Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 14/01/2019

Речник на правни поими (второ издание)

Второто издание на речникот на правни поими претставува збир на дефиниции  на правни поими и фрази од македонското законодавство, внимателно избрани со цел нивно полесно разбирање и употреба во секојдневниот говор и работа. Со дополнителни…


 
 

Објавено: 14/01/2019

Ќе се намалува рокот во кој е задолжително даночните обврзници да останат регистрирани за цели на ДДВ

Поради потребата од прецизирање и појаснување на одредени одредби, се предлагаат измени и дополнувања во Законот за данокот на додадена вредност. Исто така, се врши и усогласување на одредбите со царинските прописи и со Виенската…


 
 

Објавено: 11/01/2019

УЈП ја објави листата на должници со неплатени долгови до до 31.12.2018 година

Управата за јавни приходи објавува Листа на должници бр.01/2019 за долгови доспеани до 30.09.2018 и неплатени до 31.12.2018 година по основ на ДДВ, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување,…


 
 

Објавено: 09/01/2019

УЈП: До 15 јануари поднесете пријава за регистрација за ДДВ

Даночните обврзници кои во претходната календарска година оствариле вкупен оданочлив промет од вршење на стопанска дејност повисок од 1.000.000 денари имаат обврска да поднесат Пријава за регистрација за целите на данокот на додадена вредност (образец…


 
 

Објавено: 09/01/2019

Водич за подобро информирање на физичките лица за данокот на додадена вредност

Целта на овој водич е да ја подобри информираноста во однос на даночните права и обврски на физичките лица кога тие вршат самостојна стопанска дејност и да ги унапреди даночните услуги кон граѓаните. Водичот е…


 
 

Објавено: 03/01/2019

Примања за кои не се плаќа данок согласно новиот Закон за данокот на личен доход

Со Законот за данокот на личен доход кој стапи на сила од 1-ви јануари 2019 година, се уредува оданочувањето на личниот доход на физичките лица, обврзникот за плаќање на данокот на личен доход, даночната основа…


 
 

Објавено: 03/01/2019

Семинар: Најнови измени на Законот за јавни набавки

Eднодневен семинар на тема: Најнови измени на Законот за јавни набавки НОВИ ПРАВИЛА ЗА УЧЕСТВО ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ 31 јануари 2019 година и 21 февруари 2019 година 10:00- 16:00 часот Стопанска комора на Македонија, сала…


 
 

Објавено: 03/01/2019

Пресметка на плата за 2019 година – нова верзија на клиентски софтвер “МПИН“

Стапки на придонесите од задолжително социјално осигурување Врз основа на Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, стапките по кои се пресметуваат и плаќаат придонесите од задолжително социјално осигурување…


 
 

Објавено: 23/12/2018

ДЗИС на Република Македонија стана членка на Global Brand Database и Global Design Database

Од 21 Декември, 2018 година, Државниот завод за индустриска сопственост (ДЗИС) на Република Македонија ги направи јавно достапни своите податоци за трговски марки и индустриски дизајн во алатките за пребарување на Global Brand Database и Global Design Database….


 
 

Објавено: 23/12/2018

Во подготовка се измени во Законот за лобирање

Министерство за правда започна со подготовка на измени и дополнувања во Законот за лобирање поради незаживеаната примена на постојниот закон надвор од законската рамка. Целта е надминување на утврдените слабости во текстот на постојниот Закон за…


Партнери на Правдико