Нешто за тајните на интелектуалната сопственост | Правдико

Правдико

   

Тајните на интелектуалната сопственост

© Copyright 2022 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.

screenshot_4 (3)Водич во форма за прашања и одговори коишто се занимава со прашања на интелектуалната сопственост (ИС), наменат за мали и средни извозници и организации коишто ја поддржуваат трговијата – ги објаснува основните концепти и принципи во врска со патентите, трговските марки, индустрискиот дизајн, авторското право, доверливите деловни информации и географските ознаки; опфаќа прашања коишто се релевантни за тоа кој е носител на правата врз дела создадени во работен однос, договорите, лиценцирањето и трансферот на технологии;ја истакнува важноста на прашањата на интелектуалната сопственост при креирањето бизниси, пуштањето во промет и плановите и стратегиите за извоз, и обработува прашања поврзани со заштитата на правата на интелектуална сопственост во странство;

ја разгледува врската помеѓу регулативите и стандардите за квалитет и ИС како и означувањето на производите, електронската трговија и користењето на информатичките технологии; ги зема предвид прашањата за определувањето на вредноста и финансиските аспекти на интелектуалната сопственост; се фокусира на промената на Спогодбата за трговските аспекти на интелектуалната сопственост на СТО (ТРИПС); прилозите вклучуваат листа на интернет страници на национални и регионални заводи за индустриска сопственост, како и листа на интернет страници на национални органи надлежни за авторското право.

Превземи

Извор: www.wipo.int

Партнери на Правдико