Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 12/12/2017

Се подготвува нов Закон за инспекција во животната средина

Главна причина поради која се пристапи кон изработка на нов закон е потребата од координирано повеќегодишно планирање на инспекцискиот надзор на централно и локално ниво кое ќе ги следи долгорочните стратешките цели и приоритети предвидени…


 
 

Објавено: 10/12/2017

Во подготовка измени во Законот за консолидација на земјоделско земјиште

Потребата за носење на измени на постоечката регулатива за консолидација на земјоделското земјиште, произлегува од неколку причини кои особено се однесуваат на недоволното прецизирање или непостоење на одредби во постојниот закон од кои произлегува неефикасно…


 
 

Објавено: 08/12/2017

Објавена листата на должници со неплатени долгови до 30.11.2017

Управата за јавни приходи објавува Листа на должници бр.12/2017 за долгови доспеани до 31.08.2017 и неплатени до 30.11.2017 година по основ на ДДВ, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување,…


 
 

Објавено: 06/12/2017

Поднесени кривични пријави од Царинската управа за септември-ноември 2017

Постапувајќи по констатирани неправилности, Царинската управа на Република Македонија во периодот септември – ноември 2017 година, до надлежните јавни обвинителства  поднесе  6 кривични пријави против 6 физички лица и 2 правни лица. Кривичните пријави се…


 
 

Објавено: 06/12/2017

Уставниот суд укина повеќе одредби од Законот за извршување

Уставниот суд на 29.11.2017 донесе одлука со коие се укинуваат повеќе членови од Законот за извршување, посебно одредбите кои се однесуваат на вонсудската наплата на долгови. Исто така укинати се одредбите од законот со кои од…


 
 

Објавено: 06/12/2017

Се спремаат измени во Законот за Академијата за судии и јавни обвинители

Од денот на примената на Законот за Академијата за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ број 20/15) со кој беа предвидени нови услови за избор на Директор, членови на Управниот одбор и…


 
 

Објавено: 06/12/2017

Се подготвува донесување на Закон за услуги

Во Националната програма за усогласување со законодавството на ЕУ, во делот на Поглавјето 03 – Право на основање и слобода на давање на услуги предвидено е усогласување со Директивата за услуги на внатрешниот пазар на…


 
 

Објавено: 06/12/2017

Обука за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци

На 17.01.2018 година со почеток во 10.00 часот во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци ќе се одржи: „Обука за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци“. Вашите барања за обука…


 
 

Објавено: 01/12/2017

Се подготвува нов Закон за енергетика

Подготовката на нов Закон за енергетика произлегува од обврските кои Република Македонија ги има преземено за имплементација на Директивите и Регулативите од Третиот пакет енергетско законодавство за електрична енергија и природен гас, како и имплементација…


 
 

Објавено: 29/11/2017

АКРМ: Уставниот суд на РМ уште еднаш ја потврди уставноста на задолжителното присуство на адвокат во постапката пред нотарот

Уставниот суд на РМ не поведе постапка по иницијативата на Нотарската комора на РМ  за оценување на уставноста на член 95 став 4 и член 153 став 6 од Законот за нотаријат, како и за…


Партнери на Правдико