Граѓанско право | Правдико

Правдико

Граѓанско право

 
 

Објавено: 17/12/2016

Lecture notes on the introduction to private/civil law

This present issue of Riga Research Studies contains the notes of the first lecture of the first private law / civil law course in the Law and Business BA program at the Riga Graduate School…


 
 

Објавено: 17/12/2016

Equality, human rights and access to civil law justice

A range of changes potentially affecting access to civil law justice in England and Wales have been introduced in recent years. These changes include: substantial reductions to the scope of civil legal aid under the…


 
 

Објавено: 10/01/2015

World Trends in Freedom of Expression and Media Development

Овој извештај е изготвен како  сумарен извештај за глобалната состојба за слободата на печатот и на безбедноста на новинарите, презентирани на Генералната конференција на Земјите-членки на УНЕСКО, во ноември 2013 година,  на 36- тото заседание на Генералната конференција…


 
 

Објавено: 18/06/2014

Gender equality mechanisms at local level

Mechanisms for Gender Equality at the Local Level – Activities of the OSCE in the period 2002 – 2010. Автор: OSCE  Издавач: OSCE Број на страници: 51 Целото издание можете да го превземете ТУКА


 
 

Објавено: 31/05/2014

Human Rights in Kosovo: As Seen, As Told. Volume I, October 1998 – June 1999

Ова издание претставува анализа на човековите права, составена од страна на мисијата на ОБСЕ во Косово од октомври 1998 до јуни 1999. Автор: OSCE/ODIHR    Издавач: OSCE/ODIHR Број на страници: 736 Целото издание можете да го превземете ТУКА


 
 

Објавено: 30/05/2014

Freedom of Expression on the Internet

Студија со примери и пракса од областа на правото на слобода на изразување, слободниот пристап до информации и медиумскиот плурализам на интернет. Автор: Professor Yaman Akdeniz Издавач: The Office of the OSCE Representative on Freedom of the…


 
 

Објавено: 30/05/2014

Defamation and insult

Овој извештај има за цел да ги опише актите донесени од страна на Ерменските судови како и да ги промовира основните принципи и стандарди во областа на правото на слобода на изразување, сето тоа во…


 
 

Објавено: 30/05/2014

Rights of the People

Историјата на американското право, напишана од историчарот Мелвин Урофски. Фокусирајќи се на Bill of Rights на американскиот устав и правното толкување на истото, презентирајќи ја историјата на САД од почетоците на развојот на индивидуалната слобода.


 
 

Објавено: 08/05/2014

Marriage and Divorce Laws of the World

Ова издание е наменето за адвокати, студенти, социолози и ученици кои работат на проучување на бракот и разводот како и легислативите кои ја уредуваат оваа материја низ светот. Автор: Hyacinthe Ringrose Издавач:  THE MUSSON-DRAPER COMPANY Број…


 
 

Објавено: 08/05/2014

English Laws for Women in the Nineteenth Century

Оваа книга е базирана врз искуството на авторот во поглед  на правата на жената во 19-ти век во Англија, каде отпочнува процес на признавање на правата на жената и нејзино изаднечување пред законот. Автор: Caroline Sheridan Norton…


Партнери на Правдико