Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 22/12/2018

Прирачник за безбедност на новинарите за време на настани со висок ризик

Овој прирачник е дел од активностите што од почетокот на 2018 година заеднички гизапочнаа и ги водат Здружението на новинарите (ЗНМ), Министерството за внатрешни работи (МВР) и Мисијата на ОБСЕ во Скопје поради честите физички…


 
 

Објавено: 18/12/2018

Објавена е одлуката за усогласување и менување на царинската тарифа за 2019 година

Одлуката за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2019 година е објавена во Сл. Весник број 227 од 12.12.2018 година. Истата е веќе достапна на интернет на следниот линк http://www.customs.gov.mk/index.php/mk/za-nas-mk/carinska-regulativa/zakon-za-carinska-tarifa во делот ПОДЗАКОНСКИ АКТИ. Во Oдлуката…


 
 

Објавено: 11/12/2018

Со законски измени до намалување на бројот на бездомни кучиња и мачки

Потребата од изменување и дополнување на Законот за заштита и благосостојба на животните се прави со цел за унапредување на одговорното сопствеништво на домашните миленици, како и спроведување на Стратегијата за заштита и благосостојба на…


 
 

Објавено: 11/12/2018

УЈП ја објави листата на должници со неплатени долгови до 30.11.2018 година

Управата за јавни приходи објавува Листа на должници бр.12/2018 за долгови доспеани до 31.08.2018 и неплатени до 30.11.2018 година по основ на ДДВ, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување,…


 
 

Објавено: 07/12/2018

Вo подготовка се измени во Законот за работните односи

Поради реорганизирање на Министерството за внатрешни работи и формирање на Агенција за внатрешно разузнавање, чии работници вршат посебни должности и овластувања согласно посебен Закон, се наметна потребата исклучокот да се однесува и на работниците од…


 
 

Објавено: 06/12/2018

Јавна расправа по повод Нацрт Предлог-законот за кривичната постапка

На ден 11.12.2018 (вторник) од 11 до 14 часот на Правниот факулет „Јустинијан Први“, Свечен амфитеатар, Адвокатската комора на РМ за своите членови организира јавна расправа по повод Нацрт Предлог-законот за кривичната постапка. Имајќи предвид дека…


 
 

Објавено: 04/12/2018

Ќе се вршат измени во Законот за финансиска дисциплина

Со Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за финансиска дисциплина ќе се врши натамошно усогласување со Директивата за борба против задоцнето плаќање во комерцијални трансакции 2011/7/ЕУ. Надзорот над спроведувањето на одредбите од…


 
 

Објавено: 03/12/2018

Постапка за отпис на камата за неплатени сметки

Со Законот за отпишување на камати за наплата на долгови се уредуваат условите, начинот и постапката за отпишување на камати за наплата на долгови кои произлегуваат од услуги од вршители на комунални дејности (електрична и…


 
 

Објавено: 29/11/2018

Предлог измени: Ќе се овозможува купување деловен простор на државата со непосредна спогодба

Министерство за транспорт и врски започна со подготовка на Предлог на закон за дополнување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија. За да можат да…


 
 

Објавено: 29/11/2018

Работилница: Факторинг според законската рамка

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со УСАИД организира работилница на тема „Факторинг според законската рамка“. Работилницата ќе се одржи на 17 декември 2018 година во просториите на Академијата, ламела 1,…


Партнери на Правдико