Прирачник за фирми за учество во електронски постапки за јавни набавки | Правдико

Правдико

   

Прирачник за фирми за учество во електронски постапки за јавни набавки

© Copyright 2020 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.

Screenshot_1Овој прирачник е наменет да им помогне на фирмите, од практичен аспект, подобро и побрзо да го совладаат подготвувањето на понудите за учество на т.н. електронски постапки за јавни набавки, што се спроведуваат преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН).

Преку прирачникот, фирмите ќе се запознаат подобро со својата улога во целокупниот тен- дерски процес при остварувањето на својот правен и комерцијален интерес. Посебно, прирачникот е наменет за микропретпријатијата, како материјал за нивна обука и како средство за зголемување на нивните знаења од областа на јавните набавки – како темелна подготовка за поуспешен настап на елек- тронските постапки за јавни набавки.

Ова е особено важно ако се има предвид дека почнувајќи од годинава, дого- ворните органи, односно државните институции, се обврзани 30% од објаве- ните огласи за доделување на договорите за јавни набавки да ги спроведат целосно со електронски средства, односно преку ЕСЈН. За следната, 2017 година, обврската е 50% од постапките да бидат електронски, а од 2018 годи- на натаму целосно се преминува на електронски постапки за јавни набавки. Прирачникот се заснова врз одредбите од Законот за јавните набавки (ЗЈН), врз подзаконските акти и прирачниците изработени и објавени од Бирото за јавни набавки, како и врз практични искуства при спроведувањето на елек- тронските постапки.

Целото издание можете да го превземете ТУКА

Партнери на Правдико