Пензискиот систем во Велика Британија | Правдико

Правдико

   

Пензискиот систем во Велика Британија

© Copyright 2022 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.

Пензискиот систем во Велика Британија се состои од основна пензија која што се пресметува според приходите, како и доброволни персонални и професионални пензиски фондови.

pensions_2369684b

Од Октомври 2012 година, Владата на В. Британија започна со имплементирање на нова фаза на автоматско запишување, со што сите вработени ќе влезат во една корпоративна пензиска шема освен ако лично не одлучат да не бидат во истата. Голем број на нови и поприфатливи пензиски шеми се презентирани, вклучувајќи ја и владината NEST шема која што е насочена за оние работници кои што немаат пристап кон квалитетно пензиско решени поврзано со нивната работа.

Стандардната возраст за пензионирање е 65 години, но се очекува до 2028 година таа да изнесува 67 години.

Државни Пензии

Државниот пензиски систем на В. Британија е составен од:

  • Основна државна пензија – паушална исплата со која се бара доказ за придонес од 44 години за да се ужива во целосни бенефиции
  • Државната втора пензија (S2P) ја замени старата „Државна заработка“ со цел да се добие повисока дополнителна државна пензија за работниците со ниски и средни примања.

Пензиски кредит

Сегашната влада планира наскоро да го замени овој систем со единствена државна пензија, почнувајќи од 140 фунти неделно

Професионални пензии

Во Велика Британија постои и доброволен професионален пензиски систем. Тековните предлози за реформи имаат за цел да го променат намалувањето во покриеноста со дополнителни пензиски мерки.

„Дефинираните Бенефиции“ (DB) шеми многу брзо губат од популарност и се заменети со „Дефинирани придонеси“ (DC) договори како работодавачи, со цел да ги опфатат трошоците и ризиците кои произлегуваат како резултат на падот на берзите, сметководствени проблеми и демографски трендови.

426200-System__Resources__Image-458043Во Април 2006 е формиран фонд за заштита на пензиите. Неговата улога е да им надомести на корисниците на DB шемите во случај да нивниот работодавач банкротира и нема доволно средства во пензискиот фонд.

За надворешно финансирање достапни се два вида на планови, имено осигурителни шеми и пензиски фондови (само-административни планови) .

Само-административните планови (пензиски фондови) и осигурителните шеми се ставени зо законот како посебен правен субјект и легислативата за двете е многу слична. Повеќето средни и големи компании спонзорираат свои пензиски планови. Помалите компании и работодавачи преферираат осигурителни шеми, додека пак поголемите генерално одат на варијанта на пензиски фондови без осигурување.

  1. Пензиски фондови (само-администртивни планови)

За пензиските фондови, задолжително е назначување на инвестициски менаџер и заштитник. Инвестицискиот менаџер треба да има овластување според актот за финансиски сервиси од 1986 и формално назначен од доверителот.

Почнувајќи од 2006 година, новите прописи за ДБ шемата за финансирање го заменуваат стариот систем. Пензискиот акт од 2004-та наметнува нови барања, со кои се бара професионалните шеми поврзани со платите да имаат доволно средства за да ги покријат нивните технички одредби.

  1. Осигурителни шеми

Осигурителните шеми се директно изработени и предложени од осигурителните компании PF-annuity-cartoon_1784358bкаде што бенефициите што се предвидени се обезбедени со склучување на еден или повеќе годишни договори или осигурителни полиси.

  1. Лични пензиски планови

Личните пензиски планови се договори што работникот може да ги утврди со надворешен провајдер. Правилата наметнати од владата се исто со Персоналните пензии од третиот столб, но се направени според групен договор комбинирајќи ги шемите од вториот и третиот столб.

Работодавачот исто така може да даде свој придонес кон овие планови.

  1. Акциски пензии

Работодавачите со повеќе од 5 вработени обврзани се да им обезбедуваат на своите работници Акциски пензии, но ни работникот ни работодавачот не мора да дадат свој придонес. Само компании што веќе нудат слична пензиска шема или кои веќе придонесле најмалку од 3% од фондот на личната пензија на работникот, се ослободени.

— ПРАВДИКО —

Поврзани статии:

– Пензиски Столбови во Р. Македонија

– Пензиско осигурување и пензиски столбови во Германија

Препорачуваме

Партнери на Правдико