Правдико

   

Прирачник за внатрешна ревизија

© Copyright 2018 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.

Внатрешната ревизија во јавниот сектор во Република Македонија се спроведува согласно со:  Законот за јавна внатрешна финансиска контрола („Службен весник на РМ“, бр. 90/09); Правилникот за начинот на извршување на внатрешната ревизија и начинот за известување на ревизијата („Службен весник на РМ“, бр. 136/2010); Правилникот за програмата и начинот на полагање на испитот за овластен внатрешен ревизор во јавниот сектор,  Правилникот за повелбата за внатрешна ревизија („Службен весник на РМ“,бр. 136/2010); Правилникот за Етичкиот кодекс на внатрешните ревизори („Службен весник на РМ“, бр. 136/2010); и Меѓународните стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија.

Вршењето на внатрешната ревизија и правата на внатрешните ревизори во единицата за внатрешна ревизија се дефинираат со Повелба за внатрешна ревизија, интерен акт потпишан од раководителот на единицата за внатрешна ревизија и раководителот на субјектот од јавниот сектор.

Целото издание можете да го огледнете ТУКА

Партнери на Правдико