Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 19/09/2018

Предложени измени во Законот за пензиското и инвалидското осигурување

Основна цел на Предлог – законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување е обезбедување на социјална сигурност и социјално осигурување на граѓаните. Предложениот текст на законот се заснова на начелата…


 
 

Објавено: 18/09/2018

Оглас за проверка на знаењето на кандидати за постојани судски преведувачи

 Врз основа на член 35 од Судскиот деловник („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/13 и 114/14), Министерството за правда, објавува ОГЛАС за проверка на знаењето на кандидати за постојани судски преведувачи Кандидатот што сака да се…


 
 

Објавено: 18/09/2018

Што предвидува предлог Законот за заемно признавање на професионалните квалификации

Овој  закон ги утврдува компетентните власти, нивните надлежности,  односно  процесот на признавање на професионалните квалификации во Република Македонија, како дел од процесот на усогласување на националното законодавство во делот на право на основање и слобода…


 
 

Објавено: 17/09/2018

АКРМ со нов Правилник за дисциплинска одговорност

Со цел да се заштити угледот на адвокатурата како професија, совесно вршење на адвокатската дејност; да се заштитат граѓаните од евентуални злоупотреби, да се оствари правна сигурност и владеење на правото, со овој правилник се…


 
 

Објавено: 13/09/2018

Основна обука за медијатори

Се известуваат сите заинтересирани кандидати, дека Институт 4Р од Скопје ќе спроведе основна обука за медијатори во периодот од 20.10.2018 година до 11.11.2018 година. Основната обука ќе биде реагизирана според акредитирана програма за овој вид…


 
 

Објавено: 13/09/2018

УЈП: Регистрирајте се на системот Е-персонален данок

За да може УЈП да ја достави пополнетата Годишна даночна пријава на увид на граѓаните преку системот e-pdd.ujp.gov.mk, како и за да можат граѓаните да ја исполнат својата законска обврска – да ја потврдат точноста или…


 
 

Објавено: 12/09/2018

Работилница: „Убедителни аргументи за судот во кривичната постапка“

Амбасадата на САД во Република Македонија и Здружението за кривично право и криминологија на Република Македонија, на ден 13-14 септември (четврток и петок) организираат панел дискусија и работилница на тема: „Убедителни аргументи за судот во кривичната постапка“ во хотел “Стоун Бриџ” (Stone…


 
 

Објавено: 11/09/2018

АКРМ бара да биде активно вклучена во донесување на измените на Законот за нотаријат и Законот за извршување

Адвокатската Комора на Република Македонија денеска, 11.09.2018, достави Барање до Владата на РМ, претседателот на Владата, г-дин Зоран Заев и до Министерство за правда, министерката д-р Рената Дескоска,  за активно вклучување на Адвокатската комора во процесот…


 
 

Објавено: 10/09/2018

Обука за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци

На 10.10.2018 година (среда) со почеток во 10 часот во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци ќе се одржи: „Обука за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци“. Вашите барања за…


 
 

Објавено: 10/09/2018

Ќе се изготвува нов Закон за вршење на сметководствени работи

Законот за вршење на сметководствени работи е донесен во 2012 година, а отпочна да се применува во 2016 година. Во меѓувреме беа направени повеќе измени при што беа избришани одредбите со кои се предвидуваше задолжително…


Партнери на Правдико