Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 02/04/2017

Донаторски стратегии и практики за поддршка на граѓанското општество во Македонија

Документот за јавни политики “Донаторски стратегии и практики за поддршка на граѓанското општество во Македонија” ја опфаќа улогата на граѓанското општество во донаторските програми, потоа модалитетите за поддршка и ставовите на донаторите за граѓанското општество….


 
 

Објавено: 02/04/2017

Обука: „Реорганизација на стечајниот должник во стечајна постапка – нормативни аспекти и судска пракса“

На 27 април 2017 година во рамки на проектот „Правни последици од отварање на стечајна постапка и судска администрација – нормативни аспекти и судска пракса“ во хотелот „Арка“ во Скопје ќе се одржи советување на тема…


 
 

Објавено: 28/03/2017

Продолжуваат обуките од областа на форензиката во организација на Адвокатската комора и Здружението на јавните обвинители

Следната обука ќе се одржи  на 31 март 2017 година (петок) од 14:00 часот до 17.00 часот, во канцеларијата на Адвокатската комора на РМ во Апелациониот суд Скопје. Предавач на обуката ќе биде доц. д-р Слободан Оклевски, началник…


 
 

Објавено: 27/03/2017

Антидискриминациско право

Целта на книгата со наслов Антидискриминациско право е да претставува едноставна алатка која на студентите на правните факултети и стручната јавност ќе им даде насоки во идентификувањето на суштинските елементи и карактеристики на антидискриминациското право…


 
 

Објавено: 27/03/2017

Влијание на стереотипите и етничката дистанца за појава на дискриминација, говор на омраза и криминал од омраза

Бројот на истражувањата на меѓуетничката интеракција во земјата ни открива дека интересот на научната јавност за овој тип на проблематика не кореспондира со комплексноста на етничката структура на општеството, како и со секојдневните проблеми кои…


 
 

Објавено: 27/03/2017

За неподнесена МПИН пресметка, УЈП ги утврдува придонесите по службена должност

Управата за јавни приходи ги информира работодавачите дека спроведува активности за утврдување и наплата на придонесите по службена должност, во случај кога обврзникот за пресметка и уплата на придонеси не поднел Mесечна пресметка (образец МПИН)….


 
 

Објавено: 24/03/2017

Водич за Добри практики за заштита на лицата кои пријавуваат

Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата содржи релевантни одредби кои ги поставуваат темелите за ваквите иницијативи и кои се детално наведени и објаснети во рамките на овој Водич. Водичот објаснува зошто поттикнувањето и заштитата на…


 
 

Објавено: 24/03/2017

Работилница: „Принципот на еднаквост на оружјата во кривичната постапка (чл.6 од ЕКЧП)

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка и со финансиска поддршка на Инструментот за техничка помош и размена на информации (TAIEX) организира работилница на тема: „Принципот на еднаквост на оружјата во кривичната…


 
 

Објавено: 24/03/2017

Обука : „Реорганизација на стечајниот должник во стечајна постапка – нормативни аспекти и судска пракса“

На 27 април 2017 година во рамки на проектот „Правни последици од отварање на стечајна постапка и судска администрација – нормативни аспекти и судска пракса“ во хотелот „Арка“ во Скопје ќе се одржи советување на тема…


 
 

Објавено: 24/03/2017

Работилница: „Истрага и пресудување на случаи поврзани со учество на странски терористички борци во Југоисточна Европа“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка и со финансиска поддршка на Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал (UNODC), Оддел за тероризам кој е наменет за помош на националните правосудства…


Партнери на Правдико