Правдико

Управно право / Правосудство

 
 

Објавено: 20/11/2013

Постапка за експропријација

1.Постапката за експропријација е единствената двострана контрадикторна управна постапка, во која странките се рамноправни. 2.Тоа е постапка за која мора да се одржи јавна усна расправа и на која како учесници во постапката мора да…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Колку би ве чинеле трошоците за издавање на одобрение за градба

Во постапките за издавање одобренија за градење, трошоците можат да се поделат во неколку групи: 1) АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ за постапката водена во локалната самоуправа (општината); 2) НЕАДМИНИСТРАТИВНИ (ДРУГИ) ТРОШОЦИ поврзани со постапката водена во локалната самоуправа; 3) Административни трошоци поврзани со издавање…


Партнери на Правдико