Правдико

   

АКРМ со нов Правилник за дисциплинска одговорност

© Copyright 2018 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.

Со цел да се заштити угледот на адвокатурата како професија, совесно вршење на адвокатската дејност; да се заштитат граѓаните од евентуални злоупотреби, да се оствари правна сигурност и владеење на правото, со овој правилник се уредуваат дисциплинските повреди и одговорност на адвокатите/адвокатските друштва, адвокатските стручни соработници и адвокатските приправници (член на АКРМ), се уредува надлежноста на органите, постапувањето, повредите, дисциплинските мерки, извршувањето и евиденцијата на дисциплинските мерки.

Врз основа на член 30-32  од Законот за адвокатура и чл. 26 до 31 и чл. 33 и 42 од Статутот на АКРМ, Управниот Одбор на Адвокатската Комора на Република Македонија, на седницата одржана на ден 10.09.2018 година го донесе новиот Правилник за дисциплинска одговорност.

Целосниот текст на правилникот можете да го погледнете ТУКА

Партнери на Правдико