Вкрстено испитување според новиот ЗКП | Правдико

Правдико

   

Вкрстено испитување според новиот ЗКП

© Copyright 2022 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.

screenshot_2 (3)Во новиот ЗКП главната расправа добива акузаторни карактеристики, се заснова врз активности на странките кои предлагаат и изведуваат докази при што судењето се одвива како спор помеѓу странките со нагласена контрадикторност. Во вака поставената главна расправа судот е ослободен од обврската за утврдување на материјалната вистина што води кон напуштање на инквизиторните елементи што создаваа обврска судот самоиницијативно да предлага докази. Од ова произлегува дека товарот на докажувањето во новиот концепт на главната расправа паѓа врз странките при што обвини телството има обврска да ја докаже вината надвор е секакво разумно сомневање.

Сепак, мора да се нагласи дека главната расправа не е чисто акузаторна, бидејќи судот ја задржува раководната и контролната функција што е важно за непречено одвивање на судењето, одлучување по усните приго вори на странките, поставување појаснителни прашања на лицата што се испитуваат, одржување ред и дисциплина во судницата и сл.

ПРЕВЗЕМИ

Извор: www.osce.org/skopje

Поврзани статии:

– Спогодување на Јавниот обвинител со осомничениот

– Посебни истражни мерки според новиот ЗКП

– Прирачник за главна расправа според новиот ЗКП

– Правата и обврските на јавниот обвинител според новиот ЗКП

– Истражни дејствија според новиот ЗКП

– Спогодување за вина според новиот ЗКП

– Прирачник за забрзана постапка според новиот ЗКП

– Истражна постапка според новиот ЗКП

Партнери на Правдико