Кривично Право | Правдико - Part 11

Правдико

Кривично Право

 
 

Објавено: 20/11/2013

Како би изгледала медијацијата според новиот ЗКП

Според одребите на овој закон надлежниот судија поединец на рочиштето за мирење од причини на целесообразност може да даде предлог до страните за давање согласност за упатување на медијација. Согласноста може да се даде на…


Партнери на Правдико