Информатор | Правдико

Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 04/03/2021

Ќе се изготвува Закон за учебници и други наставни и дидактички материјали во основно и средно образование

Со Законот за учебници и други наставни и дидактички материјали во основно и средно образование се уредува одобрувањето и употребата на учебниците, наставните и другите дидактички материјали во основното и средното образование. Подобрувањето на квалитетот…


 
 

Објавено: 03/03/2021

Ќе се ревидираат дисциплинските процедури во МВР

Со Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи се врши ревидирање на законот во согласност со препораките за Министерството за внатрешни работи, кои произлегуваат од Извештајот на ГРЕКО за евалуација…


 
 

Објавено: 03/03/2021

Во подготовка се измени во Законот за полиција

Со Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за полиција се врши ревидирање на законот во согласност со препораките за Министерството за внатрешни работи, кои произлегуваат од Извештајот на ГРЕКО за евалуација на…


 
 

Објавено: 18/02/2021

Од април граѓаните од дома ќе може да аплицираат за услугите во државата и во приватниот сектор

Една година по потпишувањето на меморандумот за соработка со „Мастеркард“, денеска се одржа работна средба на којашто беше презентирано решението за дигитална идентификација на граѓаните на Република Северна Македонија што ќе овозможи секој процес или…


 
 

Објавено: 15/02/2021

Се подготвува нацрт Закон за академијата за јавни финансии

Министерството за финансии започна процес за изготвување Нацрт Закон за академијата за јавни финансии. Со овој закон ќе се основа и уредува работењето на Академијата за јавни финансии како организациона единица во состав на Министерството…


 
 

Објавено: 02/02/2021

Предложени измени во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата

Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата ги уредува безбедноста и заштитата на патиштата, основните начела и меѓусебните односи на учесниците и другите субјекти во сообраќајот на патиштата; правилата на сообраќајот на патиштата; системот на…


 
 

Објавено: 02/02/2021

Обука за Обучувачи „Постапување во случаи на домашно насилство во системот на бесплатната правна помош“

Адвокатската комора на Република Северна Македонија и Програмската канцеларија на Советот на Европа во Скопје организираат Обука за Обучувачи „Постапување во случаи на домашно насилство во системот на бесплатната правна помош“. Со оглед на новонастанатата ситуација со вирусот Covid…


 
 

Објавено: 02/02/2021

Обука за Обучувачи при „Правда за деца: Примена на правото за бесплатна правна помош при работа со деца“

Адвокатската комора на Република Северна Македонија и Програмската канцеларија на Советот на Европа во Скопје организираат Обука за Обучувачи при „Правда за деца: Примена на правото за бесплатна правна помош при работа со деца“. Со оглед на новонастанатата ситуација…


 
 

Објавено: 28/01/2021

Прочитајте ја книгата “Државата на благосостојба и по неа”

Државата на благосостојба и по неа, претставува збирка на есеи, уредени од Том Г. Палмер, посветени на опрeделeна форма на политичко уредување и организирање на држава, актуелнa во 20-от и 21-от век. Се работи за…


 
 

Објавено: 27/01/2021

Oнлајн обука за слобода на изразување во соработка со Совет на Европа

Адвокатската комора на Република Северна Македонија ја продолжува својата успешна соработка со Советот на Европа во рамки на проектот ЈУФРЕКС 2 на тема „Слобода на изразување и слобода на медиумите во Северна Македонија“. Овој пат,…


Партнери на Правдико