Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 15/03/2019

Предложени измени во Законот за здравствената заштита

Со  Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија”, бр. 20/19), покрај другите измени и дополнувања , со член 8 е дополнет  членот 141 и како услов за…


 
 

Објавено: 14/03/2019

Изгласан Законот за прекин на бременоста

Пратениците во Собранието денеска го изгласаа Законот за прекинување на бременоста. Согласно новиот Закон за прекин на бременоста, се укинува тридневното чекање и останатите административни бариери за остварување на правото на абортус. Со измените на…


 
 

Објавено: 12/03/2019

Предложени измени во Законот за пасиштата

Стопанисувањето со пасиштата во државна сопственост е уредено со Законот за пасишта од 1998 година кој во меѓувреме е изменуван и дополнуван неколку пати. Имајќи ги во предвид искуствата од досегашната примена на Законот за…


 
 

Објавено: 12/03/2019

Предложен е новиот текст на Законот за урбанистичко планирање

Со постојниот Закон за просторно и урбанистичко планирање се уредуваат условите и системот на просторното и урбанистичкото планирање, видовите на планска документација и постапката за изработување и донесување на истата како и други прашања од…


 
 

Објавено: 12/03/2019

Што предвидуваат предлог измените во Законот за данокот на додадена вредност

Со Законот за данокот на додадена вредност е воведен данокот на додадена вредност како општ потрошувачки данок и се уредува неговото пресметување и плаќање. Со законот се определува: предметот на оданочување, даночната основа, даночните ослободувања,…


 
 

Објавено: 11/03/2019

Лицата кои не оствариле право на пензија ќе добиваат паричен додаток од 6000 денари

Старите лица во Република Северна Македонија не уживаат посебна помош и заштита по основ на нивната материјална наобезбеденост, доколку не ги исполнуваат условите за остварување на право на пензија.  Согласно Законот за социјалната заштита  лицата…


 
 

Објавено: 11/03/2019

Ќе се воведува нов додаток за образование, за деца од училишна возраст

Во Република Северна Македонија заштитата на децата како област е уредена со Законот за заштита на децата . Потребата од донесување на Закон за изменување и  дополнување на Законот за заштита на децата произлезе пред…


 
 

Објавено: 11/03/2019

Предложен е текстот на новиот Закон за социјалната заштита

Во Република Северна Македонија социјалната заштита како област е уредена со Законот за социјалната заштита. Во изминатиот период, континуирано се прават напори за реформирање и унапредување на системот на социјалната заштита. Со Законот за социјалната…


 
 

Објавено: 08/03/2019

Обука за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци

На 17.04.2019 година (среда) со почеток во 10.00 часот во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци ќе се одржи: „Обука за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци“. Вашите барања за…


 
 

Објавено: 08/03/2019

Во подготовка се измени во Законот за виното

Со предлог законот се регулира воведување на нови производи во рамки на законот (органско вино, ароматизирани вина и пијалаци кои се базираат на вино), како и дефинирање на условите за производство на вино кај мали…


Партнери на Правдико