Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 13/11/2019

Адвокатите да достават коментари на Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам

Ве информираме дека Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам е објавен на ЕНЕР (https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=AEP3/PdpEUT8BEXSgWjEUQ==). Со предложените измени и дополнувања на Законот се врши усогласување на…


 
 

Објавено: 13/11/2019

Ќе се изготвува нов Закон за образование на возрасните

Имајќи предвид дека се поминати повеќе од 10 години од донесувањето на Законот за образование на возрасните, се јави потреба да се донесе нов закон за образование на возрасните. Предложените измени во новиот закон се…


 
 

Објавено: 12/11/2019

Конкурс за именување нотари

К О Н К У Р С за именување нотари           Врз основа на член 11 од Законот за нотаријатот (“Службен весник на РМ” бр.72/16, 142/16  и 233/18) и член 2 од Правилникот за бројот и распоредот…


 
 

Објавено: 01/11/2019

Прогресивното оданочување се става во мирување во следните три години

Прогресивното оданочување се става во мирување во следните 36 месеци, објави денеска министерката за финансии Нина Ангеловска. – Во следните 36 месеци, стапката од 10 проценти ќе се применува на доходот од работа, од самостојна…


 
 

Објавено: 30/10/2019

Промена на локацијата и работните простории на царинската испостава Велес

Царинската управа Ве информира дека почнувајќи од 04.11.2019 година, царинската испостава Велес ќе се пресели и ќе отпочне со работа во нови работни простории на новоизбраниот држател на царински терминал ДПТУ Брако од Велес. На…


 
 

Објавено: 29/10/2019

Правна заштита на избирачките права: предизвици и перспективи

Достапна е електронската верзија на публикацијата „Правна заштита на избирачките права: предизвици и перспективи”, чиј автор е д-р Јелена Ристиќ. Оваа публикација претставува детален приказ на резултатите што произлегоа од активностите спроведени во рамките на…


 
 

Објавено: 29/10/2019

Објавен е текстот на предлог Законот за облигационите односи

Постојниот Закон за облигационите односи, беше донесен во 2001 година. Карактеристично за Законот за облигационите односи од 2001 година беше што со него, пред се се напуштија некои од дотогашните концепти и решенија кои беа…


 
 

Објавено: 25/10/2019

Европски ден на правдата: Адвокатската комора на РСМ организира отворен ден за граѓаните

25-ти октомври е Европски ден на правдата што секоја година се одбележува во сите држави во Европа. Целта за негово одбележување е во сите европски држави, правдата да се доближи до граѓаните и тие да…


 
 

Објавено: 21/10/2019

Прирачник: Надзор над службите за разузнавање

Иако има голем број на публикации кои се фокусираат на надзорот над разузнавањето,најголемиот број од нив се фокусираат на правните и  институционалните рамки на надзорните тела. Овој прирачник гради на тој пристап објаснувајќи им на…


 
 

Објавено: 21/10/2019

Во подготовка се измени во Законот за санитарната и здравствената инспекција

Со преложената измена и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција се пополнуваат одредени правни празнини кои недостасуваат во исполнување на обврските на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, односно во практичната работа на санитарните…


Партнери на Правдико