Трговски регистар и регистар на други правни лица | Правдико

Правдико

   

Трговски регистар и регистар на други правни лица

© Copyright 2022 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.
РНР - за регистрација на вложување во недвижности на резиденти во странствоРНН - за регистрација на вложувања во недвижности на нерезиденти во Република МакедонијаПријава за регистрација на директни инвестиции на резиденти во странствоПријава за регистрација на директни инвестиции на нерезиденти во Република МакедонијаОБРАЗЕЦ ПСП - Пријава за упис на статусна промена во Трговскиот регистарОБРАЗЕЦ ППЗ - Пријава за упис на промена кај субјект во Трговскиот регистар и регистар на други правни лицаОБРАЗЕЦ ПП - Пријава за упис на промена кај субјект во Трговскиот регистар и регистар на други правни лицаОБРАЗЕЦ ПЕ - Пријава за обезбедување на податоци преку Едношалтерскиот системОБРАЗЕЦ ПБ - Пријава за упис на бришење на субјектите запишани во Трговскиот регистарОБРАЗЕЦ ЗП - Образец заверен потписБарање за објава на ликвидацијаБарање за евидентирање на работно време

Партнери на Правдико