Правдико

Кривично Право

 
 

Објавено: 21/11/2013

Нешто за работата на црно

Во некои земји во транзиција, работата на црно ја сочинува скоро една половина од бруто-општествениот производ. Подобрувањето не е на повидок во многу сектори. И тука нема само еден виновник. Секако, најпрво напнатата положба на…


 
 

Објавено: 21/11/2013

Корупцијата како кривично дело со намера

Формулата за којашто зборува Меклин-Абароа почнува со една опсервација во духот на економијата. Точно е дека различни луѓе различно реагираат на искушенијата на корупцијата, како и тоа дека голем број службеници од јавниот и од…


 
 

Објавено: 21/11/2013

Зошто многу обиди за борба против корупцијата се неуспешни?

За жал, историјата на кампањите за борба против корупцијата во светски рамки не е светла. На национално и на локално ниво, во министерствата и во агенциите, како што е полицијата, и најголемите напори за намалување…


 
 

Објавено: 21/11/2013

Институционална заштита на граѓаните при полициско постапување

  Во случај на повреди при полициско постапување, институционална заштита на граѓаните им се дава од страна на Народниот правобранител, Јавното обвинителство, Постојаната анкетна комисија за слободите и правата на граѓанинот и судовите на РМ….


 
 

Објавено: 21/11/2013

Право на заштита на жртвите од семејно насилство

Согласно законската регулатива, Република Македонија обезбедува посебна заштита на семејството, мајчинството,  децата, малолетните лица, децата без родители и без родителска грижа, како и на други лица кои ќе се најдат во некој социјален ризик. Законските акти обезбедуваат…


 
 

Објавено: 21/11/2013

Вашите права при сослушување додека сте лишени од слобода

Кои се правата што треба да ви се соопштат пред почетокот на сослушувањето? 1. Кратко соопштување на делата Лицето повикано, приведено или лишено од слобода мора веднаш да биде известено, на јазик што го разбира,…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Правна анализа на концептот на казненото дело на омраза и говорот на омраза

Изострувањето на проблемот на нетолеранција, омраза, непријателство и насилство спрема различните по своите особености социјални групи и нивните припадници е израз на потрагата по нови обрасци за решавање на социјалните конфликти, кои може да претставуваат извор на општествена…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Кои се надлежностите на јавниот обвинител

Основно право и основна должност на јавниот обвинител е да ги гони сторителите на кривични дела. За кривичните дела за кои се гони по службена должност согласно Законот за кривична постапка (Службен весник на РМ…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Како да постапите при сообраќајна незгода во РМ и странство

Во случај на сообраќајна незгода веднаш преземете мерки за обебедување на местото на незгодата, и задолжително повикајте полиција поради извршување на увид во следните случаи: Во случај кога има повредени или загинати лица Во случај да во…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Како би изгледала медијацијата според новиот ЗКП

Според одребите на овој закон надлежниот судија поединец на рочиштето за мирење од причини на целесообразност може да даде предлог до страните за давање согласност за упатување на медијација. Согласноста може да се даде на…


Партнери на Правдико