Правдико

   

Прирачник за трговија на мало

© Copyright 2018 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.

Трговија на мало е продавање на стоки на крајните потрошувачи. Трговија на стоки на крајните потрошувачи се смета трговијата на стоки за лична потрошувачка и трговијата на стоки за потребите на домаќинствата.
Трговија на мало се врши во продавници (стоковни куќи и сл.) или деловни простори пред нив, ако за таков начин на продажба се исполнети условите пропишани со закон и друг пропис.

Трговија на мало може да вршат правни и физички лица кои се регистрирани за вршење на таа дејност во соодветен регистар согласно со закон. Трговецот ја врши трговијата слободно и под еднакви услови на пазарот, на начин со кој не ја попречува конкуренцијата, не предизвикува штета на потрошувачите и на животната средина и здравјето на луѓето и е во согласност со закон, меѓународните спогодби и договори што ги ратификувала Република Северна Македонија и добрите деловни обичаи. Трговија на мало може да се врши и со јавна и аукциска продажба и како електронска трговија по пат на договор.

Целото издание можете да го преземете ТУКА

Партнери на Правдико