Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 04/06/2019

Во подготовка е предлог на Закон за лицата без регулиран граѓански статус

Со овој Закон се уредува начинот на прибирање и евиденција на личните податоци за лицата без регулиран граѓански статус, видот на податоците што се евидентираат, постапката (начинот) за стекнување својство на лице со посебен граѓански…


 
 

Објавено: 31/05/2019

УЈП: Годишните пријави ќе може да се потврдат или коригираат и викендов

Управата за јавни приходи информира дека ќе им овозможи на граѓаните да ја потврдат или коригираат претпополнетата годишна даночна пријава во текот на викендот, 1 и 2 јуни. Ова од причина што крајниот рок за…


 
 

Објавено: 31/05/2019

Во подготовка се измени во Законот за договорен залог

Со Законот за инвестициски фондови(,,Службен весник на РСМ“бр.12/09, 67/10, 24/11, 188/13, 145/15 и 23/16) воведен е нов тип на инструмент – удели на инвестициски фондови кои ги издава друштвото за управување со инвестициски фондови и…


 
 

Објавено: 31/05/2019

Советување: „Повелбата на ЕУ за основни човекови права“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Европскиот институт за јавна администрација (ЕИПА) организираат советување на тема „Повелбата на ЕУ за основни човекови права“ кое ќе се одржи во периодот од…


 
 

Објавено: 28/05/2019

Во подготовка е Предлог на закон за државниот инспекторат за употреба на јазиците

Согласно Законот за употреба на јазиците (Сл.весник на РСМ бр.07/2019), поточно во член 20 од истиот закон е предвидено донесување на Закон за државен инспекторат за употреба на јазиците во својство на орган во состав…


 
 

Објавено: 28/05/2019

Форум: „Судска заштита и прекршочни санкции во случаи на дискриминација воведени со новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка и со финасиска поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје организира Форум за дискусија „Судска заштита и прекршочни санкции во случаи на дискриминација воведени  со новиот…


 
 

Објавено: 27/05/2019

МТСП: Од среда аплицирајте за детски и образовен додаток

Министерството за труд и социјална политика ја проширува достапноста на детскиот и образованиот додаток за 20 пати повеќе деца. Со ова значително придонесуваме за намалување на детската сиромаштија во државата. Освен домаќинствата коишто примаат социјална…


 
 

Објавено: 26/05/2019

Ќе се изготвува предлог Закон за управување со движење на предметите во судовите

Со Предлог Законот за управување со движење на предметите во судовите се зајакнуват механизмите за aвтоматска распределба на предметите во судовите и се прецизира надлежноста на органите и телата утврдени со законитe и Судскиот деловник….


 
 

Објавено: 26/05/2019

Во подготовка е изготвување на предлог Закон за лекарска дејност

Со Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија” бр. 43/12… 20/19) е уредена и материјата поврзана со здравствените работници со високо образование од областа на медицината, издавањето, обновувањето, продолжувањето и одземањето на лиценците…


 
 

Објавено: 23/05/2019

Прирачник за примена на пристапот заснован на човековите права

Овој прирачник има за цел да одговори на потребата од достапност на информации за пристапот заснован на човекови права на јазиците кои се зборуваат во Република Македонија. Цел на Прирачников е да ги запознае претставниците…


Партнери на Правдико