Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 20/05/2018

Ќе се подготвува нов Закон за медијација

Сложениот и несоодветен испит за медијатори влијаеше на малиот број на лиценцирани медијатори, поради што доцнеше и процесот на формирањето на Комората на лиценцираните медијатори. Одборот за медијација имаше проблем во неговата функционалност и извршување…


 
 

Објавено: 20/05/2018

Посебниот додаток за дете со специфични потреби ќе се зголемува за 15%

Предложените измени и дополнувања на овој закон се во насока на подобрување на финансиската состојба на корисниците на право на посебен додаток за дете со специфични потреби кое има пречки во телесниот или менталниот развој…


 
 

Објавено: 20/05/2018

Што содржат предлог измените во Законот за трговија

Основен Закон во областа на трговската политика, со кој се уредуваат условите за вршење на трговија во земјата и странство е Законот за трговија . Предложените изменувања во Законот за трговија се во фунција на…


 
 

Објавено: 16/05/2018

Ќе се зголемува ефикасноста во управните спорови преку изготвување на нов закон

Управниот спор како судска заштита на правата на граѓаните од незаконските акти и работа на управата во Република Македонија за првпат е воведен со Законот за управни спорови во 1952 година, надополнет со нов Закон…


 
 

Објавено: 16/05/2018

Се подготвува нов Закон за прекршоци

Постојниот Закон за прекршоци е донесен во 2015 година. Истиот остана со речиси идентични одредби како и законот од 2006 година, со одредени номотехнички промени. Ова законско решение не доведе до намалување на глобите кои…


 
 

Објавено: 11/05/2018

Обука за ЗКП во организација на АКРМ и Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите во Велес

Адвокатската комора на РМ (АКРМ) во соработка и со финансиска поддршка на Амбасадата на САД во Скопје, Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите (ИНЛ) во рамки на заеднички проект организира практична…


 
 

Објавено: 10/05/2018

УЈП ја објави листата на должници со неплатени долгови до 30.04.2018 година

Управата за јавни приходи објавува Листа на должници бр.05/2018 за долгови доспеани до 31.01.2018 и неплатени до 30.04.2018 година по основ на ДДВ, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување,…


 
 

Објавено: 10/05/2018

Дводневна тркалезна маса за ЗКП

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка и со финансиска поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје организира две дводневни тркалезни маси за Законот за кривичната постапка кои ќе се одржат во…


 
 

Објавено: 10/05/2018

Повик за обука за регистрациони агенти

На 21.5.2018 година (понеделник) во Народна банка на РМ, Скопје, на 8-ми кат, со почеток од 11,00  часот Централниот регистар на Република Македонија, како надлежна институција за издавање на овластување за Регистрационен агент, спроведува обука…


 
 

Објавено: 09/05/2018

Практични прашања и одговори за примена на Законот за општата управна постапка

Концептот на добра управа ја предефи нира работата на управата и односите меѓу управата и граѓаните. Во минатото, главен предизвик на добрата управа било почитувањето на владеењето на правото, според кое управните дејства треба да…


Партнери на Правдико