лични податоци објави едукативно видео за правата на субјектите на лични податоци. Видеото е изработено во рамки на проектот “Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци”.


 
 

Објавено: 19/12/2017

Предложени измени во Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции

Во Република Македонија контролата на опојни дроги и психотропни супстанции е регулирана со Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции. Во Законот за изменување и дополнување на Законот за контрола на опојни дроги…


 
 

Објавено: 13/12/2017

Во подготовка е Закон за приватните агенции за вработување

Постојната ситуација со која начинот на основање и функционирање на агенциите за посредување за вработување во земјата и во странство, беше уреден со Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, беше надвор од…


Партнери на Правдико