Прирачник за преведување на правните акти на Република Македонија | Правдико

Правдико

   

Прирачник за преведување на правните акти на Република Македонија

© Copyright 2022 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.
Screenshot_1Во насока на унапредување на процесот на европска интеграција, по точно одејќи еден чекор понапред во фазата на усогласување и транс понирање на правото Европската унија во законодавството на Република Македонија, произлезе и потребата од сериозни подготовки за преведување на националното законодавство на еден од официјалните јазици на Европската унија. Ова особено е во насока на аналитичкиот преглед и оцената на степенот на усогласеност на националните правни акти со оние на Европската унија, кој пак подразбира и потреба од квалитетно и унифицирано преведување на низа правни документи кои се потребни за успешна комуникација помеѓу двете страни вклучени во процесот. 
Со цел да се придонесе кон изработка на квалитетен превод на македонс­ко то законодавство се изработи и првото издание на овој Прирачник за пре­ведување на правните акти на Република Македонија. Начинот на кој е изра­ботен Прирачникот, како и неговата содржина го прават истиот да послужи како водич и корисна алатка за прецизно и конзистентно преведување на маке донското законодавство. Прирачникот претставува сеопфатно четиво кое во себе вклучува најчесто користени поими и фрази, како и практични при мери на правни акти на Република Македонија и соодветен превод на англиски јазик на истите.
Целото издание можете да го превземете ТУКА

Партнери на Правдико