Адвокатски великани | Правдико

Правдико

Адвокатски великани

 
 

Објавено: 20/01/2015

Адвокат Михаил Георгиев (1918 – 2010)

Михаил Георгиев e роден во 1918г. во Битола. Основно училиште и Гимназија завршил во родниот град, по што се запишал на Правниот факултет во Белград. На само 21 годишна возраст, дипломирал на Правниот факултет во…


 
 

Објавено: 13/01/2015

Адвокат Димитар Поп Димитров (1901-1970)

Димитар Поп Димитров e роден во 1901г. во Битола, каде завршил основно и средно образование. Дипломирал на Правниот факултет во Суботица во 1926г. По дипломирањето бил назначен за судски приправник во првостепениот суд во Битола,…


 
 

Објавено: 10/12/2014

Адвокат Филота Христески (1912 – 1986)

Филота Христески припаѓа на правата генерација адвокати на Македонија по нејзиното ослободување, кој во својата професионална кариера се истакнал како реномиран и познат адвокат. Роден е во 1912г. во Битола. Основно училиште и Гимназија завршил…


 
 

Објавено: 02/12/2014

Адвокат Нико Беака (1916-1991)

Видно афирмираниот адвокат Нико Беака  потекнува од  потпелистерското село Трново, роден  на 20.12.1916 год. Неговиот татко Тодор  загинува кога Нико имал само 6 (шест) месеци, така да целата грижа околу неговото растење, образование, егзистенција го превзема…


 
 

Објавено: 18/11/2014

Адвокат Славко Петров (1937)

Роден е на 24 октомври 1937 година во Велес од татко Дане и мајка Марија род.Масинова. Основно и средно образование завршил во Велес, во Основното училиште Кирил и Методи и гимназијата Кочо Рацин. Во генерацијата 1956/60 година…


 
 

Објавено: 11/11/2014

Адвокат Јордан Дескоски (1935)

Роден е на 05.03.1935 година во с. Злести – Охридско. Основното и средното образование го завршува во Охрид. Во текот на 1963/64 година се вработува како референт во Монополот во Охрид каде работи се до 1965 година,…


 
 

Објавено: 04/11/2014

Адвокат Никола Кајчевски (1945)

Роден е на 28.08.1945 година во село Герман – Преспа, околија Леринска, егејскиот дел на Македонија. На 25.03.1948 година, со многуилјадна група деца, го напушта со принуда родното татково огниште. Минувајки ја тогашната јутословенско-грчка граница, живее,…


 
 

Објавено: 28/10/2014

Адвокат Рафаил Черепналкоски

Роден е на 04.04.1934 година во с. Галичник – општина Гостивар. Основно и средно образование завршува во Гостивар и Скопје. Дипломирал на Правниот факултет во Скопје во текот на 1960 година. Потоа се вработува во Окружниот суд во…


 
 

Објавено: 21/10/2014

Адвокат Кирил Божинов (1933)

Роден е 1933 година во Штип, Произлегува од сиромашно земјоделско семејство. Уште како дете осетувајки ја тежината на сиромашниот земјоделски живот се посветува на учењето. Во 1950/51 година во родното место го завршува средното образование. Како…


 
 

Објавено: 14/10/2014

Адвокат Иван Андонов (1933)

Роден е на 03.06.1933 година во с. Колешино – Струмичко. Основно училиште завршува во родното место, а средно образование во Струмица. Дипломирал на Правниот факултет во Скопје на 28.11.1958 година. По завршувањето на Правниот факултет веднаш…


Партнери на Правдико