Повик за јавен увид за предлог измените на Законот за заштита на децата | Правдико

Правдико

   

Повик за јавен увид за предлог измените на Законот за заштита на децата

© Copyright 2022 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.

sobranie-na-rm-640x360Потребата од донесување на Закон за изменување и  дополнување на Законот за заштита на децата се наметна пред се од неговата практична примена. Во предлог законот се дава можност згрижување и воспитание на децата да се организира во детска градинка/центар за ран детски развој во состав на правни лица за потребите на вработените како и во образовна институција за образование на стручен кадар за предучилишно воспитание, како и можноста во состав на јавна детска градинка, односно детска градинка во приватна сопственост да се формира центар за ран детски развој како објект.

Со предложените измени и дополнувања се воведува електронска апликација на барање за остварување на правото на детски додаток.

Предложените измени и дополнувања на Законот за заштита на децата содржат решенија со кои се врши доусогласување со Законот за општата управна постапка.Со предложените измени и дополнувања се утврдуваат условите кои треба да ги исполни директор на приватна установа за деца – детска градинка /центар за ран детски развој, приватна установа за деца – детско одморалиште и раководно лице во организациона единица во состав на правно лице.

Со предложените измени и дополнувања на Законот за заштита на децата се врши намалување на  бројот на членовите на комисијата за лиценцирање со цел за поефикасно работење на комисијата.Со предложените измени и дополнувања на Законот за заштита на децата, а во функција на подобрување и подигнување на  здравата исхрана на децата во установите за деца, се предлага пропишување на Стандарди за исхрана и оброци во установите за деца.

Се уредува постапката за основање на установи за деца во насока на олеснување при основањето на установите за деца, како и скратување на постапката при промена на седиштето/ просторните услови на установите за деца.

Се уредува начинот на претставување на прирачниците и детските списанија и изборот на истите од страна на родителите во установите за деца и доуредување на начинот на утврдување на цените на услугите и  износот на надоместок на трошоците за престој во установата за деца што паѓа на товар на родителите.

Целиот текст на Предлог измените можете да ги превземете ТУКА

Препорачуваме

Партнери на Правдико