Регион | Правдико - Part 102

Правдико

Регион

 
 

Објавено: 11/08/2014

Бугарија со ограда против бегалците

Бугарија изгради заштитна ограда на границата со Турција за да спречи во земјата да влегуваат нелегални бегалци. Во едно мало гранично село луѓето се исмеваат за тоа и сепак профитираат од оградата.


 
 

Објавено: 07/08/2014

Албанија затвора 18 универзитети ,продавале дипломи

Студентите си ги плаќале студиите со дрва за огрев, дипломи се давале на странци што не учеле на друг јазик, освен албански, универзитетите не исполнувале голем број критериуми, педагозите немале доволно висок степен на образование.


 
 

Објавено: 06/08/2014

Организациона поставеност на Град Загреб и разлики и заеднички карактеристики во организацијата на главните градови

ргани на Градот Загреб се: Градско собрание, градоначалник, и Градско поглаварство. Притоа Градското собрание е претставнички орган, додека пак градоначалникот и Градското поглаварство се извршни органи.


 
 

Објавено: 30/07/2014

Лидери на ОВК ќе одговараат за воени злосторства

Високи припадници на ОВК ќе бидат гонети за злосторства против човештвото, но нема докази дека била вршена трговија со човечки органи, се наведува во извештајот на специјалниот истражен тим на ЕУ.


 
 

Објавено: 30/07/2014

Организациона поставеност на Град Белград

Органи на Градот Белград се: Собрание на Градот Белград (Скупштина), градоначалник на Градот Белград (Градоначелник), Градски совет на Градот Белград (Градско веће) и Градска управа на Градот Белград


Партнери на Правдико