Правдико

   

Објавен нацрт текстот на новиот Закон за парнична постапка

© Copyright 2020 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.

Примената на Законот за парничната постапка, кој беше изменети доплнет во 2011г. и 2015г. година, особено во делот на задолжителното вештачење, електронската достава, обезбедувањето на документи и докази од другата страка или трети лица, роковите и рочиштата, пренискиот праг за ревизија и неусогласеност со други “поврзани закони укажа на бројни проблеми во примената на законот од страна на судовите, но и на учесниците во постапката ( странки, адвокати и слично)

Причини за Предлог на Законот за парничната постапка е потребата од подобрување и доуредување на законските одредби и во насока на надминување на констатираните слабости и поголема применливост на законот како и усогласување на законот со другите закони.

Целта на Предлог Законот за парничната постапка е да се уредат прашањата кои создаваа проблеми во примената на законот со што ќе се влијае на унапредување на парничната постапка кон успешно и ефикасно остварувањето на правата и интересите на сите учесници во постапката и ќе се изврши усогласување на  одредбите од Законот за парничната постапка со другите поврзани закони. а со тоа воспоставување стабилен граѓанско-правен систем преку пополнување на постоечките правни празнини и негово усогласување со европските стандарди и современите општествени текови.

Нацрт верзијата можете да ја погледнете ТУКА

Партнери на Правдико