Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 16/05/2014

Повик за волонтери во Академијата за судии и јавни обвинители

Врз основа на Законот за волонтерство („Службен весник на Република Македонија“ број 85/2007 и 161/2008), Програмата за волонтирање за 2014 година на Академијата за судии и јавни обвинители и Одлуката на директорот на Академијата за…


 
 

Објавено: 15/05/2014

Предлог измени на Кривичниот законик

Во 2014 година заради задоволување на стандардите на Doing business беше пропишано ново кривично дело „Злоупотреба при склучување на договор меѓу заинтересирани страни“ – член 275 – г. Со него се пропиша кривична одгтоворност за…


 
 

Објавено: 14/05/2014

Укинување на можноста за регистрирање фирма на домашна адреса – Предлог измени

Со Законот за трговските друштва (,,Службен весник на Република Македонија “бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/010, 48/010,24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 38/14 и 41/14)) во членот 3 став 1 точка 45 е определено дека, седиштето…


 
 

Објавено: 08/05/2014

Обука на обучувачи за концептот на еднаквост и недискриминација

Адвокатската комора на Република Македонија во рамки на соработката со Mисијата на ОБСЕ во Скопје и планираните активности за 2014 година, организира „Обука на обучувачи за концептот на еднаквост и недискриминација“. На обуката е планирано…


 
 

Објавено: 08/05/2014

Напредна обука по форензика за адвокати

Со задоволство Ве известуваме дека продолжуваме со организација на специјализирани, односно напредни обуки наменети за адвокатите коишто успешно ги завршија основните обуки за адвокати за новиот Закон за кривична постапка, заеднички организирани од страна на…


 
 

Објавено: 05/05/2014

Пријавете се за напредна обука за новиот ЗКП – Истражна постапка

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка и со финанска поддршка на Набљудувачката мисија на ОБСЕ во Скопје и ОПДАТ Програмата при Амбасадата на САД во Република Македонија, продолжува со реализација на специјализирани обуки…


 
 

Објавено: 30/04/2014

Основна обука за новиот ЗКП на 9-10 мај 2014

Адвокатската комора на Република Македонија и Американската адвокатска комора продолжуваат заеднички да организираат основни обуки за адвокати за новиот Закон за кривична постапка, чија примена започна од 1 декември 2013 година. Како што сте веќе…


 
 

Објавено: 26/04/2014

Специјализирана обука за новиот Закон за кривична постапка

Од 28 до 30 април 2014 година, во хотел Континентал во Скопје, со почеток во 10:00 часот, во организација на Академијата за судии и јавни обвинители, а во соработка и со финансиска поддршка на Мисијата…


 
 

Објавено: 26/04/2014

Напредна обука на тема притвор во соработка со Американската адвокатска комора

Со задоволство Ве известуваме дека продолжуваме со организација на специјализирани, односно напредни обуки наменети за адвокатите коишто успешно ги завршија базичните обуки за адвокати за новиот Закон за кривична постапка, заеднички организирани од страна на…


 
 

Објавено: 26/04/2014

Повик за учество на конференција на тема “новините во семејното и наследното право во граѓанскиот законик на РМ”

Адвокатската комора на Република Македонија, организира конференција на тема “Новините во семејното и наследното право во Граѓанскиот законик на РМ“, на која свои излагања ќе имаат Проф. Д-р. Дејан Мицковиќ и Доцент Д-р. Ангел Ристов, Правен…


Партнери на Правдико