Информатор | Правдико

Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 23/11/2022

Коментар на Законот за управните спорови

Потребата од донесување нов ЗУС е утврдена во Стратегијата за реформа на правосудниот сектор за периодот 2017-2022 година и Акцискиот план за нејзино спроведување донесени од Владата на Република Македонија во октомври 2017 година. Една…


 
 

Објавено: 23/11/2022

ДЗИС започнува со користење на Хармонизираната база на податоци на производи и услуги (HDB) на ЕУИПО

Од 21 ноември 2022 година Државниот завод за индустриска сопственост (ДЗИС) преку алатката TMClass на EUIPO започнува целосно да ја користи Хармонизираната база на податоци на производи и услуги за регистрација на трговски марки и…


 
 

Објавено: 13/11/2022

Прирачник за стратегија против организиран криминал

Овој Прирачник е производ на Одделот на Конференцијата за поддршка на Огранокот за организиран криминал и недозволена трговија при Одделението за прашања од овој договор на Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал (УНОДЦ),…


 
 

Објавено: 13/11/2022

Прирачник за постапување со виртуелни валути во кривични постапки

Виртуелните валути стануваат нова реалност не само за финансиските системи, за дигиталниот свет и за нивните корисници, туку и за агенциите за спроведување на законите и за судството. И покрај нивното легитимно постоење и цел,…


 
 

Објавено: 13/11/2022

Прирачник за Истанбулската конвенција и Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство

Конвенцијата на Советот на Европа (СоЕ) за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство беше усвоена од страна на Комитетот на министри при СоЕ на 7 април 2011 година. На 11 мај…


 
 

Објавено: 13/11/2022

Прирачник за измена на договори и зголемување на цени во договори за јавни набавки

Во идеални околности, договор за јавна набавка се извршува во согласност со тендерската документација и избраната понуда. Договорните односи, генерално, подлежат на измени како минува времето, како и поради менување на околностите, а договорите за…


 
 

Објавено: 10/11/2022

Kонкурс за доделување на две стипендии за студенти на правниот факултет „Jустинијан први“ од Скопје

Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА, поттикнато од потребата за создавање на стручен кадар, заинтересиран за професионално ориентирање во областа на адвокатурата распишува: К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДВЕ СТИПЕНДИИ…


 
 

Објавено: 07/11/2022

Ќе се основа Агенцијата за безбедност во железничкиот систем

Со овој Предлог на Законот за основање на Агенција за безбедност во железничкиот систем се врши усогласување со европското законодавство во делот на основање на орган за безбедност како самостојно тело за железнички услуги што…


 
 

Објавено: 03/11/2022

Донесени законите за судска, за јавнообвинителската дејност и за извршување санкции

Собранието на денешната седница ги донесе законите за судска, за јавнообвинителската дејност и за извршување  санкции со кои се зголемуваат платите на вработените. Со Законите за изменување на законот за судска служба и за јавнообивинителска…


 
 

Објавено: 25/10/2022

Продолжување на рокот за поднесување на пријавата ДДВ-04 до 28 октомври 2022

Согласно Законот за даночна постапка, а поради отежнато поднесување на даночни пријави преку системот е-Даноци, се известуваат даночните обврзници и сметководителите дека рокот за поднесување на ДДВ – 04 пријавата се продолжува. Крајниот рок за поднесување…


Партнери на Правдико