Кривичниот суд Скопје објави листа со броеви на предмети кои ќе се одржат во следните 30 дена | Правдико

Правдико

   

Кривичниот суд Скопје објави листа со броеви на предмети кои ќе се одржат во следните 30 дена

© Copyright 2022 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.

Согласно препораките на Владата на РСМ како и одлуката на Судскиот совет за судење само на итни и неодложни предмети како превенција од ширење на корона вирусот, ја информираме јавноста дека е објавена листа со броеви на предмети по судии кои ќе се одржуваaт во следните 30 дена, доколку се исполенти сите услови за тоа.

ОДДЕЛЕНИЕ КРИВИЧНО ПОЛНОЛЕТНИ – К

БРОЕВИ НА ПРЕДМЕТИ ПО СУДИИ КОИ СОГЛАСНО ПРЕПОРАКИТЕ НА СУДСКИОТ СОВЕТ И МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА НА РСМ ЌЕ СЕ ОДРЖУВААТ ВО СЛЕДНИТЕ 30 ДЕНА

СУДИЈА ЕЛЕНА ИЛИЕВСКА ЈОСИФОВИЌ

К.БР. 1876/17    К.БР.3008/11     К.БР. 1839/19    К.БР.1988/15

К.БР. 1381/19    К.БР.1258/16     К.БР. 642/20       К.БР.3138/13

К.БР. 1678/18    К.БР.286/15        К.БР.768/15        К.БР.1365/18

К.БР.789/14        К.БР.1438/19     К.БР.1546/17     К.БР.1389/17

К.БР.361/20        К.БР.2590/14     К.БР.1524/15     К.БР.706/15

К.БР.1068/18     К.БР.1554/16     К.БР.1628/17     К.БР.3662/11

СУДИЈА ВЕРКА ПЕТКОВСКА

К.БР. 193/16       К.БР. 766/17       К.БР. 451/16       К.БР. 57/17

К.БР. 2097/19    К.БР. 623/20       К.БР. 957/18       К.БР. 2404/15

К.БР. 1765/19    К.БР 418/17        К.БР. 3238/12    К.БР.1141/17

К.БР. 2257/16    К.БР.2051/15

СУДИЈА ЛИДИЈА ЗИМБОВСКА

К.БР. 169/20       К.БР.2300/14     К.БР.155/18        К.БР.1434/15

К.БР. 1261/18    К.БР.83/17          К.БР. 679/11       К.БР.467/17

К.БР. 351/16       К.БР.2261/16     К.БР.25/20          К.БР.1755/18

К.БР. 2138/16

СУДИЈА СЛАВИЦА АНДРЕЕВСКА

К.БР. 480/20                       К.БР.360/18                        К.БР.641/20                        К.БР.600/17

К.БР.370/17                        К.БР.2307/15                     К.БР.2307/15                     К.БР.1271/16

К.БР.960/14                        К.БР.2150/14                     К.БР.1666/18                     К.БР.2140/19

К.БР.1368/19                     К.БР. 1859/19                    К.БР.1187/16

СУДИЈА ЉУБИНКА БАШЕВСКА

К.БР. 2137/16    К.БР.399/20        К.БР.2176/19     К.БР.1374/18     К.БР.1082/18

К.БР.558/19        К.БР.2245/16     К.БР 2260/19      К.БР. 624/20       К.БР. 927/18

К.БР.11/18          К.БР.668/20

СУДИЈА СОФИЈА ЛАЛИЧИЌ

К.БР.327/20        К.БР. 571/20       К.БР.1411/19     К.БР.2598/13     К.БР.1645/16

СУДИЈА ДАНИЕЛА АЛЕКСОВСКА СТОЈАНОВСКА

К.БР. 2182/15                    К.БР.3263/13                     К.БР.1621/17                     К.БР.240/17

К.БР.1400/17                     К.БР.52/20                          К.БР.1522/17                     К.БР.1370/15

К.БР. 533/18                       К.БР.206/15                        К.БР.3017/15                     К.БР.1925/13

К.БР.1355/18                     К.БР.1807/17                     К.БР.581/17                        К.БР.1235/16

К.БР.2696/15                     К.БР.1281/17                     К.БР.1413/19                     К.БР.551/20

К.БР.246/20

СУДИЈА ОЉА РИСТОВА

К.БР.473/20 – 30.03

СУДИЈА ФАНКА ЈАНЧУЛЕВА МИХАИЛОВА

К.БР. 513/20       К.БР.427/20        К.БР.1077/18     К.БР.1675/17     К.БР.2757/14

К.БР. 2255/16    К.БР.1566/17     К.БР. 3349/12    К.БР. 2079/18    К.БР. 1922/17

К.БР.1792/17     К.БР.856/18        К.БР. 819/16       К.БР1266/15       К.БР.2020/19

К.БР.2908/14     К.БР.448/19

СУДИЈА МАРИН СТАНЕВСКИ

К.БР.332/20        К.БР.718/17        К.БР.864/18        К.БР.3178/14     К.БР.582/19

К.БР.248/16        К.БР.1974/15     К.БР.1681/13     К.БР.2564/11     К.БР.608/19

К.БР.3729/12     К.БР.3597/13     К.БР.1411/17     К.БР.2557/13     К.БР.1068/13

К.БР.1758/19     К.БР.857/17        К.БР.216/20        К.БР.1865/16     К.БР.1124/19

К.БР.930/18        К.БР. 159/20       К.БР.608/19        К.БР. 401/14       К.БР.2161/19

СУДИЈА ЛЕНКА ДАВИТКОВА

К.бр.989/19         К.бр.241/14       К.бр.226/20        К.бр.393/19        К.бр.2009/19     К.бр.1070/18

К.бр.218/17        К.бр.657/20       К.бр.2180/19     К.бр.306/19        К.бр.1076/17     К.бр.2179/19

К.бр.1563/12     К.бр.2301/12   К.бр.1878/19     К.бр.2183/19     К.бр.1991/19     К.бр.1186/19

К.бр.1861/19     К.бр.1107/18    КС-КР.бр.1177-19                            К.бр.1873/17     К.бр.1460/16

К.бр.1321/18     К.бр.133/20

Судија Билјана Коцевска

К.бр.3507/13     К.бр.2030/19     К.бр.95/19          К.бр.346/20        К.бр.1809/19     К.бр.2085/19 К.бр.538/19            К.бр.616/20       К.бр.605/20        К.бр.157/20        К.бр.1932/19     К.бр.2162/19     К.бр.2145/19          К.бр.1259/19     К.бр.2162/19     К.бр.158/20        К.бр.6197/07     К.бр.522/20        К.бр.1646/19     К.бр.2110/12

Судија Александра Ристеска

К.бр.2037/19     К.бр.2188/19     К.бр.474/20        К.бр.1432/13     К.бр.1959/17     К.бр.528/18 К.бр.1602/14                К.бр.3705/15     К.бр.662/20        К.бр.1631/19     К.бр.1766/18

Судија Дијана Груевска Илиевска

К.бр.1929/17     К.бр.2170/19     К.бр.629/19        К.бр.1407/19     К.бр.503/19

К.бр.193/16        К.бр.275/20

Судија Марија Клетничка Марковска

К.бр.852/08        К.бр.1905/17     К.бр.622/20

К.бр.3136/09     К.бр.1622/17     К.бр.1208/18

К.бр.1997/18     К.бр.1567/19     К.бр.926/15

К.бр.810/19        К.бр.1952/18    K.бр.1473/18

Судија Душан Јосифов

К.бр. 1904/16

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ГОНЕЊЕ ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА – КОК

БРОЕВИ НА ПРЕДМЕТИ ПО СУДИИ КОИ СОГЛАСНО ПРЕПОРАКИТЕ НА СУДСКИОТ СОВЕТ И МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА НА РСМ ЌЕ СЕ ОДРЖУВААТ ВО СЛЕДНИТЕ 30 ДЕНА

Оделение КОК

Судија Владимир Туфегџиќ

КОК 101/19
КОК 41/08

Судија Дарко Тодоровски

КОК 53/19
КОК 34/20
Кок 119/19
КОК 20/20
КОК 64/16

Судија Васка Николовска Масевска

КОК 36/16
КОК 8/18
КОК 41/19
КОК 102/19
КОК 116/19
КОК 142/19
КОК 26/20

Судија Илија Трпков

КОК 24/14 КОК 60/18
КОК 73/19 КОК 64/19
КОК 62/19 КОК 3/16
КОК 13/12 КОК 2/20
КОК 39/19 КОК 59/18
КОК 94/16 КОК 86/18
КОК 14/19 КОК 40/20

Судија Добрила Кацарска

Кок 146/19
Кок 30/17
Кок 35/20
Кок 27/20

Судија Осман Шабани

КОК 7/18
КОК 57/17
КОК 64/17
КОК 3/19
КОК 48/17
КОК 23/18
КОК 46/18
КОК 96/15
КОК 61/17
КОК 107/19
КОК – ООА 11/20

Судија Џенета Бегтовиќ

КОК 47/17
КОК 39/18
КОК 60/17
К.бр. 25920

Судија Софче Ефремова Гаврилова

КОК 147/19
КОК 5/20
КОК 18/20
КОК 110/19
КОК 105/19
КОК 128/19

Судија Горан Бошевски

КОК 52/17
КОК 23/20
КОК 3/20
КОК 39/20
КОК 81/19
КОК 75/10
КОК 54/19

Судија Огнен Ставрев

КОК 38/20
КОК 31/20
КОК 65/18
КОК 25/18
КОК 53/17
КОК 66/17
КОК 7/20

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МАЛОЛЕТНИЦИ

СУДИЈА ДУШАН ЈОСИФОВ

КРМ.БР. 61/20                  КРМ.БР.16/20                   КРМ.БР.58/20                   КРМ.БР.54/19

КРМ.БР.8/20                     КРМ.БР.44/20                   КРМ.БР.327/19                 КРМ.БР.71/20

КРМ.БР.70/20                   КРМ.БР.75/20                   КРМ.БР.19/20                   КРМ.БР.141/19

КРМ.БР.20/20                   КРМ.БР.79/20                   КРМ.БР.50/19

СУДИЈА ИВИЦА СТЕФАНОВСКИ

КРМ.БР.75/19

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ – С

СУДИЈА СУЛЕЈМАН МЕМЕТИ

ПРК-С-7234/29                  ПРК-С-4391/19                  ПРК-С-4801/19

СУДИЈА СТАНКА ВЕЗЕНКОВСКА

ПРЕК-С-2675/19               ПРК-С-9050/19                  ПРК-С-562/19                    ПРК-С-654/19

СУДИЈА МАРЈАН ГРУБИША

ПРК-С-8209/16                  ПРК-С-9995/16                  ПРК-С-10003/16               ПРК-С-996/17

ПРК-С-1444/17                  ПРК-С-1673/17                  ПРК-С-3223/17

ОДДЕЛЕНИЕ ПРЕКРШОЦИ – О

СУДИЈА ЛИДИЈА ПЕТРОВСКА

ПРК-О-864/17                   ПРК-О-992/19                   ПРК-О-934/19

ПРК-О-984/19                   ПРК-О-952/19

Сите странки кои имаат писмена или усна покана за некоја од главните расправи по предметите кои се објавени должни се со документ за лична идентификација да дојдат до судот и да се пријават на шалтерот за прием, а судската полиција ќе им даде дополнителни упатства. За оние странки кои не знаат на која дата, час и број на судница им е насрочена расправата можат да проверат на веб – страницата на судот во делот „КАЛЕНДАР НА СУДЕЊА“.

НАПОМЕНА: Списокот на судења најмалку еднаш неделно ќе биде ажуриран и повторно објавен како известување за јавноста.

Препорачуваме

Партнери на Правдико