Правдико

Граѓанско Право

 
 

Објавено: 20/11/2013

Надомест на штета во случај на сообраќајна незгода

Сообраќајните незгоди во современиот свет станаа секојдневие, што значи од тоа произлегува и потреба за брзо и ефикасно правно  регулирање на последиците и односите што произлегуваат од сообраќајната незгода. Така, со настанување на сообрајќајна незгода…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Што е медијација и која е нејзината цел

Постапка за медијација-комуникациски вештини и целта на комуникација во медијација Медијацијата е вид на алтернативно решавање на споровите, во која по мирен пат со преговори на страните во спорот, во присуство на трета неутрална страна-медијатор, при тоа декларирајќи…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Дознајте повеќе за заштитата на авторските права

Што е авторско право? Какви видови на дела се заштитени со авторско право?   Авторското право е право кое се признава на автори, уметници и други творци за заштита за нивните своите книжевни и уметнички творби,…


Партнери на Правдико