Информатор | Правдико - Part 221

Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 06/12/2013

Закон за административни службеници и Закон за вработените во јавниот сектор – НОВИ Предлог закони

Закон за вработените во јавниот сектор Прашањата кои се однесуваат на вработените во јавниот сектор досега не беа системски регулирани, што во пракса создаваше огромен број на проблеми и тоа во однос на целокупниот статус…


 
 

Објавено: 06/12/2013

Предложен е Закон за јавнообвинителска служба

Со Законот за јавнообвинителска служба се заменуваат постоечките одредби од Законот за Јавното обвинителство (Службен весник на Република Македонија бр.150/2007, 11/2008)  во Одделот 7 (чл. 76- чл.87), кои се однесуваат на вработените во Советот на…


 
 

Објавено: 05/12/2013

Формиран Институтот за истражување и европски студии – ИИЕС во Битола

ИНСТИТУТОТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И ЕВРОПСКИ СТУДИИ – ИИЕС Тргнувајќи од потребата за афирмација на научно – истражувачката дејност во Република Македонија, група на млади ентузијасти, истражувачи и научни работници се определија за конституирање на Институтот…


 
 

Објавено: 04/12/2013

Советување на тема „Дaночно затaјувaњe и перење пари“

Академијата за судии и јавни обвинители, во рамките на својата Програма за континуирана обука на судиите и јавните обвинители во соработка и финансиска поддршка на ИРЗ фондацијата организира советување на тема„Даночно затајување и перење пари“,…


 
 

Објавено: 03/12/2013

Основна обука за новиот ЗКП во соработка со Американската адвокатска комора

Адвокатската комора на Република Македонија и Американската адвокатска комора продолжуваат заеднички да организираат основни обуки за адвокати за новиот Закон за кривична постапка, чија примена започна од 1 декември 2013 година. Како што сте веќе…


 
 

Објавено: 02/12/2013

Предложен Закон за заштита и благосостојба на животните

Со овој Предлог  закон се пропишуваат минималните барања за заштита и благосостојба на животни во однос на нивното одгледување, чување, грижа и сместување, заштита на животните при фармско држење, заштита и благосостојба на животните за…


 
 

Објавено: 01/12/2013

Напредни обуки по форензика за адвокатите

Со задоволство Ве известуваме дека продолжуваме со организација на специјализирани, односно напредни обуки наменети за адвокатите коишто успешно ги завршија основните обуки за адвокати за новиот Закон за кривична постапка, заеднички организирани од страна на…


 
 

Објавено: 30/11/2013

Укинување на печатот на автошколите за потврда за знаење на кандидатот за возач – Предлог измени

Материјата за безбедност во сообраќајот на патиштата е регулирана со Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ број 54/07, 84/07, 86/08, 98/08, 64/09, 161/09, 36/11, 51/11 и 114/12), според кој…


 
 

Објавено: 29/11/2013

Електронски систем за закажување на посети во КПД Идризово

Барањето поднесено од страна на Адвокатската комора на Република Македонија, а со цел олеснување на работите со кои се соочуваат адвокатите при секојдневното вршење на адвокатската дејност и тоа конкретно при остварување на правото на…


 
 

Објавено: 27/11/2013

Предложен Закон за трговија на зелените пазари

Причина за донесување на предложениот Закон за трговија на зелените пазари е потребата  да се регулира статусот на лицата кои вршат трговија на зелените пазари, да се дефинираат условите, начинот и постапката за вршење на…


Партнери на Правдико