Информатор | Правдико - Part 219

Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 06/01/2014

Предложен Закон за користење на податоцте од јавниот сектор

Во предлогот на Законот за користење на податоците од јавниот сектор се врши усогласување со  Директивата 2003/98/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот за повторно користење на информациите од јавниот сектор и   Директивата  2013/37/EУ на…


 
 

Објавено: 05/01/2014

Нови Предлог измени на Законот за трговски друштва

Предложените измени и дополнувања на Законот за трговските друштва се согласно Извадокот од Нацрт-записнкот од 166-тата седница на Владата на Република Македонија одржана 12.11.2013 година, а по повод одржаната седница на Економскиот совет, како и…


 
 

Објавено: 27/12/2013

Изгласан новиот Закон за медијација

Cобранието во попладневниот дел на 80. седница со 53 гласа „за“, девет против и ниту еден воздржан го донесе Дополнетиот предлог закон за медијација. Новиот закон, според образложението на Министерството за правда, ќе овозможи сосема…


 
 

Објавено: 27/12/2013

Се забранува увоз, производство и ставање во промет на храна за животни која содржи ГМО – Предлог измени

Со предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната за животни се воведува нова одредба со која се забранува увоз, производство и ставање во промет на храна за животни која содржи…


 
 

Објавено: 27/12/2013

Нови Предлог измени на Кривичниот законик

Во 2010 година Собранието на Република Македонија  го донесе новиот Закон за кривичната постапка кој започна да се применува од 1 декември 2013 година. Во овој закон за првпат беше воведен институтот спогодување. Примената на…


 
 

Објавено: 26/12/2013

УЈП: Фирмите да се прилагодат за електронско пријавување на даноци

Согласно Предлог измените и дополнувањата на Законот за даночна постапка, кој е во завршна фаза во собраниска процедура, во член 53 став 13 се предвидува нова законска обврска со која даночните обврзници задолжително ќе ги…


 
 

Објавено: 26/12/2013

Повик за пријавување во листа на дежурни адвокати и листа на бранители по службена должност

Адвокатската комора на Република Македонија, во согласност со член 161 став 1 од Законот за кривична постапка, има обврска да состави Листа на дежурни адвокати, заради остварување право  на адвокат на задржаните лица во период…


 
 

Објавено: 25/12/2013

Што се предвидува со НОВИОТ Закон за извршување

Бројните законски измени, динамичниот правен промет и постојаниот техничко технолошки развој создаваат проблеми и недоречености во примената на постојниот Закон.  Заради тоа се предлага  донесување на целосно нов Закон за извршување, во правец на прецизирање…


 
 

Објавено: 25/12/2013

Нови Предлог-измени на Законот за градење

Предложените измени и дополнувања се во насока на поефикасно спроведување на постапките за одземање на лиценци и овластувања во случаите кога е утврдено прекршување на законските прописи и обезбедување на поголемо почитување на законските прописи…


 
 

Објавено: 25/12/2013

Натпревар на студентски есеи за сите студенти од РМ

Натпревар на студентски есеи Поради големиот интерес за натпреварот на студентски есеи, инициран од страна на асоцијацијата “TROIKA”, составена од “Институтот за истражување и европски студии”, “Students for Liberty – Macedonia” и порталот за право “ПРАВДИКО”, асоцијацијата одлучи…


Партнери на Правдико