Правдико

   

Прирачник за кривична постапка

© Copyright 2020 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.

Овој материјал согласно со ЗКП е подготвен со цел да ги запознае адвокатите со основните начела на претходната постапка. Концептот на должно внимание (due diligence) се однесува на обврската што адвокатите ја имаат кон своите клиенти. Ова е особено важно во кривичната постапка, каде што адвокатите на одбраната имаат постојана обврска на клиентот да му овозможат целосно уживање на сите загарантирани права за правично судење.

Способноста на адвокатот на одбраната да ја исполнува обврската за должно внимание е пресудна за ефективно правно застапување на клиентот. Документирање на грешките во текот на судската постапка заради вложување жалба е една од најважните должности на адвокатот на одбраната. Грешките се евидентираат детално.

Од особена важност е бранителот да знае однапред што сака да постигне во текот на постапката, кои околности во корист на одбраната би ги потенцирал, а кои околности кои се во прилог на обвинетиот би можеле да бидат остранети или да биде намалена нивната важност.

Целото издание можете да го погледнете ТУКА

Партнери на Правдико