Кривично право | Правдико

Правдико

Кривично право

 
 

Објавено: 12/08/2015

Krivična dela ubistva : etiološke i fenomenološke karakteristike

Nasilje predstavlja najteži oblik negacije osnovnih prava čoveka, prava na život, prava na lični integritet, prava na ljudsko dostojanstvo. Pravo na život je prirodno pravo svakog čoveka. Ubistvo je negacija prava na život. Determinante nasilja,…


 
 

Објавено: 21/07/2015

Legal protection for whistleblowers in Europe

This report is an overall assessment of the adequacy of whistleblower protection laws of 27 member countries of the European Union (EU).1 It also looks at a range of political, social and other factors that…


 
 

Објавено: 18/06/2014

The European Arrest Warrant and its Implementation in the Member States of the European Union

The European Arrest Warrant and its Implementation in the Member States of the European Union Автори: Dr Adam Górski, Prof. dr hab. Piotr Hofmañski Издавач: Wydawnictwo C. H. BECK Warszawa 2008


 
 

Објавено: 31/05/2014

Crime And Civil Society

Crime And Civil Society Автори:David G. Green,Emma Grove,Nadia A. Martin Издавач: Civitas: Institute for the Study of Civil Society London Број на страници: 367 Целото издани можете да го превземете ТУКА


 
 

Објавено: 30/05/2014

Simplified forms of procedure in criminal matters: regional criminal procedure legislation and experiences in practice

Simplified forms of procedure in criminal matters: regional criminal procedure legislation and experiences in practice Автори: Ivan Jovanović and Miroljub Stanisavljević Издавач: OSCE Број на страници: 396 Целото издание можете да го превземете ТУКА


 
 

Објавено: 30/05/2014

Krivično pravo

 Krivično pravo Автор: Mirko Kulić  


 
 

Објавено: 30/05/2014

Zakonik o krivičnom postupku, sa kratkim objašnjenjima i posebnim zakonima

Zakonik o krivičnom postupku, sa kratkim objašnjenjima i posebnim zakonima Автор: Momčilo Grubač


 
 

Објавено: 30/05/2014

Čovek i zatvor

Студијата на доктор Радованович припаѓа во научната област “Пенологија”, a во суштина претставува интердисциплинарна студија во која психолошките, киминлошките и социолошките аспекти се обработени како рамноправни компоненти на еден сложен проблем за кој авторот се…


 
 

Објавено: 30/05/2014

Criminal Justice v. Racial Justice

Обвинувањата на некој од сторителите на убиството на Стивен Лоренс на почетокот од 2012 го обнови фокусот на институционалниот расизам во целиот правен систем. Семејството Лоренс требало да чека 18 години за да добие правда….


 
 

Објавено: 30/05/2014

The Jailhouse Lawyer’s Handbook

Овој прирачник објаснува како може човек во затвор да поднесе тужба во федералниот суд, за да се бори против лошите услови и третирање во затворот. Автор: National Lawyers Guild 2003 Издавач: National Lawyers Guild 2003 Број на…


Партнери на Правдико