Правдико

   

Основна обука за медијатори

© Copyright 2020 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.

Се известуваат сите заинтересирани кандидати, дека Институт 4Р од Скопје ќе спроведе основна обука за медијатори во периодот од 20.10.2018 година до 11.11.2018 година.

Основната обука ќе биде реагизирана според акредитирана програма за овој вид обуки, што е предуслов за полагање на испитот за медијатор и за стекнување лиценца за извршување медијаторски работи.

Предавањата ќе се одржат во конференциската сала на хотел Континентал во Скопје, со седиште на бул. 66 со  www.hotelcontinental.com.mk по однапред утврден распоред на часови за изведување теоретска и практична настава, во времетраење од 70 часа, согласно чл.47 ст.1 т.б) од Законот за медијација.

Обуката ќе биде спроведена од страна на лиценцираните обучувачи: М-р Славе Младеновски, Д-р Зоран Вучев, Роза Алексова и М-р Илија Манасиев.

Заинтересираните кандидати можат да се пријават најдоцна до 19.10.2018 година, со доставување на пополнета пријава до Институтот 4Р, на следната адреса: ул. „Наум Наумовски” бр. 74/2-2, 1000 Скопје, Р. Македонија, на email: obukazamedijatori@yahoo.com на тел: (02) 614-1917. моб.: 389 71 31 4141.

За информации Ве молиме слободно да се обратите до секој од обучувачите на м-р Славе Младеновски на емаил: slavesociolog@yahoo.com и на моб.: *389 71 31 41 41; на: д-р Зоран Вучев на email: zoran.vucev@gmail.com и на тел. 078 44 72 79; на Роза Алексова на е-mail: rozaaleksova@yahoo.com
и на тел. 071 39 09 60; и на м-р Илија Манасиев на е-mail:
ilijamanasiev@gmail.com и на тел. 070 21 99 77.

Ви напомнуваме дека бројот на учесници е ограничен.

Пријава за учество за основна обука за медијатори.

Партнери на Правдико