Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 16/03/2018

Се подготвуваат измени во Законот за развој,производство и промет на воени стоки

Во насока на уредувањена на Директивите и Заедничката позиција на Европскиот парламент и Советот на ЕУ има потреба од изменување на Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема кој се рефлектира и…


 
 

Објавено: 16/03/2018

Вршители на дејност, трговци-поединци кои започнуваат да вршат дејност имаат обврска аконтациите на ПДД да ги пресметуваат на основица од 11.598 денари

Со измените и дополнувања во член 97-а став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на РМ”, бр.190/17) пропишано е дека обврзникот кој започнува да врши…


 
 

Објавено: 16/03/2018

Излагање на тема „Независно судство, јакнење на капацитетите за отпор кон влијанија“

Академијата за судии и јавни обвинители на РМ во соработка со Амбасадата на Република Франција организира излагање на тема „Независно судство, јакнење на капацитетите за отпор кон влијанија“ кое ќе се одржи на 26 март…


 
 

Објавено: 11/03/2018

Прирачник за внатрешна ревизија

Внатрешната ревизија во јавниот сектор во Република Македонија се спроведува согласно со:  Законот за јавна внатрешна финансиска контрола („Службен весник на РМ“, бр. 90/09); Правилникот за начинот на извршување на внатрешната ревизија и начинот за известување…


 
 

Објавено: 11/03/2018

Водич за пристап до еколошката правда во Македонија

Овој водич е дел од проектот ”Повеленување на македонската правда” чија основна цел е зајакнување на капацитетите на граѓанските организации и канцелариите на народниот правобранител во однос на еколошката правда во Република Македонија. Исто така…


 
 

Објавено: 09/03/2018

Подобрување на квалитетот на јавниот сектор преку заедничката рамка за процена (ЦАФ)

Заедничката рамка за процена – ЦАФ (Common Assessment Framework – CAF) е европски инструмент за управување со квалитет во институциите од јавниот сектор. Имплементацијата на ЦАФ-моделот има за цел да воспостави систем на работење во…


 
 

Објавено: 09/03/2018

УЈП ја објави листата на должници со неплатени долгови до 28.02.2018 година

Управата за јавни приходи објавува Листа на должници бр.03/2018 за долгови доспеани до 30.11.2017 и неплатени до 28.02.2018 година по основ на ДДВ, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување,…


 
 

Објавено: 07/03/2018

Активности на Адвокатската комора во врска со Законот за нотаријат

На 5 април 2016 година, Собранието на РМ го донесе Законот за нотаријат. На донесувањето на Законот му претходеа бројни опструкции, кои беа проследени и со јавно изнесени реакции од страна на Комората. Со Законот…


 
 

Објавено: 07/03/2018

Предложен Закон за меѓународна и привремена заштита

Во легислативата на Република Македонија уставно прокламираното право на азил, што Републиката го гарантира на странците и на лицата без државјанство, прогонети заради демократско политичко уверување и дејствување (член 29 став 2 од Уставот), уредено…


 
 

Објавено: 06/03/2018

Ниту еден предлог од Адвокатската комора не е прифатен за измените во Законот за нотаријат

Уште во ноември минатата година на ЕНЕР беше објавен Предлог-законот за нотаријатот каде што  засегнатите страни имаа можност да даваат коментари со предлози околу нацрт предлогот од Министерството за правда. Во составувањето на нацрт измените…


Партнери на Правдико