Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 23/05/2019

Оценка на јавното мислење и нивото на перцепција за сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи за утврдување дискриминација

Слободата, еднаквоста и недискриминацијата претставуваат клучни аспекти на концептот за човековите права и основните слободи. Значаен предизвик на развојот на овој концепт врз основа на слободата, еднаквоста и недискриминацијата претставуваат ограничувањата кои немаат етичка основа,…


 
 

Објавено: 23/05/2019

Во примена е новиот Систем за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД)

Царинската управа ве известува дека новиот Систем за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД) ќе биде пуштен во оперативна примена на 01.06.2019 година. За непречено пуштање на системот во оперативна примена неопходно е…


 
 

Објавено: 14/05/2019

Советување: „Судската пракса на ЕСЧП во врска со правото на сурогатство“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка и со финансиска поддршка на Инструментот за техничка помош и размена на информации (ТAIEX) на Европската Комисија, организира работилница на тема „Судската пракса на ЕСЧП…


 
 

Објавено: 06/05/2019

Се подготвуваат нови измени во Законот за животната средина

Главен проблем поради кој се пристапи кон измени и дополнување на Законот за животната средина е непостоење одредби во законот со кој се дефинира, идентификува и управување со контаминирано подрачје на кое што е утврдено…


 
 

Објавено: 06/05/2019

Прирачник за промовирање на принципите на демократско управување во советите на единиците на локалната самоуправа

Овој Прирачник е наменет за членовите и членките на општинските совети во единиците на локалната самоуправа (ЕЛС) во земјата и има за цел на избраните претставници и претставнички од локалната власт да им обезбеди неопходни…


 
 

Објавено: 17/04/2019

Обука за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци

На 15.05.2019 година (среда) со почеток во 10.00 часот во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци ќе се одржи: „Обука за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци“. Вашите барања за…


 
 

Објавено: 17/04/2019

Форум за дискусија: „Судска заштита и прекршочни санкции во случаи на дискриминација воведени со новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка и со финасиска поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје организира Форум за дискусија „Судска заштита и прекршочни санкции во случаи на дискриминација воведени  со новиот…


 
 

Објавено: 16/04/2019

Повик за апликации за пролетна академија за човекови права за млади

Хелсиншкиот комитет оваа година ја оддржува 37-тата школа за човекови права за млади. Оваа година, школата е во вид на напредна академија за човекови права за млади лица на возраст од 19 до 24 години….


 
 

Објавено: 09/04/2019

Форум за дискусија за интер-секциската дискриминација воведена со новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација

Министерството за труд и социјална политика во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје организира Форум за дискусија за интер-секциската дискриминација воведена со новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација, како и преглед на одредбите…


 
 

Објавено: 08/04/2019

Повик за учесници – Школа за анти-авторитарни студии Стив Наумов

Школа за анти-авторитарни студии – Стив Наумов е семестрална школа која ќе се одвива во Битола, во просториите на Правниот факултет, во периодот помеѓу средината на април и крајот на јуни. Предвидено е школата да…


Партнери на Правдико