Изреченени се дисциплински мерки за 74 полициски службеници | Правдико

Правдико

   

Изреченени се дисциплински мерки за 74 полициски службеници

© Copyright 2022 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.

mvrВо изминатиот период по спроведена дисциплинска постапка, донесени се 74 решенија против 74вработени во Министерството поради сторени повреди во работењето, согласно одредбите од член 206 став 1 точки 1, 2, 3, 4, 7, 10 и 12  и член 207 став 1 и  точки  4, 8 и 15 од Колективниот договор на МВР. Притоа, на 58 вработени изречена им е мерка  – „парична казна”, на девет вработени мерка – “запирање на постапката“, на пет вработени изречена им е мерка „писмено предупредување“ и на двајцавработени мерка – „отказ“,   а станува збор за:

Полицаец во ПС за ГП Ќафасан, РЦ за ГР Запад, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци(дозволил влез на странски државјани во Република Македонија без да ги евидентира во Системот за контрола на патници и возила и без да стави влезен штембил во патните исправи);

Полицаец во ПО Ропотово, ПС ОН Прилеп, СВР Битола, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (при вршење служба го оштетил службеното возило, а оштетувањето не го пријавил во дежурна служба и не го известил непосредниот старешина);

Дежурен во Центар за информации и команда, Организациски единици за координација при СВР Скопје , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (по настаната престрелка, додека не бил на работа, употребил службено огнено оружје);

Раководител на смена во ПС за ГП и ГН Деве Баир, РЦ за ГР Исток, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (иако бил информиран, без да изврши дополнителни проверки, се согласил до полицискиот службеник кој вршел гранични проверки, да му биде дозволен влез во РМ на бугарски државјанин кој се појавил на Стоп листа за забрана за влез во РМ);

Полицаец во ПО Ропотово, ПС од ОН Прилеп, СВР Битола, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (за време на вршење на служба седел во службеното возило и несовесно ги извршувал работните обврски);

Водич на безбедносен реон во ПСОН-Штип, СВР-Штип, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (не постапил по наредба и не презел мерки за приведување на лице, по што истото избегало);

Полицаец во ПСОН-Штип, СВР-Штип, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (не презел мерки за приведување на лице, по што истото избегало);

Полицаец во ПСОН-Штип, СВР-Штип, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (не укажал помош на колегите со цел спречување на бегство на лице);

Инспектор за општ криминалитет во НК за КР-Делчево, СВР-Штип, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (не презел дејствие за откривање и санкционирање на прекршок и не одзел предмети кои потекнувале од КД);

Полицаец-администратор- ракувач со МТС во ПСОН-Штип, СВР-Штип, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (не водел уредна евиденција во полициската станица);

Полицаец во ПС ОН Делчево, СВР штип, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (на непристоен и дрзок начин се расправал со командирот);

Полицаец во ПС ОН Штип, СВР Штип, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (на главна расправа во Основниот суд Штип, во својство на сведок дал поинаков исказ од тој кој го навел во службена белешка);

Полицаец во ПО Ропотово, ПС од ОН Прилеп, СВР Битола, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (за време на вршење на служба седел во службеното возило и несовесно ги извршувал работните обврски);

Полицаец во ПС за ГП и ГН Деве Баир, РЦ за ГР Исток, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за пет месеци (без да изврши дополнителни проверки, дозволил влез во РМ на бугарски државјанин кој се појавил на Стоп листа за забрана за влез во РМ);

Полицаец-администратор и ракувач со МТС во ПС за ГП и ГН Деве Баир, РЦ за ГР Исток , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за четири месеци ( дозволил влез во РМ на кинески државјанин кој не поседувал важечка виза за влез во РМ);

Инспектор за општ криминалитет во Отсек за општ криминалитет во СВР Струмица, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (во законски рок не постапувал и не доставувал известувања до ОЈО Струмица);

Полицаец во ПО Ропотово, ПС ОН Прилеп, СВР Битола, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (при вршење служба го оштетил службеното возило, а оштетувањето не го пријавил во дежурна служба и не го известил непосредниот старешина);

Командир на ПО Камењане во СВР Тетово , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (не изготвил службен материјал во врска со настан)

Полицаец во ПС за БПС Прилеп СВР Битола, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (направил превид во распоредот за работа и не дошол на работа );

Полицаец во ПК Пехчево ПС ОН Берово СВР Штип, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (упатил дрски и навредливи зборови спрема повисок старешина);

Виш инспектор за прифат-сменоводител во ПС од ОН Гази Баба, СВР Скопје, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (за приведено лице не изготвил записник за задржување на лице);

Полицаец за БПС во ПС за БПС Тетово, СВР Тетово, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци(Спиел во текот на работното време);

Полицаец за БПС ПС за БПС Тетово, СВР Тетово, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци(Спиел во текот на работното време);

Помошник дежурен ПС од ОН Свети Николе, СВР Штип, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (Спиел во текот на работното време);

Полицаец за обезбедеување објекти во ПО за НФОО-Битола, СВР Битола, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (во стражарската куќичка бил затекнат со друго лице со кое пиел кафе);

Полицаец во ПС за ГН Маздрача, РЦ за ГР Север, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец  (не го оддржувал чисто и подмачкано своето оружје);

Полицаец во ПС за ГН Маздрача, РЦ за ГР Север, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец  (не го оддржувал чисто и подмачкано своето оружје);

Полицаец за БПС во ПС од ОН Гостивар, СВР Тетово, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец  (не го оддржувал чисто и подмачкано своето оружје);

Полицаец во ПС за ГН Маздрача, РЦ за ГР Север, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец  (не го оддржувал чисто и подмачкано своето оружје);

Инспектор за криминалистичко-технички увид на место на настан, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (бил во лежечка положба на работното место);

Полицаец во ПС за ГН-Франгово, РЦ за ГР-Запад, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец  (не го оддржувал чисто и подмачкано своето оружје);

Полицаец во ПС за ГН-Франгово, РЦ за ГР-Запад, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец  (не го оддржувал чисто и подмачкано своето оружје);

Полицаец во ПС за ГН-Франгово, РЦ за ГР-Запад, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец  (не го оддржувал чисто и подмачкано своето оружје);

Инспектор за криминалистичко технички увид на место на настан, ОКП, СВР-Штип, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (не постапил по наредба дадена од страна на раководителот);

Инспектор за криминалистичко технички увид на место на настан, ОКП, СВР-Штип, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (не постапил по наредба дадена од страна на раководителот);

Помлад инспектор за општ криминалитет во ООК, ОКП, СВР Струмица, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (во законски рок не доставил известувања до ОЈО Струмица);

Полицаец во ПС за ГН-Франгово, РЦ за ГР-Запад, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец  (не го оддржувал чисто и подмачкано своето оружје);

Полицаец во ПС за ГН-Франгово, РЦ за ГР-Запад, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец  (не го оддржувал чисто и подмачкано своето оружје);

Полицаец во ПС за ГН-Франгово, РЦ за ГР-Запад, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец  (не го оддржувал чисто и подмачкано своето оружје);

Полицаец во ПС за ГН-Франгово, РЦ за ГР-Запад, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец  (не го оддржувал чисто и подмачкано своето оружје);

Полицаец во ПС за ГН-Франгово, РЦ за ГР-Запад, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец  (не го оддржувал чисто и подмачкано своето оружје);

Полицаец во ПСОН-Прилеп, СВР-Битола, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец  (задоцнил при вршење на претрес во дом и вербално се расправал со друг полициски службеник);

Помлад инспектор за општ криминалитет„ во Отсек за општ криминалитет, СВР Струмица, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец  (во законски рок не постапувал и не доставувал известувања до ОЈО Струмица);

Полицаец во ПО-Ропотово, ПСОН-Прилеп, СВР-Битола, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за два месеци (покажал слаба активност во своето работење и не присуствувал на смотра за преглед и чистење на оружјето и опремата);

Помошник командир во ПС за ГП и ГН Џепиште, РЦ за ГР Запад, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за два месеци (изменил и потпишал дневен распоред за работа изготвен од страна на командирот, без да го запознае истиот за направената промена);

Инспектор за прифат- сменоводител во ПСОН-Куманово, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (Започнал со преземање на мерки за расчистување на пријавени КД, но за истите не ги информирал претпоставените старешини);

Помошник дежурен во ПО-Ропотово, СВР-Штип, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (не извршил увид во папката за судски наредби и пропуштил да ги даде наредбите на полициските службеници со цел присилно доведување на лица );

Полицаец во ПСОН-Прилеп, СВР-Битола, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (не ги извршувал работните задачи и покажал слаба активност во работењето);

Полицаец во ПСОН-Прилеп, СВР-Битола, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (не ги извршувал работните задачи и недоволно се ангажирал во прибирање сознанија за расветлување на КД);

Полицаец во ПСОН-Прилеп, СВР-Битола, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (не ги извршувал работните задачи и покажал слаба активност во работењето);

Полицаец за обезбедување објекти„ во ПО за НФОО Битола, СВР Битола, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (на работно место пиел кафе со друго лице и не носел лично вооружување);

Полицаец во ПО-Ропотово, СВР-Битола, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (покажал слаба активност во своето работење и не присуствувал на смотра за преглед и чистење на оружјето и опремата);

Водич на безбедносен реон во ПС од ОН Бит Пазар, СВР Скопје, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (за обавен разговор со повикано лице не сочинил службен материјал и поканата за повикување на лицето не ја евидентирал во службените евиденции);

Виш инспектор за економски криминалитет во ОЕК, НК за КР Прилеп, СВР Битола, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (не се ангажирал за откривање, спречување и документирање на кривични дела);

Полицаец во ПС-Пелинце, РЦ за ГР-Север, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (не извршил проверка на лица и возило кои биле предмет на потрага и истите оствариле „излез“ од РМ)

Водич на безбедносен реон во ПСОН-Штип, СВР-Штип, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (не постапил по наредба и не извршил дактилоскопирање на лице);

Дежурен полицаец во ПС од ОН Аеродром, СВР Скопје, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (од пулт за наплата земал една банкнота во апоен од илјада денари на лице кое ја имало оставено за наплата на купени производи);

Водич на безбедносен реон во ПС од ОН Чаир, СВР Скопје, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (за пријавен физички напад не изготвил записник за примање на пријава и не презел дејствија за расчистување на истиот);

Раководител на смена во ПС за ГП Јажинце, РЦ за ГР Север, изречена му е мерка „запирање на постапката“ (нема повреда);

Раководител на смена во ПС за ГП Јажинце, РЦ за ГР Север, изречена му е мерка „запирање на постапката“ (нема повреда);

Полицаец во ПС за ГП Јажинце, РЦ за ГР Север, изречена му е мерка „запирање на постапката“ (нема повреда);

Инспектор за прекуграничен криминал и миграции во Отсек за прекуграничен криминал, РЦ за ГР Север, изречена му е мерка „запирање на постапката“ (нема повреда);

Полицаец во ПСОН-Кочани, СВР-Штип, изречена му е мерка „запирање на постапката“ (нема повреда);

Полицаец во ПС од ОН Неготино, СВР Велес, изречена му е мерка „запирање на постапката“ (нема повреда);

Главен инспектор за сообраќајни работи во СВР Охрид, изречена му е мерка „запирање на постапката“ (нема повреда);

Полицаец во ПСОН-Чаир, СВР-Скопје, изречена му е мерка „писмено предупредување“(му недостасувале два куршуми во резервната рамка од службениот пиштол);

Полицаец за БПС во ОБПС, СВР-Скопје, изречена му е мерка „писмено предупредување“ (по завршување на смената не се вратил во ПС и не поднел извештај за преземените мерки и активности);

Раководител на смена во ПС за ГП и ГН Стење, РЦ за ГР Запад, изречена му е мерка „запирање на постапката“ (нема повреда);

Полицаец-приправник, ПС ОН Драчево, СВР Скопје, изречена му е мерка „отказ“ (купил наркотична дрога-марихуана, по извршено испитување во урината му била детектирана психоактивна супстанца што ја содржи растението канабис);

Полицаец во ПС НФОО Единица за надворешно обезбедување на објекти, изречена му е мерка „отказ“(не дошол на работа три последователни дена);

Полицаец во Единица за брзо распоредување, изречена му е мерка „запирање на постапката“ (нема повреда);

Виш инспектор во Единица за БПС, СВР-Скопје, изречена му е мерка „писмено предупредување“(користел јавен превоз без да плати билет и при контрола покажал службена легитимација);

Помлад инспектор во ОНТД при СВР-Скопје, изречена му е мерка „писмено предупредување“(влегол во дом по барање на лица на кои им извршил преглед а не изготвил службена белешка и не издал потврда);

Помлад инспектор во ОНТД при СВР-Скопје, изречена му е мерка „писмено предупредување“(влегол во дом по барање на лица на кои им извршил преглед а не изготвил службена белешка и не издал потврда);

Препорачуваме

Партнери на Правдико