Регион | Правдико - Part 101

Правдико

Регион

 
 

Објавено: 06/08/2014

Организациона поставеност на Град Загреб и разлики и заеднички карактеристики во организацијата на главните градови

ргани на Градот Загреб се: Градско собрание, градоначалник, и Градско поглаварство. Притоа Градското собрание е претставнички орган, додека пак градоначалникот и Градското поглаварство се извршни органи.


 
 

Објавено: 30/07/2014

Лидери на ОВК ќе одговараат за воени злосторства

Високи припадници на ОВК ќе бидат гонети за злосторства против човештвото, но нема докази дека била вршена трговија со човечки органи, се наведува во извештајот на специјалниот истражен тим на ЕУ.


 
 

Објавено: 30/07/2014

Организациона поставеност на Град Белград

Органи на Градот Белград се: Собрание на Градот Белград (Скупштина), градоначалник на Градот Белград (Градоначелник), Градски совет на Градот Белград (Градско веће) и Градска управа на Градот Белград


Партнери на Правдико