Правдико

Прирачници

 
 

Објавено: 03/03/2020

Водич за цитирање на праксата на Европскиот суд за човекови права

Kако да се одбере кој предмет ќе се цитира? При изборот на предмети од судската пракса на Европскиот суд за човекови права  кои се цитираат од страна на домашните судови во процесотна нивното правораздавање, треба…


 
 

Објавено: 19/01/2020

Прирачник: Алатки и најдобри практики во меѓународната соработка за враќање на имот

Да се постигне ефикасна меѓународна правосудна соработка е навистина тешко. Јазичните бариери и варијациите во националните закони и постапки, во комбинација со различниот културен пристап, претставуваат необични предизвици за службените лица, обвинителите, адвокатите и судиите…


 
 

Објавено: 12/01/2020

Прирачник за спроведување на мерките за следење на комуникациите

Проектот „Прирачник за спроведување на мерките за следење на комуникациите”е дел од Програмата на DCAF за реформа на безбедносно – разузнавачките служби во Република Северна Македонија која започна во 2017 година за поддршка на националните…


 
 

Објавено: 29/10/2019

Правна заштита на избирачките права: предизвици и перспективи

Достапна е електронската верзија на публикацијата „Правна заштита на избирачките права: предизвици и перспективи”, чиј автор е д-р Јелена Ристиќ. Оваа публикација претставува детален приказ на резултатите што произлегоа од активностите спроведени во рамките на…


 
 

Објавено: 21/10/2019

Прирачник: Надзор над службите за разузнавање

Иако има голем број на публикации кои се фокусираат на надзорот над разузнавањето,најголемиот број од нив се фокусираат на правните и  институционалните рамки на надзорните тела. Овој прирачник гради на тој пристап објаснувајќи им на…


 
 

Објавено: 17/10/2019

Прирачник за кривична постапка

Овој материјал согласно со ЗКП е подготвен со цел да ги запознае адвокатите со основните начела на претходната постапка. Концептот на должно внимание (due diligence) се однесува на обврската што адвокатите ја имаат кон своите…


 
 

Објавено: 13/10/2019

Структура и функционирање на Европскиот суд за човекови права : (со посебен осврт на критериумите за допуштеност)

Полноправното членството на Македонија во Европската унија е еден од приоритетните стратегиски интереси на земјата. Овој национален приоритет претставува еден од главните двигатели за одредување на насоките и за спроведување на реформите во Македонија. 13…


 
 

Објавено: 30/09/2019

Водич за бранители ангажирани по службена должност во кривична постапка

Оваа брошура е наменета за бранителите ангажирани по службена должност за правата на осомничените/обвинетите со цел ним да им се даде увид и можност на едно место да се запознаат со одредбите во Законот за…


 
 

Објавено: 17/09/2019

Прирачник за медиумска писменост за млади, за медиуми и за граѓански организации

Овој прирачник е дел од проектот „Медиумска писменост во ера на наплив на информации: Македонска коалиција за медиумска и информациска писменост“ финансиран од Европската Унија. Неговата цел е да ги поттикне учениците, студентите, наставниците и…


 
 

Објавено: 16/09/2019

Прирачник за трговија на мало

Трговија на мало е продавање на стоки на крајните потрошувачи. Трговија на стоки на крајните потрошувачи се смета трговијата на стоки за лична потрошувачка и трговијата на стоки за потребите на домаќинствата. Трговија на мало…


Партнери на Правдико