Правдико

Прирачници

 
 

Објавено: 19/01/2020

Прирачник: Алатки и најдобри практики во меѓународната соработка за враќање на имот

Да се постигне ефикасна меѓународна правосудна соработка е навистина тешко. Јазичните бариери и варијациите во националните закони и постапки, во комбинација со различниот културен пристап, претставуваат необични предизвици за службените лица, обвинителите, адвокатите и судиите…


 
 

Објавено: 12/01/2020

Прирачник за спроведување на мерките за следење на комуникациите

Проектот „Прирачник за спроведување на мерките за следење на комуникациите”е дел од Програмата на DCAF за реформа на безбедносно – разузнавачките служби во Република Северна Македонија која започна во 2017 година за поддршка на националните…


 
 

Објавено: 29/10/2019

Правна заштита на избирачките права: предизвици и перспективи

Достапна е електронската верзија на публикацијата „Правна заштита на избирачките права: предизвици и перспективи”, чиј автор е д-р Јелена Ристиќ. Оваа публикација претставува детален приказ на резултатите што произлегоа од активностите спроведени во рамките на…


 
 

Објавено: 21/10/2019

Прирачник: Надзор над службите за разузнавање

Иако има голем број на публикации кои се фокусираат на надзорот над разузнавањето,најголемиот број од нив се фокусираат на правните и  институционалните рамки на надзорните тела. Овој прирачник гради на тој пристап објаснувајќи им на…


 
 

Објавено: 17/10/2019

Прирачник за кривична постапка

Овој материјал согласно со ЗКП е подготвен со цел да ги запознае адвокатите со основните начела на претходната постапка. Концептот на должно внимание (due diligence) се однесува на обврската што адвокатите ја имаат кон своите…


 
 

Објавено: 13/10/2019

Структура и функционирање на Европскиот суд за човекови права : (со посебен осврт на критериумите за допуштеност)

Полноправното членството на Македонија во Европската унија е еден од приоритетните стратегиски интереси на земјата. Овој национален приоритет претставува еден од главните двигатели за одредување на насоките и за спроведување на реформите во Македонија. 13…


 
 

Објавено: 30/09/2019

Водич за бранители ангажирани по службена должност во кривична постапка

Оваа брошура е наменета за бранителите ангажирани по службена должност за правата на осомничените/обвинетите со цел ним да им се даде увид и можност на едно место да се запознаат со одредбите во Законот за…


 
 

Објавено: 17/09/2019

Прирачник за медиумска писменост за млади, за медиуми и за граѓански организации

Овој прирачник е дел од проектот „Медиумска писменост во ера на наплив на информации: Македонска коалиција за медиумска и информациска писменост“ финансиран од Европската Унија. Неговата цел е да ги поттикне учениците, студентите, наставниците и…


 
 

Објавено: 16/09/2019

Прирачник за трговија на мало

Трговија на мало е продавање на стоки на крајните потрошувачи. Трговија на стоки на крајните потрошувачи се смета трговијата на стоки за лична потрошувачка и трговијата на стоки за потребите на домаќинствата. Трговија на мало…


 
 

Објавено: 13/09/2019

Прирачник за започнување и водење бизнис

Идејата за отпочнување со бизнис подразбира поседување капитал за отпочнување со истиот, бизнис план и постоење на пазар, односно потрошувачи. Од правно формален аспект, во Република Македонија за да може да се функционира на пазарот…


Партнери на Правдико