Информатор | Правдико

Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 26/09/2022

АКРМ: Корисни линкови од Управата за финансиско разузнавање

Извештај за спроведената проценка на ризик од финансирање на тероризам за непрофитните организации во Република Северна Македонија Извештајот, кој е составен од два дела, Проценка на заканите од финансирање на тероризам за непрофитните организации во Република Северна…


 
 

Објавено: 31/08/2022

Збирка на судски одлуки од примената на Законот за сопственост и други стварни права

Збирка на судски одлуки

Збирка на судски одлуки од примената на ЗСДСП содржи 250 извадоци од пресуди, систематизирани според содржината на Законот за сопственост и други стварни права, поделени според глави и наслови, со што се олеснува пребарувањето и…


 
 

Објавено: 31/08/2022

Новата Збирка на судски одлуки чекор кон усогласувње на судската пракса во сопственичките односи

Во издание на Институт за истражување и европски студии – Битола,  излезе во продажба  книгата ,,Збирка на судски одлуки од примената на Законот за сопственотст и други стварни права” од авторот адвокат М-р Алекснсандар Георгиев Калица од…


 
 

Објавено: 31/08/2022

Привремено се укинуваат царините за млеко и павлака

о цел да се намали растот на цените, Владата денеска донесе одлука за времено укинување, (до 31.12.2022 година) на царинската стапка од 20 проценти за млеко и павлака, некoнцентрирани и без дoдаден шеќер или други…


 
 

Објавено: 31/08/2022

Субвенциониран студенски оброк ќе се продолжува и за академската 2022/2023 година

Со Законот за субвенциониран студентски оброк се уредува правото на студентите за субвенциониран студентски оброк како и начинот и критериумите за субвенционирање. Со оглед дека по измените и дополнувањата на овој закон од 2021 година…


 
 

Објавено: 16/08/2022

АКН: Отпочнување на теренски активности за прибирање на графички и атрибутни податоци за улици и куќни броеви во преостанатите 29 општини

Агенцијата за катастар на недвижности, продолжува со активностите за воспоставување на Графичкиот регистар за улици и куќни броеви, кој е основа за формирање на Адресен регистар, како единствен и авторитативен извор на адресна информација во…


 
 

Објавено: 15/08/2022

Народната банка го објави Поимникот на термини од областа на банкарското и централнобанкарското работење

Во рамки на активностите за финансиска едукација, Народната банка изработи Поимник на термини од областа на банкарското и централнобанкарското работење. Со Поимникот е објаснето значењето на околу стотина стручни термини, на едноставен јазик, разбирлив за широката јавност. Поимникот,…


 
 

Објавено: 14/08/2022

Родот и различностите во правосудството

Трудот на ОДИХР насловен „Родот, различностите и правдата“ објавен во април 2019 година, содржи анализа и препораки за градење поинклузивен правен систем во регионот на ОБСЕ, потпирајќи се на резултатите од студија за процена на…


 
 

Објавено: 14/08/2022

Прирачник за млади за остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

Целта на овој прирачник е да ги информира младите за основните цели и придобивки од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (ЗСПИЈК), но и да ги упати како да го остварат правото…


 
 

Објавено: 10/08/2022

Напредниот начин на скенирање од апликацијата МОЈ ДДВ достапен и на Google Playstore

Управата за јавни приходи информира дека прилагодената верзија на апликацијата МојДДВ од денес е достапна и на Google playstore. Корисниците на апликацијата треба првин на направат ажурирање (update) на МојДДВ на playstore, а потоа да се најават…


Партнери на Правдико