Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 23/05/2019

Прирачник за примена на пристапот заснован на човековите права

Овој прирачник има за цел да одговори на потребата од достапност на информации за пристапот заснован на човекови права на јазиците кои се зборуваат во Република Македонија. Цел на Прирачников е да ги запознае претставниците…


 
 

Објавено: 23/05/2019

Оценка на јавното мислење и нивото на перцепција за сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи за утврдување дискриминација

Слободата, еднаквоста и недискриминацијата претставуваат клучни аспекти на концептот за човековите права и основните слободи. Значаен предизвик на развојот на овој концепт врз основа на слободата, еднаквоста и недискриминацијата претставуваат ограничувањата кои немаат етичка основа,…


 
 

Објавено: 23/05/2019

Во примена е новиот Систем за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД)

Царинската управа ве известува дека новиот Систем за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД) ќе биде пуштен во оперативна примена на 01.06.2019 година. За непречено пуштање на системот во оперативна примена неопходно е…


 
 

Објавено: 14/05/2019

Советување: „Судската пракса на ЕСЧП во врска со правото на сурогатство“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка и со финансиска поддршка на Инструментот за техничка помош и размена на информации (ТAIEX) на Европската Комисија, организира работилница на тема „Судската пракса на ЕСЧП…


 
 

Објавено: 06/05/2019

Се подготвуваат нови измени во Законот за животната средина

Главен проблем поради кој се пристапи кон измени и дополнување на Законот за животната средина е непостоење одредби во законот со кој се дефинира, идентификува и управување со контаминирано подрачје на кое што е утврдено…


 
 

Објавено: 06/05/2019

Прирачник за промовирање на принципите на демократско управување во советите на единиците на локалната самоуправа

Овој Прирачник е наменет за членовите и членките на општинските совети во единиците на локалната самоуправа (ЕЛС) во земјата и има за цел на избраните претставници и претставнички од локалната власт да им обезбеди неопходни…


 
 

Објавено: 17/04/2019

Обука за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци

На 15.05.2019 година (среда) со почеток во 10.00 часот во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци ќе се одржи: „Обука за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци“. Вашите барања за…


 
 

Објавено: 17/04/2019

Форум за дискусија: „Судска заштита и прекршочни санкции во случаи на дискриминација воведени со новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка и со финасиска поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје организира Форум за дискусија „Судска заштита и прекршочни санкции во случаи на дискриминација воведени  со новиот…


 
 

Објавено: 16/04/2019

Повик за апликации за пролетна академија за човекови права за млади

Хелсиншкиот комитет оваа година ја оддржува 37-тата школа за човекови права за млади. Оваа година, школата е во вид на напредна академија за човекови права за млади лица на возраст од 19 до 24 години….


 
 

Објавено: 09/04/2019

Форум за дискусија за интер-секциската дискриминација воведена со новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација

Министерството за труд и социјална политика во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје организира Форум за дискусија за интер-секциската дискриминација воведена со новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација, како и преглед на одредбите…


Партнери на Правдико