Правдико

Conferencing Pen Pads

Tркалезна маса: „Меѓународни и домашни обврски за превенција и сузбивање на трговијата со луѓе со цел трудова експлоатација“

На 9 мај 2018 (9.30 ч -11.30ч) во Скопје, во организација на Совет на Европа ќе се одржи тркалезна маса на тема ...

Прочитај повеќе...

shutterstock_144792676-Side-view-of-two-blurred-businessmen-talking-in-conference-room-web

Oбука: „Заштита од дискриминација и еднаков третман на Ромите во преткривичната и кривичната постапка“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Центарот за правни истражувања и анализи организира напредна обука на тема ...

Прочитај повеќе...

UJP-701x426

УЈП: Услугата „Закажи средба“ достапна од 1-ви мај 2018 година

Се известуваат сите даночни обврзници (физички / правни лица) и сметководители на подрачјето на Скопје и неговата околина дека од 1-ви Мај ...

Прочитај повеќе...

avtomobili

Кои патнички автомобили се ослободени од акциза при увоз во Македонија

Патнички автомобили се ослободени од акциза при нивниот увоз и при пуштање во акцизно правен слободен промет кога се наменети за реализација ...

Прочитај повеќе...

meta-aba-roli1

Jавен настан: „Слобода на интернет“ во Битола на 26 април

Датум: четврток, 26-ти април, 2018 г., 11:30 часот Локација: Национална  установа  – Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ – Битола Фондацијата за интернет и општество – ...

Прочитај повеќе...

salah-abdeslam

Абдеслам осуден на 20 години затвор за престрелката во Брисел

Судот во Брисел ги осуди на 20 години затвор францускиот екстремист Салах Абдеслам и неговиот туниски соучесник Сифијан Ајари. Двајцата се осудени за ...

Прочитај повеќе...

Vilma-Ruskoska-Gordana-Smakjoska

Советот на јавни обвинители ќе ги интервјуира кандидатите за шефовските позиции на организиран криминал и скопското обвинителство

Советот на јавни обвинители оваа и следната недела ќе ги интервјуира кандидатите за обвинители и кандидатите за шефовите на скопското обвинителство и ...

Прочитај повеќе...

apteka

Скопјанец ограбил седум аптеки во Битола

Во период од четири месеци Д.Ј. од Скопје обрабил седум аптеки во Битола. МВР соопшти дека пријавениот со закана со пиштол извршил разбојништва, ...

Прочитај повеќе...

trajche-dimitriev

Кривична против поранешниот градоначалник на Демир Капија поради незаконски дозволи за сеча на дрво

Поднесена е кривична пријава против поранешниот градоначалник на Демир Капија, Трајче Димитриев, за злоупотреба на службена положба и овластување во врска со  ...

Прочитај повеќе...

31206625_1560904134020011_6195925765444337664_n-1

Не помина извештајот за работата на второстепената комисија за инспекциски нaдзор

Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците не го усвои извештајот за работата на Државната комисија за одлучување во втор степен ...

Прочитај повеќе...

Conferencing Pen Pads

Tркалезна маса: „Меѓународни и домашни обврски за превенција и сузбивање на трговијата

1
shutterstock_144792676-Side-view-of-two-blurred-businessmen-talking-in-conference-room-web

Oбука: „Заштита од дискриминација и еднаков третман на Ромите во преткривичната и

2
UJP-701x426

УЈП: Услугата „Закажи средба“ достапна од 1-ви мај 2018 година

3
avtomobili

Кои патнички автомобили се ослободени од акциза при увоз во Македонија

4
meta-aba-roli1

Jавен настан: „Слобода на интернет“ во Битола на 26 април

5
salah-abdeslam

Абдеслам осуден на 20 години затвор за престрелката во Брисел

6
Vilma-Ruskoska-Gordana-Smakjoska

Советот на јавни обвинители ќе ги интервјуира кандидатите за шефовските позиции на

7
apteka

Скопјанец ограбил седум аптеки во Битола

8
trajche-dimitriev

Кривична против поранешниот градоначалник на Демир Капија поради незаконски дозволи за сеча

9
31206625_1560904134020011_6195925765444337664_n-1

Не помина извештајот за работата на второстепената комисија за инспекциски нaдзор

10

Граѓанско Право

Односите на извршителите со јавноста и судската заштита на странките во постапката

Автор: М-р Леонида Џумеркоска Извор: Правен дијалог бр. 17 – март 2018 Во различни периоди постоела различна организација на извршителската дејност во Република Македонија во зависност од политичките и општествените уредувања на правниот систем во…

Медијација за деца во судир со законот уредена со Закон за правда за децата

Медијацијата во кривична постапка се однесува и во делот на кривични дела кое ги извршило дете во судир со законот и за кое е предвидена казна затвор до пет години, односно дете кое е кривично…

Работи кои треба да ги знаете за медијацијата

Што е медијација? Медијацијата е вонсудска постапка за решавање на спорови, во која медијаторот им помага на страните по пат на преговарање да дојдат до заеднички прифатливо решение. Медијацијата е алтернативен, вонсудски начин на решавање…

Кривично Право

Трговија со влијание-кривично дело кое тешко се открива

Автор: Вања Михајлова Извор: Правен дијалог бр. 17 – март 2018 Трговијата со влијание е вид на корупција, која иако е криминализирана, многу малку  е позната меѓу НВО, медиумите  кои се бават со проблемот на корупција,…

Европски извештај – кога, како, зошто?

„Европскиот извештај – Извештај за сообраќајна незгода“ е образец изготвен од Националното биро за осигурување на Република Македонија. Истиот се добива бесплатно од друштвото за осигурување при склучување договор за задолжително осигурување (полиса) и на…

За колку време застаруваат сообраќајните прекршоци?

(Обновено 15.02.2018) Учесниците во сообраќајот се должни да постапуваат во согласност со прописите за правилата на сообраќајот, со сообраќајните знаци поставени на патот и со знаците и наредбите што ги даваат униформираните полициски службеници. Исто…

Работни односи / Социјална заштита

Постапка за еднократна парична помош за новороденче

Еднократна парична помош за новороденче се обезбедува на семејството за прво новородено дете. Како прво новородено дете се смета дете кое е прво живородено дете по ред на раѓање на мајката. За прво новородено дете  ќе се…

Додатоци на плата кои им следуваат на вработените во МВР

Работниците во Министерството за внатрешни работи имаат право на плата и надоместок на плата, согласно со закон, Колективен договор на Министерството и договор за вработување. Платата  на работникот  му  се  обезбедува  од  средствата  на  Министерството сразмерно …

Случаи кога може да ве избришат од евиденцијата на невработени

Агенцијата води евиденција на невработените лица и евиденција на други лица кои бараат работа, според единствениот матичен број на граѓанинот. За невработено лице, се смета лице кое е пријавено во Агенцијата за вработување, кое е невработено и активно бара…

Управно право / Правосудство

Независноста на судството како предуслов за заштита на човековите права

Автор: Доц. д-р Марјан Габеров Извор: Правен дијалог бр. 17 – март 2018 Остварениот степен на независност на правосудниот систем претставува клучен индикатор за достигнатото ниво на владеење на правото и демократијата во една земја. Правосудниот…

Улогата на Судскиот совет во гарантирање и заштита на човековите права и владеење на правото

Автор: Елизабета Васкова Извор:Правен дијалог бр. 17 – март 2018 Од осамостојување на Република Македонија па се до денес, заложбите за создавање на независен и самостоен судски систем како трета власт, биле секој пат  потенцирани…

Неодржувањето на усна јавна расправа во постапките пред Управниот суд- повреда на членот 6 од ЕКЧП

Автор: М-р.Ајбејан Ајдини Извор: Правен дијалог бр.15,Институтот за човекови права Целта на управниот спор е заштита од повреда на правата на физичките и правните лица од незаконитите одлуки донесени од страна на органите на управата и…

Трговско право / Стопанство

Арбитражата и примената на членот 6 од Европската конвенција за заштита на човековите права

Автор: м-р Нена Николовска Извор: Правен дијалог бр. 17 – март 2018 Правото на фер и правично судење како едно од основните човекови права ужива заштита во домашното и меѓународното право. Во членот 6 од Европската…

Како треба да изгледа и што се треба да содржи вашата професионална фактура?

Често се случува да се направи превид и да се занемари изгледот и содржината на една фактура. Фактурата како основен документ во бизнис кореспондецијата ја одредува успешноста на Вашиот бизнис и од неа зависи дали…

Физичките лица како вршители на угостителска дејност

Угостителска дејност покрај  трговски друштва и трговци поединци можат да ја вршат и физички лица. За разлика од трговските друштва и трговците поединци кои се упишуваат во трговскиот регистар, физичките лица кои  вршат угостителска дејност…

ЕУ / Меѓународно право

Насилство врз децата во сајбер-просторот – осврт на меѓународната правна рамка

Автор: М-р. Васка Бојаџи Извор: Правен дијалог бр.15, Институт за човекови права Насилството врз децата е сеприсутен феномен кој не познава политички, културни, економски и технолошки граници. Како резултат на забрзаниот развој на информатичките и комуникациските…

Обврски на земјите членки на Шенгенскиот договор

Слободното движење на луѓето претставува основно право кое што Европската Унија им го гарантира на своите граѓани. Ова право го овластува секој граѓанин да патува, работи и живее во која било земја членка на ЕУ…

УНХЦР – Начин на управување и нејзина организација

УНХЦР (Високиот Комесаријат за бегалци при ОН) претставува агенција за бегалци која се наоѓа под надлежност на Обединетите Нации. Со неа управува Генералното Собрание и Економскиот и Социјален Совет на Обединетите Нации. Извршниот Комитет на…

Вести

Партнери на Правдико