Во подготовка се измени во Законот за заштита на културното наследство | Правдико

Правдико

   

Во подготовка се измени во Законот за заштита на културното наследство

© Copyright 2020 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.

Прашањето за враќање на културните добра што незаконски се изнесени од територијата на друга држава, а се наоѓаат на територијата на Република Македонија и обратно, во Законот за заштита на културното наследство е веќе уредено и во него се вградени клучните одредби од Директивата 93/7/ЕЕЗ за враќање на културните добра што незаконски се изнесени од територијата на држава членка, од 15 март 1993 година.

Имајќи предвид дека Извештаите за спроведувањето на оваа Директива ги покажаа нејзините ретки спроведувања поради ограничувањата на нејзиниот опсег, Европскиот парламент и Советот на ЕУ, ја донесоа Директивата 2014/60/ЕУ од 15 мај 2014 година за враќање на предмети од областа на културата незаконски одземени од територијата на земја-членка и за изменување на Регулатива (ЕУ) бр. 1024/2012 (преработен текст). Оттука, потребно е да се донесе Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство со кој ќе се изврши хармонизирање на легислативата на РМ со законодавството на ЕУ.

Целта на Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство е усогласување на Законот со Директивата 2014/60/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 15.05.2014 година и на Регулативата (ЕУ) бр. 1024/2012.

Временската рамка за изготвување на предлог законот: 09/10/2017 – 30/11/2017

Партнери на Правдико