Промоција на меѓународното научно списание Journal of Liberty and International Affairs | Правдико

Правдико

   

Промоција на меѓународното научно списание Journal of Liberty and International Affairs

© Copyright 2022 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.

Во преполната сала во Универзитетската библиотека ,,Св. Климент Охридски”  во Битола, во вторникот, беше промовирано меѓународното научно списание “Journal of Liberty and International Affairs”. Издавач на списанието е Институтот за истражување и европски студии – Битола. Организатори на  промоцијата беа  НУУБ “Св. Климент Охридски” – Битола и Институтот за истражување и европски студии – Битола.

Повеќе околу списанието и неговото значење како прво меѓународно научно списание во дадената област во Р. Македонија, изнесоа членовите на уредувачкиот одбор кои накратко во своите излагања објаснија за начинот на функционирање на списанието и критериумите  за објавување на научни трудови.

Journal of Liberty and International Affairs  е меѓународно рецензирано научно списание, кое излегува три пати во годината, според open-access моделот (или моделот на отворен пристап), а со тенденција за детално проучувањето на слободата и меѓународните односи во сите нивни аспекти.

Имено, списанието гравитира во областа на политичките науки, меѓународното право и меѓународните односи.

Покрај трудовите кои што произлегуваат од главниот фокус на списанието, секој број вклучува и тематски блок како начин за реализација на примарната функција на списанието и можност за адресирање на комплексните и деликатни прашања поврзани со слободата и меѓународните односи на еден концентриран начин.

Во контекст на уредувачката струткура, научното списание вклучува меѓународен програмски и советодавен комитет во кој партиципираат 35 научници од 28 држави ширум светот, а кои даваат посебен придонес во квалитетот и меѓународниот карактер на списанието.

Поради поголема видливост на списанието и трудовите објавени во него, тоа е индексирано во бројни референтни меѓународни бази на научни списанија (во моментов во 57 меѓународни и универзитетски бази), од кои можат да се издвојат следните: Directory of Open Access Journals (DOAJ); International Political Science Abstracts (IPSA); European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH+); Social Science Open Access Repository (SSOAR); European Sources Online (ESO); Google Scholar; HARVARD Library (HOLLIS+); SHERPA/RoMEO; CiteFactor; JournalTOCs; Open Academic Journals Index (OAJI) и многу други.

Списанието можете да го посетите на: www.e-jlia.com

Контакт: contact@e-jlia.com

https://www.facebook.com/e.JLIA/

Препорачуваме

Партнери на Правдико