Информатор | Правдико

Правдико

Виртуальное казино Vavada предлагает своим посетителям множество азартных игр, включая популярные слоты, рулетку и покер, а также другие развлечения. Главные достоинства Vavada - это простота использования интерфейса и обширный ассортимент игровых автоматов. Казино Vavada привлекает пользователей разнообразием бонусов и акций. Необходимо помнить о потенциальных рисках, связанных с азартными играми, и важно играть ответственно, устанавливая разумные лимиты на ставки.

Информатор

 
 

Објавено: 01/10/2023

(ОНЛАЈН СЕМИНАР) ВЛАДЕЊЕ НА ПРАВОТО ВО ЕУ: Последна судска пракса

Овој онлајн семинар, кој го организира Академијата за европско право (ЕРА) ќе се одржи на 09 и 10 ноември, 2023 година. Семинарот ќе ја истражува неодамнешната судска практика на Судот на правдата на ЕУ и…


 
 

Објавено: 01/10/2023

Во подготовка е Предлог на Закон за забрана на нефер трговски практики во синџирот на снабдување на земјоделски и прехранбени производи

Согласно понатамошно усогласување на националното законодавство со најновото ацљуис на Европската унија, се оцени за потребно да се транспонира Директивата (ЕУ) 2019/633 на Европскиот парламент и на Советот од 17 април 2019 година за нефер…


 
 

Објавено: 12/07/2023

Состојба со владеењето на правото во РСМ, извадок од статија: Comparative study of the current goals and reforms in the area of judiciary in North Macedonia and China (part 2)

The primary goal, in the previous  Comparative study of the current goals and reforms in the area of judiciary in North Macedonia and China (part 1) were the analysis of the substance and comparison of…


 
 

Објавено: 08/04/2023

Поединечните мерки за извршување на пресудите на ЕСЧП како индивидуализација на извршувањето со посебен осврт на повторувањето на постапките

Мисијата на ОБСЕ во Скопје (во натамошниот текст: „Мисијата“), во рамките на својот програмски мандат за поддршка на државата домаќин за остварување на заложбите на ОБСЕ за владеење на правото и почитување на човековите права,…


 
 

Објавено: 21/03/2023

Издвоено мислење на уставниот судија Костадиновски за одредби од Законот за урбанистичко планирање

Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.202/2019 и 256/2020), по гласањето против…


 
 

Објавено: 20/02/2023

Издвоено мислење на уставните судии Дарко Костадиновски и Осман Кадриу за одредби од Законот за високото образование

Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.202/2019), а во врска со Решението…


 
 

Објавено: 20/02/2023

Во подготовка е изготвување на нов Закон за државнта ревизија

Постојниот Закон за државната ревизија во голема мера е усогласен со стандардите на Меѓународната организација на врховни ревизорски институции (ИНТОСАИ). Во насока на дополнително усогласување, а со цел да се обезбеди подобрување на функцијата на…


 
 

Објавено: 12/02/2023

Издвоено мислење на уставните судии Дарко Костадиновски и Осман Кадриу за одредби од Деловникот за работа на Владата на РМ

Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.202/2019 и 256/2020), по гласањето против…


 
 

Објавено: 12/02/2023

Во тек е процес на изготвување на Закон за медицински сестри и акушерки

Министерството за здравство започна процес на изготвување на Закон за медицински сестри и акушерки. Целта на овој закон е да се уредуваат условите на вршење на здравствената дејност на медицинските сестри и акушерките, условите и…


 
 

Објавено: 06/02/2023

Списоците на корисници на финансиска поддршка објавени на веб страната на Министерството за труд и социјална политика

Министерството за труд и социјална политика ги известува граѓаните, дека согласно Законот за финансиска подршка на ранливи категории граѓани за справување со енергетската криза, списоците на корисници на финансиска поддршка согласно овој закон се објавени…


Партнери на Правдико