Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 15/11/2018

АКРМ со барање за дополнување на Предлог-законот за именување и дополнување на Законот за судови

Адвокатската комора на РМ, во текот на вчерашниот ден достави допис – Барање за дополнување на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за судови до Владата и до Министерството за правда, како и до…


 
 

Објавено: 14/11/2018

Меѓународна научна конференција во Битола

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “TOWARDS A BETTER FUTURE: DEMOCRACY, EU INTEGRATION AND CRIMINAL JUSTICE” Bitola, Republic of Macedonia 10 – 12 May, 2019 Submission e-mail: conference.pf@uklo.edu.mk Faculty of Law, “St.Kliment Ohridski” University – Bitola announces the…


 
 

Објавено: 14/11/2018

Во подготовка е нов Закон за нус-производи од животинско потекло

Потребата од донесување на нов Закон за нус-производи од животинско потекло произлегува од потребата за усогласеноста на националното законодавство со законодавството на Европската унија. Со овој предлог закон се уредува соодветно транспонирање на Регулативата (ЕЗ)…


 
 

Објавено: 13/11/2018

Започнаа подготовките за изготвување на нов Закон за кривичната постапка

Министерството за правда иницира изготвување нацрт текст на нов Закон за кривичната постапка Законот за кривичната постапка е донесен во 2010 година, а започна да се применува од 2013 година. Во периодот на неговата примена…


 
 

Објавено: 12/11/2018

Започна подготовката на новиот Закон за бесплатна правна помош

Министерство за правда започна со процесот на подготовка на нов Закон за бесплатна правна помош. Со новиот закон целта е да се направи проширување на опсегот на корисници на бесплатната правна помош; да се зајакнат  капацитетите…


 
 

Објавено: 12/11/2018

Ќе се врши промена во начинот на издавање на фискални сметки

Министерство за финансии подготвува текст на измени и дополнувањата со коие се очекува намалување на даночната евазија од даночните обврзници и подобра наплата на даноците, како и доуредување и допрецизирање на глобите во законот за…


 
 

Објавено: 12/11/2018

Ќе се воведува нова државна награда за унапредување на човековите права

Во Република Македонија согласно Законот за државните награди се доделуваат државни награди со кои се оддава општествено признание за особено значајни остварувања од интерес на државата во областа на стопанството, науката, уметноста, воспитанието и образованието,…


 
 

Објавено: 11/11/2018

УЈП ја објави листата на должници со неплатени долгови до 31.10.2018 година

Управата за јавни приходи објавува Листа на должници бр.11/2018 за долгови доспеани до 31.07.2018 и неплатени до 31.10.2018 година по основ на ДДВ, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување,…


 
 

Објавено: 11/11/2018

Се подготвуваат измени во Законот за Управата за јавни приходи

Министерство за финансии подготвува текст за Закон за изменување и дополнување на законот за Управата за јавни приходи заради усогласување со одредбите од Законот за банки. Измените се во насока за заштита на даночните обврзници во…


 
 

Објавено: 11/11/2018

Постапка и услови за добивање надоместок согласно новиот закон за стечајците

Со Закон за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата, се уредуваат условите за стекнување и начинот на користење на право на материјално обезбедување во вид на паричен…


Партнери на Правдико