Информатор | Правдико - Part 3

Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 19/05/2022

Онлајн курс за правда за деца во соработка со Совет на Европа ХЕЛП програма

Адвокатската комора на Република Северна Македонија ја продолжува својата успешна соработка со Советот на Европа-ХЕЛП Програма за едукација за човекови права за правни професионалци преку одржување на континуитетот на спроведување на онлајн курсевите подготвени во…


 
 

Објавено: 16/05/2022

АКРСМ: Потпишан меморандум за разбирање со УНХЦР

Претседателот на Адвокатската комора на РСМ, Љубомир Михајловски и претставничката на Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации – УНХЦР во Република Северна Македонија, Моника Сандри на 12.05.2022 година потпишаа Меморандум за разбирање со кој…


 
 

Објавено: 13/05/2022

Во подготовка се измени во Законот за трговските друштва

Министерство за економија започна со процес на изготвување на Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва. Со Предлог на Законот се уредуваат две облсти, и тоа: -принудното купување и продавање…


 
 

Објавено: 03/05/2022

Прирачник за локални младински совети

Овој прирачник е наменет за младите членови на локалните младински совети и вработените во општините и служи како водич за формирање и функционирање на локалните младински совети. Прирачникот опфаќа практични совети, чекори, но и препораки…


 
 

Објавено: 03/05/2022

Сексуална изнуда како дело на корупција: правен и институционален одговор

Сексуална изнуда или сексторција се случува кога на луѓето им се изнудува сексуална услуга во замена за вршење на функцијата што некому му е доверена. Поради тоа што престапниците ја злоупотребуваат својата функција за лична…


 
 

Објавено: 03/05/2022

Прирачник за спречување на изложеноста на непрофитниот сектор на перење пари и финансирање тероризам

Во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, Здружението на граѓани Конект во соработка со Европскиот центар за непрофитно право и Управата за финансиско разузнавање изготвија „Прирачник за спречување на изложеноста на непрофитниот сектор на перење пари и финансирање тероризам“….


 
 

Објавено: 03/05/2022

Прирачник за работнички права

Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија (понатаму: КСС) е национален синдикат кој здружува 11 грански синдикати од областа на енергетика, рудaрство и индустрија, образование, наука и култура, администрација и државна управа, полиција, одбрана, здравство, станбено-деловни…


 
 

Објавено: 03/05/2022

Во подготовка е донесување на Закон за висока раководна служба

Во законодавството во Република Северна Македонија не постои јасно разграничување меѓу политичкото и професионалното ниво, односно не е јасно дефиниран и утврден опфатот за висока раководна служба (ВРС). Општите услови за именување и разрешување на…


 
 

Објавено: 03/05/2022

Oбуки за професионалци за правда за деца

Македонското здружение на млади правници организира три последователни дводневни обуки за професионалци за правда за деца. Каскадните обуки ќе се одржат во хотел „Континентал“ во следниот распоред (прикачени подолу може да ги најдете и агендите за обуките…


 
 

Објавено: 19/04/2022

Oнлајн курс за бизнис и човекови права во соработка со Совет на Европа ХЕЛП програма

Адвокатската комора на Република Северна Македонија ја продолжува својата успешна соработка со Советот на Европа-ХЕЛП Програма за едукација за човекови права за правни професионалци преку одржување на континуитетот на спроведување на онлајн курсевите подготвени во…


Партнери на Правдико