Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 26/12/2013

УЈП: Фирмите да се прилагодат за електронско пријавување на даноци

Согласно Предлог измените и дополнувањата на Законот за даночна постапка, кој е во завршна фаза во собраниска процедура, во член 53 став 13 се предвидува нова законска обврска со која даночните обврзници задолжително ќе ги…


 
 

Објавено: 26/12/2013

Повик за пријавување во листа на дежурни адвокати и листа на бранители по службена должност

Адвокатската комора на Република Македонија, во согласност со член 161 став 1 од Законот за кривична постапка, има обврска да состави Листа на дежурни адвокати, заради остварување право  на адвокат на задржаните лица во период…


 
 

Објавено: 25/12/2013

Што се предвидува со НОВИОТ Закон за извршување

Бројните законски измени, динамичниот правен промет и постојаниот техничко технолошки развој создаваат проблеми и недоречености во примената на постојниот Закон.  Заради тоа се предлага  донесување на целосно нов Закон за извршување, во правец на прецизирање…


 
 

Објавено: 25/12/2013

Нови Предлог-измени на Законот за градење

Предложените измени и дополнувања се во насока на поефикасно спроведување на постапките за одземање на лиценци и овластувања во случаите кога е утврдено прекршување на законските прописи и обезбедување на поголемо почитување на законските прописи…


 
 

Објавено: 25/12/2013

Натпревар на студентски есеи за сите студенти од РМ

Натпревар на студентски есеи Поради големиот интерес за натпреварот на студентски есеи, инициран од страна на асоцијацијата “TROIKA”, составена од “Институтот за истражување и европски студии”, “Students for Liberty – Macedonia” и порталот за право “ПРАВДИКО”, асоцијацијата одлучи…


 
 

Објавено: 24/12/2013

Предложени измени на Законот за експропријација

Во Законот зa експропријација („Службен весник на РМ“ бр. 95/2012, 131/2012 и 24/2013), се наметна потреба од негово изменување и дополнување во насока на прецизирање на субјектот кој го поднесува Предлогот за востановување на службеност на земјиште…


 
 

Објавено: 22/12/2013

Јавен конкурс за именување на членови на Советот за јавни набавки

Врз основа на член 14 став 6 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13 и 148/13), Владата на Република Македонија, распишува:   Ј А В…


 
 

Објавено: 20/12/2013

Конкурс за именување на извршител

Врз основа на членот 33 од Законот за извршување (“Службен весник на Република Македонија” бр. 35/05, 50/06, 129/06, 8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10 и 148/11), министерот за правда распишува Конкурс за именување на извршител…


 
 

Објавено: 19/12/2013

Посебните критериуми за финансирање на граѓанските здруженија со буџетски средства – Предлог измени

Предложената измената на законот односно измената на членот 49 се однесува на воспоставување на правен  основ  за правилата и процедурите за распределба и доделување на буџетски средства наменети за финансирање на програмските активности и проекти…


 
 

Објавено: 18/12/2013

Специјализирана обука за новиот Закон за кривична постапка

Од 23 до 24 декември 2013 година, во хотел Континентал во Скопје, со почеток во 10:00 часот, во организација на Академијата за судии и јавни обвинители, а во соработка и со финансиска поддршка на Мисијата…


Партнери на Правдико