Информатор | Правдико

Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 29/07/2021

Ќе се менува Законот за користење на податоците од јавниот сектор

Согласно досегашната искуство од спроведување на законот, Стратегијата за отворени податоци 2018-2020, управувањето со порталот за отворени податоци и новините кои се воведуваат со ЕУ Директивата за отворени податоци и ре-употреба на информации од јавниот…


 
 

Објавено: 28/07/2021

Предложени измени во Законот за полиција

Со Законот за полиција (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18 и 64/18), нормaтивно правно се уредуваат полициските работи, организацијата на Полицијата, полициските овластувања и правата и обврските…


 
 

Објавено: 28/07/2021

МТСП: Во тек е исплатата на образовниот додаток за четвртиот мерен период

Министерството за труд и социјална политика ги информира граѓаните дека во тек е исплатата на образовниот додаток за четвртиот мерен период. Исплатата на додатокот за образование се врши во четири мерни периоди, и тоа: за…


 
 

Објавено: 20/07/2021

Во подготовка се измени во Законот за процена

Законската рамка која детално ја уредува процената за прв пат беше воведена во 2010 година со донесување на Законот за процена. До сега истиот беше изменуван и дополнуван вкупно осум пати и тоа во 2011,…


 
 

Објавено: 29/06/2021

Отпис на камати и трошоци за повеќе од 150.000 граѓани

Преку 150.000 граѓани ќе бидат опфатени со законот за отпис на камати и репрограмирање на долгови и трошоци на граѓаните во услови на КОВИД-19 чиј предлог-текст е усвоен на денешната владина седница. Законот ќе овозможи…


 
 

Објавено: 22/06/2021

Во подготовка се измени во Законот за иновациската дејност

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за иновациската дејност се изменуваат и додаваат нови одредба со кои се прошируваат областите и обемот на работење на Фондот за иновации и технолошки развој, се предвидуваат…


 
 

Објавено: 03/06/2021

Во подготовка е Предлог на Закон за канцеларија за поврат на имот

Со предложениот закон ќе се предвиди уредување на  основањето, надлежностите, овластувањата и организациската структура на Канцеларијата за поврат на имот, надлежна за преземање активности во врска со пронаоѓањето и идентификувањето на приноси, друг имот или…


 
 

Објавено: 28/05/2021

УЈП: На 31.05.2021 истекува рокот за потврда или корекција на Вашата Годишна даночна пријава (ГДП)

На 31.05.2021 година, истекува законскиот рок за потврда или корекција на Вашата Годишна даночна пријава (ГДП) за доходот кој сте го оствариле во текот на 2020 година. Заклучно со овој рок даночните обврзници кои се регистрирани на системот е-Персонален данок преку своите кориснички…


 
 

Објавено: 28/05/2021

Онлајн обука: „Дигитална кривична правда“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Европскиот институт за администрација организираат онлајн обука на тема „Дигитална кривична правда“. Обуката е предвидено да се одржи на 7 и 8 јуни (понеделник…


 
 

Објавено: 18/05/2021

УЈП: Известување за работодавчите кои не исплатиле бруто плата

Доброволното плаќање на даноците, изразено како подготвеност на даночните обврзници за законско, правилно и навремено исполнување на даночните обврски, ефикасноста, ефективноста и намалувањето на административниот товар, изразени како самооданочување без спроведување на даночна постапка, како…


Партнери на Правдико