Правдико

   

Во подготовка се измени за Закон за јавнообвинителска служба

© Copyright 2018 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.

Постоењето независни, ефикасни и навремени механизми за контрола на работата на полицијата е барање согласно ЕКЧП и нејзиното прецедентно право.

Овие механизми е потребно да бидат хиерархиски независни од оние чие постапување е предмет на истрага. Повеќе извештаи на меѓународни организации, како и на национални институции и невладини организации наведуваат дека контролните механизми над телата за спроведување на законите во Република Македонија не се на соодветно ниво. Ова е потврдено и со повеќе пресуди на ЕСЧП во Стразбур каде што е утврдена повреда на ЕКЧП.

Постоењето независни, ефикасни и навремени механизми за контрола на работата на полицијата е барање согласно ЕКЧП и нејзиното прецедентно право. Овие механизми е потребно да бидат хиерархиски независни од оние чие постапување е предмет на истрага. Повеќе извештаи на меѓународни организации, како и на национални институции и невладини организации наведуваат дека контролните механизми над телата за спроведување на законите во Република Македонија не се на соодветно ниво. Ова е потврдено и со повеќе пресуди на ЕСЧП во Стразбур каде што е утврдена повреда на ЕКЧП.

Во пакетот измени вклучени се измени и дополнувања на Законот за кривичната постапка, измени и дополнувања на Законот за јавното обвинителство и измени и дополнувања на Законот за Советот на јавни обвинители на Република Македонија.

Временската рамка за изготвување на предлог законот: 13/11/2017 – 24/11/2017

Партнери на Правдико