Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 13/09/2019

Прирачник за започнување и водење бизнис

Идејата за отпочнување со бизнис подразбира поседување капитал за отпочнување со истиот, бизнис план и постоење на пазар, односно потрошувачи. Од правно формален аспект, во Република Македонија за да може да се функционира на пазарот…


 
 

Објавено: 12/09/2019

УЈП ја објави листата на должници со неплатени долгови до 31.08.2019 година

Управата за јавни приходи објавува Листа на должници бр.09/2019 за долгови доспеани до 31.05.2019 и неплатени до 31.08.2019 година по основ на ДДВ, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување,…


 
 

Објавено: 12/09/2019

Курс за адвокати: „Права на заштита на податоци и приватност“

Адвокатската комора на Република Северна Македонија, во соработка со Советот на Европа-ХЕЛП Програма за едукација за човекови права за правни професионалци, организира курс за адвокати за правата на заштита на податоци и приватност. Kурсот „Права…


 
 

Објавено: 12/09/2019

Прирачник за имплементација на конвенцијата за правата на детето во единиците на локалната самоуправа

Прирачникот за комисиите за правата на децата во единиците на локална самоуправа, произлезе од активностите спроведени во рамките на проектот “Под дршка на децентрализацијата низ перспективата на социјалниот развој и благосостојбата на детето“. Проектот претставува…


 
 

Објавено: 11/09/2019

Семинар: Правен третман на доверителите во стечајната постапка

Еднодневен семинар на тема: ПРАВЕН ТРЕТМАН НА ДОВЕРИТЕЛИТЕ ВО СТЕЧАЈНАТА ПОСТАПКА – ДОВЕРИТЕЛИ СО ПАРИЧНИ ПОБАРУВАЊА, ИЗЛАЧНИ И РАЗЛАЧНИ ДОВЕРИТЕЛИ – 25 септември 2019 година (среда) 10:00-15:00 часот Стопанска комора на Македонија, сала 1 на…


 
 

Објавено: 11/09/2019

Прирачник за извоз на софтвер и ИКТ услуги

Во изминатите години софтверската индустрија стана еден од најдинамичните сектори на економијата во Република Северна Македонија. Развојот на софтвер претставува двигател за развој, иновации и конкурентност. Всушност, софтверот е клучна технологија во економија базирана на…


 
 

Објавено: 09/09/2019

Ќе се изготвува Предлог Закон за донирање на вишок храна

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство започна процес на изготвување на Предлог Закон за донирање на вишок храна. Целта на предлог законот е воспоставување на механизми и критериуми за регулирање на активноста на донирање на храна….


 
 

Објавено: 08/09/2019

Прирачник за компании при инспекциски надзор

Основната цел за носење на новиот Закон за инспекциски надзор е неговата едукативна природа. Така, Законот предвивидува изрекување на алтернативни мерки пред покренувањето прекршочна постапка. Имено, опомената е уредено како мерка пред покренувањето прекршочна постапка,…


 
 

Објавено: 02/09/2019

Се подготвува закон за зголемување на платите преку субвенционирање на придонесите

Министерството за труд и социјална политика започна процес за изготвување на предлог закон за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата. Со овој закон ќе се уредува висината, условите и начинот за…


 
 

Објавено: 12/08/2019

УЈП ја објави листата на должници со неплатени долгови до 31.07.2019

Управата за јавни приходи објавува Листа на должници бр.08/2019 за долгови доспеани до 30.04.2019 и неплатени до 31.07.2019 година по основ на ДДВ, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување,…


Партнери на Правдико