Правдико

   

Се подготвуваат измени во Законот за пензиското и инвалидското осигурување

© Copyright 2018 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.

Во подготовката на предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување се предвидува менување на поимот„ семејно стопанство“ во „индивидуални земјоделци“,  исто така се предлага дете-инвалид корисник на семејна пензија кое ќе заснова работен однос или врши самостојна дејност според прописите за вработување на лица со инвалидност, а по која основ има задолжително социјално осигурување да му се запира исплатата на семејната пензија.

По престанокот на задолжителното социјално осигурување продолжува исплатата на семејната пензија.Се предлага да се пропише методологија според која ќе се утврди потребната документација која треба да се поднесе како и критериумите и мерилата за утврдување на работните места со стаж на осигурување со зголемено траење.

Со предлог измените се врши усогласување со законот за административни службеници, се менува дефиницијата на семејно земјоделско стопанство, се допрецизира комисијата за утврдување на работни места со стаж на осигурување со зголемено трање и семејна пензија за дете инвалид.

ременската рамка за изготвување на предлог законот: 04/10/2017 – 30/10/2017

Партнери на Правдико