Меѓународно право | Правдико

Правдико

Меѓународно право

 
 

Објавено: 28/07/2015

Migration and the Right to Health: A Review of International Law

Migrants are often among the most disadvantaged and marginalized human beings on our planet. While the core motivation for migration is usually the pursuit of a better life, migrants often experience profound, systemic challenges to…


 
 

Објавено: 30/05/2014

Međunarodno pravo sukcesije država : sukcesija državne imovine s posebnim osvrtom na sukcesiju SFR Jugoslavije

Međunarodno pravo sukcesije država : sukcesija državne imovine s posebnim osvrtom na sukcesiju SFR Jugoslavije Автор:Duško Dimitrijević


 
 

Објавено: 30/05/2014

Međunarodno pravo ljudskih prava

Međunarodno pravo ljudskih prava Автор: Vojin Dimitrijević  


 
 

Објавено: 30/05/2014

The prohibition of discrimination under European human rights law

The prohibition of discrimination under European human rights law Автор: European Commission Издавач:European Commission Број на страници: 80 Целото издание може да го превземете ТУКА


 
 

Објавено: 30/05/2014

The European Union as a Community of values: safeguarding fundamental rights in times of crisis

  The European Union as a Community of values: safeguarding fundamental rights in times of crisis Автор:European Union Agency for Fundamental Rights Издавач:European Union Agency for Fundamental Rights Број на страници: 40 Целото издание може да…


 
 

Објавено: 30/05/2014

Gender Equality Law in 33 European Countries

Gender Equality Law European Countries in 33 Автори: Susanne Burri and Hanneke van Eijken Издавач:European Commission Број на страници: 280 Целото издание може да го превземете ТУКА


 
 

Објавено: 30/05/2014

Developing Anti-discrimination Law in Europe

Целта на ова издание е да изврши споредување и контраст на антидискриминационото право во 27 држави членки на Европската унија, како и земји со кандидатски статус. Автори:Isabelle Chopin и Thien Uyen Do Издавач: European Commission Број на…


 
 

Објавено: 30/05/2014

Comparative study of anti-discrimination and equality laws of the US, Canada, South Africa and India

Целта на оваа студија е да изврши споредба на правната регулатива од областа анти дискриминационата политика и еднаквоста во САД, Канада, Јужна Африка и Индија, со цел придонесување на идниот развој на европските закони за анти- дискриминација….


 
 

Објавено: 30/05/2014

Code od EU online rights

Ова издание е составено од од збир на права и принципи содржани во правото на Европската унија кои ги штитат граѓанските права при користењето и пристапувањето кон интернет услугите. Автор: European Commission Издавач:European Commission Број на страници: 24…


 
 

Објавено: 04/05/2014

International Economic Law in the 21st Century

Ова издание има за цел да придонесе меѓнародното финансово право да се развива како поефикасен инструмент за штитење на човековите права и другите јавни добра. Автор: Ernst-Ulrich Petersmann Издавач: European University Institute Badia Fiesolana Број на страници: 37 Целото…


Партнери на Правдико