Упатства за добивање овластување за регистрационен агент - адвокат / адвокатско друштво | Правдико

Правдико

   

Упатства за добивање овластување за регистрационен агент – адвокат / адвокатско друштво

© Copyright 2022 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.

lawyerРегистрационен агент  е трговец поединец или трговско друштво кое е регистрирано за вршење на сметководствена дејност, адвокат и адвокатско друштво кои имаат овластување за поднесување пријава за упис преку Системот за е-регистрација.

За добивање на овластувањето лицето поднесува барање до Централниот регистар.

Овластувањето “РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ” за авокат и адвокатско друштво се добива врз основа на поднесено барање за добивање на овластување и прилози согласно Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистарот на други правни лица.

Барањето може да се преземе (овде).

Прилози кон барањето:

  1. Доказ за вработено лице (М1/М2 образец), истото да поседува лиценца за вршење на адвокатска дејност,
  2. Фотокопија од лиценцата за вршење на адвокатска дејност,
  3. Изјава за заштита на личните податоци, потпишана од лицето наведено во точка 1   Изјавата може да се преземе (овде),
  4. Потпишан договор за користење на Системот за е-регистрација и истиот се доставува во два примероци. Договорот може да се преземе (овде).

–ПРАВДИКО–

Препорачуваме

Партнери на Правдико