Персонален данок на доход | Правдико

Правдико

   

Персонален данок на доход

© Copyright 2022 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.
Годишна даночна пријава за утврдување на персоналeн данок на доходГодишен извештај на исплатувачот на приходи за бруто остварените приходи, платениот данок и придонеси и вкупно исплатените нето приходиГодишен извештај за корисниците на продажни места на зелените пазариГодишен извештај за исплатени приходи при откуп на земјоделски производи од физички лицаГодишен даночен биланс за персоналeн данок на доходБиланс на приходи и расходиБарање заради неодлучување по барањето за паушално плаќање на персонален данок на доходБарање заради неиздавање на дозвола за даночно ослободување односно недонесување на решение за одбивање на барањето “ПДД-02“Барање за поврат на персоналниот данок на доход на индивидуална сметкаБарање за паушално плаќање на персонален данок од доходБарање за паушално оданочување на остварени приходи од земјоделска дејностБарање за даночно ослободување за воведен фискален систем на опремаАконтативна даночна пријава за остварување на приходи од самостојна дејностАконтативна даночна пријава за остварени приходи од капитална добивкаАконтативна даночна пријава за остварени приходи од имот и имотни праваАконтативна даночна пријава за остварени други приходи

Партнери на Правдико