Правдико

   

Билтени за судската практика на ЕСЧП- број 6 и 7

© Copyright 2020 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.

Билтенот е наменет за информирање на судските службеници, особено на судиите и јавните обвинители, и вработените во државните институции во Македонија. Затоа тој пред сè известува за пресуди на судот во Стразбур кои се од особен интерес за нив, односно за одлуки донесени против Македонија, но и за такви кои, иако произлегуваат од постапки против други држави, се однесуваат на правни прашања кои имаат големо практично значење во Македонија.

Билтенот, кој излегува на македонски и на албански јазик, се издава заеднички од страна на македонскиот владин застапник и директор на Бирото за застапување на Македонија пред ЕСЧП и Германската фондација за меѓународна правна соработка рег. здруж.(скратено: ИРЗ).

Билтен за судска практика бр.6/2018 (МАК)

Билтен за судска практика бр.6/2018 (АЛБ)

Билтен за судска практика бр.7/2019 (МАК)

Билтен за судска практика бр.7/2019 (АЛБ)

 

Партнери на Правдико