Билтени и збирки на пресуди | Правдико - Part 4

Правдико

Билтени и збирки на пресуди

 
 

Објавено: 30/04/2014

Збирка на референтни пресуди на европскиот суд за човекови права во врска со член 3, 5,6 од ЕКЧП

Ова книга ги пред се ги претставува клучните пресуди на Судот, преку кои се илустрират материјалните одредби од Конвенцијата и нејзините Протоколи за членовите 3,5,6 и 8, отколку тоа да настојува да направи сеопфатна анализа…


 
 

Објавено: 30/04/2014

Одлуки и решенија на Уставен суд

Одлуки и решенија на Уставниот суд подредени според година и месец на објавување.


 
 

Објавено: 02/05/2013

Меѓународен кривичен суд

Практични примери од областа на меѓународното кривично право. Види повеќе


 
 

Објавено: 02/05/2013

Меѓународен суд на правдата

Случаи, заклучоци и налагања од Меѓународниот суд на правдата по азбучен ред. Види повеќе


Партнери на Правдико