Правдико

Правдико Информатор

Предлог измени во Законот за електронски комуникации ||| Повик за учесници: Лидерски форум за слободни студенти ||| Семинар за обука во врска со слободата на изразување и правото на приватен живот – судска пракса на есчп ||| Промоција на публикација “водич за право на слобода и на безбедност“ и “извештај од истражувањето – позитивни обврски за земјите – членки според членот 10 за заштита на новинарите и за спречување на неказнивоста“ ||| Ново упатство за приложени документи кон единствениот царински документ ||| За стопански спорови до милион денари ЗАДОЛЖИТЕЛНА медијација - Предлог измени на ЗПП ||| Протокол за побрз проток на стока на граничните премини Tабановце и Богородица ||| Предлог измени во Законот за превоз во патниот сообраќај ||| Предлог измени на Законот за вработување на лица со инвалидност ||| Оглас за вработување во Комисијата за заштита на конкуренцијата - 4 слободни места

Контакт

 

Главен Уредник

Александар Георгиев – Калица
email: georgiev.aleksandar@pravdiko.mk

 

Веб дизајн и Техничка поддршка

Владимир Дракалски
email: vladimir.drakalski@pravdiko.mk

 

Партнери на Правдико