Вработување | Правдико

Правдико

Вработување

 
 

Објавено: 28/03/2023

Оглас за вработување во КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА Бт ДООЕЛ: Референт за човечки ресурси – Практикант

Отворени позиции во Кромберг & Шуберт Македонија Бт ДООЕЛ


 
 

Објавено: 28/03/2023

Оглас за вработување во КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА Бт ДООЕЛ: Специјалист за планирање на суровини – практикант

Отворени позиции во Кромберг & Шуберт Македонија, ДООЕЛ Битола


 
 

Објавено: 28/03/2023

Оглас за вработување во КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА Бт ДООЕЛ: Специјалист за планирање на производство – Практикант

Отворени работни позиции во КШМК Специјалист за планирање на производство – Практикант Production Planning Specialist – Intern The  job holder is a liaison between the customers and the plant. Based on customers’ forecasts prepares plans…


 
 

Објавено: 28/03/2023

Оглас за вработување во Kromberg & Schubert Macedonia Скопје: Интегратор за ИТ системи

Отворени работни позиции во Кромберг & Шуберт Македонија Бт ДООЕЛ – Подружница Илинден (КШМК-Ил) – Скопје In Macedonia, in the Skopje region, KROMBERG & SCHUBERT for their production needs, employs up to 2.000 workers. Во…


 
 

Објавено: 27/03/2023

Оглас за вработување во КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА Бт ДООЕЛ: Интегратор за ИТ системи

Отворени позиции во Кромберг & Шуберт Македонија Бт ДООЕЛ


 
 

Објавено: 21/03/2023

Оглас за вработување во КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА Бт ДООЕЛ: Доставувач на материјали на производна линија

Отворена работна позиција во КШМК-Бт ДОСТАВУВАЧ НА МАТЕРИЈАЛИ НА ПРОИЗВОДНА ЛИНИЈА Припаѓа во Одделот за логистика. Одговара пред Водачот на смена во магацин. Работните обврски вклучуваат но не се ограничени на: Сместување на суровини на…


 
 

Објавено: 21/03/2023

Оглас за вработување во КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА Бт ДООЕЛ: Тренер/Обучувач за производство

Отворени позиции во Кромберг & Шуберт Македонија, ДООЕЛ Битола


 
 

Објавено: 21/03/2023

Оглас за вработување во Kromberg & Schubert Macedonia – Скопје: Референт за набавки

Отворени позиции во Кромберг & Шуберт Македонија, ДООЕЛ Битола


 
 

Објавено: 20/03/2023

Оглас за вработување во КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА Бт ДООЕЛ: Техничар за одржување на тест-табли

Отворени работни позиции во КШМК-Бт ТЕХНИЧАР ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ТЕСТ-ТАБЛИ ETB Maintenance Technician Припаѓа во Одделот за Идустриски инженеринг. Одговара пред Водачот на тим за одржување на тест-табли. Секојдневните работни обврски вклучуваат но не се ограничени…


 
 

Објавено: 20/03/2023

Оглас за вработување во КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА Бт ДООЕЛ: Техничар во одржување

Отворени работни позиции во КШМК-Бт ТЕХНИЧАР ВО ОДРЖУВАЊЕ Припаѓа во Одделот за производство. Му одговара на Раководителот на одржување. Секојдневните работни обврски вклучуваат но не се ограничени на : Изведува поправка и инсталација на електричните…


Партнери на Правдико