Коментар на Законот за управните спорови | Правдико

Правдико

   

Коментар на Законот за управните спорови

© Copyright 2022 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.

Потребата од донесување нов ЗУС е утврдена во Стратегијата за реформа на правосудниот сектор за периодот 2017-2022 година и Акцискиот план за нејзино спроведување донесени од Владата на Република Македонија во октомври 2017 година. Една од основните причини зошто се пристапи кон подготовка на нов текст на ЗУС беше донесувањето нов Закон за општата управна постапка (ЗОУП) во 2015 година со примена од 2016 година.

Со него се воведоа низа новини во управните постапки кои, пак, му претходат на управниот спор и се предмет на управносудската контрола: широко дефинирање на поимот управен акт, проширување на опфатот на ЗОУП и во однос на управните дејства и управните договори, утврдување на поимот јавен орган со што драстично се проширува бројот на субјекти опфатени со ЗОУП, а следствено и со ЗУС, воведување нови процесни начела на управната постапка и сл. Едноставно, целиот концепт на ЗОУП станува концепт на целосна заштита на правата на граѓаните и менување на однесувањето, работата, практиката на јавните органи

Целото издание можете да го погледнете ТУКА

Партнери на Правдико