Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 14/12/2016

АКРМ и Здружението на јавните обвинители на РМ започнуваат соработка за реализација на обуки од областа на форензиката

Адвокатската комора на РМ и Здружението на јавните обвинители на РМ започнуваат проект во рамки на кој е предвидено реализација на повеќе обуки од областа на форензиката. Фокусот на соработката ќе биде насочен кон обука…


 
 

Објавено: 14/12/2016

Oбука од областа на форензиката

Адвокатската комора на РМ во соработка со Здружението на јавните обвинители на РМ организира обука од областа на форензиката која е предвидено да се одржи на 21 декември 2016 година со почеток во 11:00 часот, во…


 
 

Објавено: 14/12/2016

УЈП објави нова листа на должници со неплатени долгови

Управата за јавни приходи објавува Листа на должници бр.12/2016 за долгови доспеани до 31.08.2016 и неплатени до 30.11.2016 година по основ на ДДВ, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување,…


 
 

Објавено: 13/12/2016

Јавен повик за практикантска програма на проект на УСАИД за заштита на човековите права


 
 

Објавено: 12/12/2016

Повик за аплицирање на адвокати за обука за обучувачи во врска со членот 10 од ЕКЧП

Адвокатската комора на Република Македонија објавува повик за аплицирање на адвокати за Обука за обучувачи во врска со членот 10 Европската конвенција човекови права – Слобода на изразување, која ќе се спроведува од страна Советот…


 
 

Објавено: 05/12/2016

Новинарски прирачник за следење на избори

Здружението на новинарите на Македонија во соработка со Канцеларијата на Фoндацијата  Конрад Аденхауер во Скопје, изготви Новинарски прирачник за следење на избори, кој треба да им помогне на новинарите на професионален начин да  известуваат за…


 
 

Објавено: 05/12/2016

Обука за судската пракса на ЕСЧП во врска со членот 1 од Протоколот 1 – Право на сопственост

Aкадемијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка и со Министерството за правда во рамките на твининг проект на Латвија организира обука за судската пракса на ЕСЧП во врска со членот 1 од…


 
 

Објавено: 04/12/2016

Возен ред на мобилни даночни шалтери за месец декември 2016

Користете ги даночните услуги на „Мобилните даночни шалтери“. Со трите специјално опремени комбиња, даночниците секој месец ги посетуваат населените места каде Управата нема постојани даночни канцеларии, како и локации кои дополнително можат да се утврдат…


 
 

Објавено: 04/12/2016

Законска дозволеност за затемнување на стакла кај возилата

Во возилата се вградуваат одобрени сигурносни стакла кои може дополнително да се  затемнат  до  тој  степен  што  пропустливоста  на  светлина  на  стаклото  заедно  со налепената фолија на него, да биде најмалку: – 75% за ветробранското…


 
 

Објавено: 04/12/2016

Измени за правен систем БЕЗ дискриминација

Овој документ за јавни политики е продуциран во рамките на проектот: „Граѓани во Собрание: Законодавни иницијативи за човекови права“, финансиран од Европската унија и кофинансиран од Фондацијата за демократија Вестминстер. Преку проектот се поддржани 11…


Партнери на Правдико