Правдико

   

Се подготвува нов Закон за меѓународно приватно право

© Copyright 2020 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.

Донесувањето на Законот за меѓународно приватно право е предопределено од стратешката цел на Република Македонија за членство во Европската унија и потребата за оствраување на превземените обврски за спроведување на реформите, со кои во националното законодавство се вградуваат европски стандарди.

За таа цел со Стратегијата за реформи во правосудниот сектор 2017-2022 се предвиде донесување на нов Закон за меѓународно приватно право како стратешка определба за усогласување на меѓународната правната област.

Целта на новото законско решение е усогласување со неколку директиви и тоа: и тоа со рег. 864/2007 на европскиот парламент и советот од 17 јули 2007 ( за мерудавно право за вондоговорните обврски ( Рим II ), рег. (Ес/4/2009 на Советот од 18.012.2008, рег. ЕУ 650/2012 на Европскиот парламент и Советот од 4. Јули 2012 година, рег. ( Ес ) 593/2008 на Европскиот парламент и Советот од 17 јуни 2008 година ( за меродовното право за договорни обврски ( Рим I ).

Временската рамка за изготвување на предлог законот:27/09/2019 – 31/12/2019

Партнери на Правдико