Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 24/02/2020

Советување на тема „Конфискација“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Европскиот институт за администрација (ЕИПА) организираат советување на тема „Конфискација“. Советувањето ќе се одржи во Академијата во периодот од 18-19 март 2020 година во…


 
 

Објавено: 21/02/2020

Известување од ЦРМ во врска со поднесувањето годишни сметки

Централен регистар на РМ

Се известуваат сите обврзници за поднесување на годишни сметки, дека Централниот регистар на Република Северна Македонија ќе врши прием на годишни сметки и финансиски извештаи за 2019 година, во деновите 27.02.2020 (четврток), 28.02.2020(петок) и 29.02.2020…


 
 

Објавено: 18/02/2020

Стапи на сила новиот Закон за енергетска ефикасност

Новиот Закон за енергетска ефикасност кој минатата недела беше изгласан во Собранието на Северна Македонија и беше објавен во Службен весник на денеска стапи на сила. Материјата за енергетска ефикасност досега беше регулирана со стариот…


 
 

Објавено: 17/02/2020

Предлози на АКРСМ за измена и дополнување на ЗПП

По внимателно разгледување на сите предлози за измена и дополнување на Законот за парнична постапка доставени од адвокатите до Комората, на 16.01.2020 година Адвокатската комора на РСМ достави предлози за измена и дополнување на Законот за…


 
 

Објавено: 11/02/2020

Во подготовка е Предлог на Закон за платежни услуги и платни системи

Платежните услуги и платните системи во моментов се уредени со Законот за платниот промет кој е донесен во 2007 година. Истиот не е во согласност со новите трендови и технологии како и со релевантните директиви…


 
 

Објавено: 11/02/2020

УЈП ја објави листата на должници со неплатени долгови до 31.01.2020 година

Управата за јавни приходи објавува Листа на должници бр.02/2020 за долгови доспеани до 31.10.2019 и неплатени до 31.01.2020 година по основ на ДДВ, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување,…


 
 

Објавено: 06/02/2020

3774 фирми на листата за бришење од Централниот регистар

Централниот регистар на Република Северна Македонија, согласно член 552-а од Законот за трговските друштва , објавува список на трговци поединци и трговски друштва над кои Централниот регистар на Република Северна Македонија спроведува постапка за бришење…


 
 

Објавено: 24/01/2020

Kурс за адвокати за правата на заштита на податоци и приватност во соработка со Советот на Европа – ХЕЛП Програма

Адвокатската комора на Република Северна Македонија, во соработка со Советот на Европа – ХЕЛП Програма за едукација за човекови права за правни професионалци, организира курс за адвокати за правата на заштита на податоци и приватност….


 
 

Објавено: 24/01/2020

УЈП: Најниска и највисока основица за пресметување придонеси 2020

Просечната плата по работник во Република Македонија, според податоците на Државниот завод за статистика објавени во Јануари 2020 година изнесува 38.319 денари. Просечната плата се користи за утврдување на најниската и највисоката основица за пресметка…


 
 

Објавено: 19/01/2020

Прирачник: Алатки и најдобри практики во меѓународната соработка за враќање на имот

Да се постигне ефикасна меѓународна правосудна соработка е навистина тешко. Јазичните бариери и варијациите во националните закони и постапки, во комбинација со различниот културен пристап, претставуваат необични предизвици за службените лица, обвинителите, адвокатите и судиите…


Партнери на Правдико